A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

2 сесія третє пленарне засідання 13.01.17

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л

ΙΙΙ пленарного засідання ІІ позачергової сесії Семенівської сільської ради VIІ скликання

 

13 січня 2017 року

 

  Приміщення адмінбудівлі с.Іванківці                                             обрядовий зал

 

ΙΙІ пленарне засіданні ІІ позачергової сесії Семенівської сільської ради VIІ скликання відкрила сільський голова Семенюк Н.В.

 

 

Головуюча оголосила результат реєстрації депутатів: загальний (кількісний) склад ради 22 депутати; на сесії зареєструвалося – 19 депутатів (список реєстрації депутатів додається до протоколу); запрошених на сесію - 5 осіб (список додається до протоколу).                                                              Сесія є правомочною.

Семенюк Н.В.- сільський голова сказала, що лічильна комісія, обрана відповідно до регламенту  на першому  пленарному засіданні ІІ позачергової сесії продовжує працювати, а саме: голова комісії – Гуменюк Н.Є., секретар – Мосійчук Н.І., член комісії: Зозуля А.Б.

 

Секретаріат було обрано на першому пленарному засіданні, прошу секретаріат  приступити до роботи.

 

1. СЛУХАЛИ:  Про порядок денний сесії.                                                              Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

1.  Про скасування рішення другої сесії Семенівської сільської ради від 04.01.2017 року №7 «Про затвердження на посаду заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради»                                                                                                    Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова.

2.    Про внесення змін в рішення Семенівської сільської  ради  від 04.01.2017 № 17 «Про структуру та чисельність апарату сільської ради  на 2017 рік»                                                                                                      Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова.

3.  Про затвердження на посаду заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу фінансів                                                                                                    Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова.

4.Про затвердження Положення  про фінансовий відділ виконавчого комітету Семенівської сільської ради                                                        Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова.

5.Про затвердження Положення  про постійні комісії  Семенівської сільської ради                                                                                              Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова.

6. Про зміну засновників та найменування  дошкільних навчальних закладів  Семенівської сільської ради                                                                                                                                    Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова.

7.Про зміну засновника загальноосвітніх  навчальних закладів                                                     Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова.

8.Про прийняття майнових комплексів загальноосвітніх навчальних закладів до комунальної власності  Семенівської  сільської  ради                                                                                        Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова.

9. Про зміну засновника  закладів культури                                                                  Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова.

10.Про створення Територіального центру соціального обслуговування           (надання соціальних послуг)  Семенівської сільської ради                                                                                                           Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова.

11.Про перелік громадських робіт на 2017 рік                                                                         Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова.

12. Про внесення змін  до рішення № 23 від 04.01.2017 «Про спрямування частини видатків сільського бюджету   на 2017 рік»                                                                                             Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова.

 

13.Про внесення змін до  сільського бюджету на 2017 рік                    Інформує: Семенюк Н.В.        сільський голова

 

ВИСТУПИЛИ: Семенюк Н.В. – сільський голова з пропозицією внести зміни в  порядок денний, а саме, питання «Про зміну засновника  закладів культури» виключити з порядку денного та доповнити  порядок денний питаннями такого змісту « Про затвердження мережі закладів культури на 2017 рік» та «Про зміну найменування закладів культури Семенівської сільської ради»

                              Войцахівська Т.О. – депутат сільської ради, яка сказала  що перш ніж розглядати питання  «Про затвердження на посаду заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу фінансів» потрібно розглянути питання  «Про затвердження Положення  про фінансовий відділ виконавчого комітету Семенівської сільської ради»    

За дані пропозиції голосували «за» одноголосно                             

1.ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний в цілому та розглядати в такій послідовності:

1.  Про скасування рішення другої сесії Семенівської сільської ради від 04.01.2017 року №7 «Про затвердження на посаду заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради»                                                                                                    

2. Про внесення змін в рішення Семенівської сільської  ради  від 04.01.2017 № 17 «Про структуру та чисельність апарату сільської ради  на 2017 рік»

3. Про затвердження Положення  про фінансовий відділ виконавчого комітету Семенівської сільської ради

4. Про затвердження на посаду заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу фінансів

5.Про затвердження Положення  про постійні комісії  Семенівської сільської ради                                                                                                                                                                                                 

6. Про зміну засновників та найменування  дошкільних навчальних закладів   Семенівської сільської ради

7.Про зміну засновника загальноосвітніх  навчальних закладів

8.Про прийняття майнових комплексів загальноосвітніх навчальних закладів до комунальної власності  Семенівської  сільської  ради

