A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

6 сесія 7 скликання

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                                

 

П Р О Т О К О Л

 

  позачергової сесії Семенівської сільської ради

VІI скликання

 

28 квітня 2017 року                                        Приміщення будинку культури

с.Хажин (обрядовий зал)

 

 Шосту позачергову сесію Семенівської сільської ради VІІ скликання відкрила сільський голова Семенюк Н.В.

 

Головуюча оголосила результат реєстрації депутатів: загальний (кількісний) склад ради 22 депутати; на сесії зареєструвалося – 19 депутатів (список реєстрації депутатів додається до протоколу); запрошених на сесію - 13 осіб (список додається до протоколу).

 Сесія є правомочною.

Засідання шостої позачергової сесії сільської ради сьомого скликання  оголошено відкритим

/ Звучить Державний гімн України/

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаріату.  

Пропозицію внесла Петяк Л.А. - депутат виборчого округу №1 1.ВИРІШИЛИ:  Обрати секретаріат у складі двох осіб:

1.Дмитрук О.В.      - депутат виборчого округу №15

2.Лямпук Ю.М.     - депутат виборчого округу №5

За дану пропозицію голосували   «за» одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

           Пропозицію внесла Петяк Л.А. - депутат виборчого округу №1

2.ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі  трьох  осіб:

1.  Шеретун М.М. - депутат виборчого округу №8

2.  Зозуля  А.Б. - депутат виборчого округу №14

3.  Гуменюк Н.Є.  - депутат виборчого округу №20

За дану пропозицію голосували «за» одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ:  Про порядок денний сесії.

 Інформує:   Семенюк Н.В. – сільський голова.        

1.Про утворення Центру  надання соціальних послуг Семенівської сільської ради.

Інформує: Колесник Л.М. -  заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

2. Про внесення змін до рішення Семенівської сільської ради  від 04.01.2017 року №23 «Про спрямування частини видатків сільського бюджету на 2017 рік»

Інформує: Колесник Л.М. -  заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

3. Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік

Інформує : Баценюк О.С.  -  заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

ВИСТУПИЛА : Петяк Л.А.- депутат сільської ради з пропозицією внести до порядку денного  питання Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за перший квартал 2017 року.

                              Войцахівська Т.О.- депутат сільської ради, яка сказала, що даний звіт не розглядався на комісії з питань бюджету

                             Андрійчук І.А. – депутат сільської ради, який сказав, що згідно регламенту  більшістю голосів приймається відповідне рішення.

 

Головуюча запропонувала проголосувати за дане питання для включення в порядок денний сесії сільської ради

Голосували  :  „ за ”  - 17                     „ проти”  - 2        „утримався ” - 1

                        „не брали участь у голосуванні – 0

 (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

 

ВИСТУПИВ :  Панасюк С.П. - депутат сільської ради з пропозицією внести до порядку денного  питання щодо направлення звернення депутатів Семенівської сільської ради  до Бердичівської районної ради про майно, яке перебуває у спільній  власності територіальних громад сіл, селища Бердичівського району

 

Головуюча запропонувала проголосувати за дане питання для включення в порядок денний сесії сільської ради

Голосували  :  „ за ”  - 18                     „ проти”  - 0      „утримався ” - 2

                        „не брали участь у голосуванні – 0

 (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

 

Головуюча запропонувала проголосувати за порядок денний сесії сільської ради із внесеними пропозиціями в цілому

Голосували  :  „ за ”  - 20                     „ проти”  - 0        „утримався ” - 0

                        „не брали участь у голосуванні – 0

 (підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

 

3.ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний в цілому та розглядати в такій послідовності:

 

1.Про утворення Центру надання соціальних послуг

 

2. Про внесення змін до рішення Семенівської сільської ради  від 04.01.2017 року №23 «Про спрямування частини видатків сільського бюджету на 2017 рік»

 

3. Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік

 

4.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за перший квартал 2017 року

 

5. Про звернення депутатів Семенівської сільської ради до Бердичівської районної ради, про майно,  яке перебуває у спільній   власності територіальних громад сіл, селища   Бердичівського району

 

4. СЛУХАЛИ: Про регламент роботи сесії

Головуюча запропонувала затвердити регламент роботи сесії, а саме для виступу пропонується - 5 хв., для доповіді - 10 хв., для довідок, заяв – 3 хв.

 

Голосували  :  „ за ”  -20                    „ проти”  - 0        „утримався ” - 0

                        „не брали участь у голосуванні – 0

 

4.ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи сесії

(підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

 

5.СЛУХАЛИ:  Про утворення Центру  надання соціальних послуг Семенівської сільської ради

Інформує: Колесник Л.М. -  заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, яка зазначила, що на території Семенівської сільської ради 86 громадян, які користуються соціальними послугами, тому з метою належного надання вказаних послуг  доцільно та необхідно утворити Центр надання соціальних послуг Семенівської сільської ради. В структурі центру будуть функціонувати два відділення: відділення соціальної допомоги вдома та відділення соціальної роботи.  Було зазначено, що центр надання соціальних послуг