9.Про створення Територіального центру соціального обслуговування           (надання соціальних послуг)  Семенівської сільської ради

10.Про перелік громадських робіт на 2017 рік

11.Про внесення змін  до рішення № 23 від 04.01.2017 «Про спрямування частини видатків сільського бюджету   на 2017 рік»                                              

12.Про внесення змін до  сільського бюджету на 2017 рік

13. Про затвердження мережі закладів культури на 2017 рік»

14.Про зміну найменування закладів культури Семенівської сільської ради

Голосували: “за” – 20 ; „проти” – 0; „утримався” – 0;  „не брали участь у голосуванні – 0

(підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

Депутати також  затвердили регламент роботи сесії сільської ради.

 

2. СЛУХАЛИ : Про скасування рішення другої сесії Семенівської сільської ради від 04.01.2017 року №7 «Про затвердження на посаду заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради»                                                                                                   

Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

ВИСТУПИВ: Шеретун М.М. депутат сільської ради із заявою про те, що  у зв’язку із розглядом  цього питання  виникає конфлікт інтересів, тому він не бере участь у голосуванні по цьому питанню.

Зауважень, пропозицій та доповнень  до проекту рішення не надійшло.

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради, як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 19 ; „проти” – 0; „утримався” – 0;  „не брали участь у голосуванні” – 1

депутат сільської ради Шеретун М.М.                                                     2.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 29 додається)                                                                                                       (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

3. СЛУХАЛИ : Про внесення змін в рішення Семенівської сільської  ради  від 04.01.2017 № 17 «Про структуру та чисельність апарату сільської ради  на 2017 рік»

 Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

ВИСТУПИЛИ: Дмитрук О.В. депутат сільської ради, який сказав , що за три місяці необхідно напрацювати ефективну структуру ОТГ. Багато питань з приводу фахівців.

                               Колесник Л.М. заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу освіти, молоді та спорту, яка внесла пропозицію про те, що у відділ освіти потрібні головний спеціаліст, спеціаліст першої категорії,  головний бухгалтер

                                  Волкова М.М. депутат сільської ради , яка сказала , що внести зміни тільки в межах штатної  чисельності 44 одиниці

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради з внесеними пропозиціями , як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 20 ; „проти” – 0; „утримався” – 0;  „не брали участь у голосуванні” – 0

3.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 30 додається)                                                                                                       (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

4. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення  про фінансовий відділ виконавчого комітету Семенівської сільської ради

Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

ВИСТУПИЛИ: Войцахівська Т.О. – депутат сільської ради, яка сказала , що очолює фінансовий відділ в бюджетній установі в положення має бути тільки фінансовий сектор виконавчого комітету  Семенівської сільської ради

                         Волкова М.М. - депутат сільської ради, яка внесла пропозицію, щоб Положення про  фінансовий сектор доопрацювати

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради з внесеними  змінами та доповненнями, як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 20 ; „проти” – 0; „утримався” – 0;  „не брали участь у голосуванні” – 0

4.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 31 додається)                                                                                                   (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

5. СЛУХАЛИ : Про затвердження на посаду заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу фінансів

Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

ВИСТУПИЛИ: Войцахівська Т.О. – депутат сільської ради, яка сказала , що посада має звучати заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - завідувач сектору фінансів , та ще погоджено з департаментом

                         Волкова М.М. - депутат сільської ради, яка сказала , що потрібно внести зміну у штатну структуру

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради з внесеними  змінами та доповненнями, як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 18 ; „проти” – 0; „утримався” – 2;  „не брали участь у голосуванні” – 0

Привітання сільського голови  Баценюк О.С. з побажанням наснаги та достатніх фінансів

5.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 32 додається)                                                                                                          (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)                                                                                                              

6.СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення  про постійні комісії  Семенівської сільської ради                                                                                                                                                                                                 

                                Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

Зауважень, пропозицій і доповнень до проекту рішення не надійшло.

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради, як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 17 ; „проти” – 0; „утримався” – 3;  „не брали участь у голосуванні” – 0

6.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 33 додається)                                                                                                         (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

7. СЛУХАЛИ :  Про зміну засновників та найменування  дошкільних навчальних закладів   Семенівської сільської ради

Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

ВИСТУПИЛА: Колесник Л.М. – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу освіти, молоді та спорту, яка сказала , що Семенівська сільська рада стала правонаступником ДНЗ, інвентаризація проведена, будемо приймати майно. Керівники  мають зареєструвати правоустановчі документи згідно чинного законодавства

Зауважень та пропозицій  до проекту рішення не надійшло.

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради, як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 20 ; „проти” – 0; „утримався” – 0;  „не брали участь у голосуванні” – 0

7.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 34 додається)                                                                                                               (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

8. СЛУХАЛИ :Про зміну засновника загальноосвітніх  навчальних закладів

Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

ВИСТУПИЛИ: Колесник Л.М. – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу освіти, молоді та спорту, яка сказала , що Семенівська сільська рада стала правонаступником ЗНЗ, інвентаризація проведена, будемо приймати майно. Керівники  мають зареєструвати правоустановчі документи  до 25 січня 2017 року згідно чинного законодавства

                                Балюк Ю.В. – депутат сільської ради, який сказав про те, що Красівська загальноосвітня школа імені Цезаря Леоновича Посудевського, а також  запитав чи буде проплата за державну реєстрацію

Головуюча запропонувала затвердити  проект рішення сільської ради з врахуванням доповнень, як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 20 ; „проти” – 0; „утримався” – 0;  „не брали участь у голосуванні” – 0

8.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 35 додається)                                                                                                     (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)                   9. СЛУХАЛИ : Про прийняття майнових комплексів загальноосвітніх навчальних закладів до комунальної власності  Семенівської  сільської  ради

Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

Зауважень, пропозицій і доповнень до проекту рішення не надійшло.

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради, як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 20 ; „проти” – 0; „утримався” – 0;  „не брали участь у голосуванні” – 0

9.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 36 додається)                                                                                                       (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

10. СЛУХАЛИ :  Про створення Територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)  Семенівської сільської ради

Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

ВИСТУПИЛИ: Волкова М.М. - депутат сільської ради, яка внесла пропозицію, щоб Положення про  територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)  Семенівської сільської ради  доопрацювати

                            Колесник Л.М. – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу освіти, молоді та спорту, яка сказала створити необхідно територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)  Семенівської сільської ради 

Головуюча запропонувала затвердити  проект рішення сільської ради з внесеними  змінами , як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 19 ; „проти” – 0; „утримався” – 1;  „не брали участь у голосуванні” – 0

10.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 37 додається)                                                                                                         (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

11. СЛУХАЛИ : Про перелік громадських робіт на 2017 рік

Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

Зауважень, пропозицій і доповнень до проекту рішення не надійшло.

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради, як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 20 ; „проти” – 0; „утримався” – 0;  „не брали участь у голосуванні” – 0

11.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 38 додається)                                                                                                       (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

12. СЛУХАЛИ : Про внесення змін  до рішення № 23 від 04.01.2017 «Про спрямування частини видатків сільського бюджету   на 2017 рік»                                              

 

Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

ВИСТУПИЛА: Войцахівська Т.О. – депутат сільської ради, яка сказала , що районна рада не готова фінансувати ЗОШ   і тому фінансування проводитись буде  Семенівською сільською радою

Зауважень, пропозицій і доповнень до проекту рішення не надійшло.

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради, як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 20 ; „проти” – 0; „утримався” – 0;  „не брали участь у голосуванні” – 0

12.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 39 додається)                                                                                                       (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

13. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до  сільського бюджету на 2017 рік

Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

ВИСТУПИЛА: Войцахівська Т.О. – депутат сільської ради, яка сказала , що необхідно повернути освітянську субвенцію в Семенівську сільську раду . Пришвидшити передачу майна

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради, як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 20 ; „проти” – 0; „утримався” – 0;  „не брали участь у голосуванні” – 0

13.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 40 додається)                                                                                                       (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

14. СЛУХАЛИ : Про затвердження мережі закладів культури на 2017 рік»

Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

Зауважень, пропозицій і доповнень до проекту рішення не надійшло.

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради, як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 20 ; „проти” – 0; „утримався” – 0;  „не брали участь у голосуванні” – 0

14.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 41 додається)                                                                                                       (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

15. СЛУХАЛИ : Про зміну найменування закладів культури Семенівської сільської ради

Інформує:  сільський голова  Семенюк Н.В.

Зауважень, пропозицій і доповнень до проекту рішення не надійшло.

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради, як рішення сільської ради 

Голосували: “за” – 20 ; „проти” – 0; „утримався” – 0;  „не брали участь у голосуванні” – 0

15.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 42 додається)                                                                                                       (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

 

/ Перерва між пленарними засіданнями/

 

Сільський голова:                                Н.В.Семенюк

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь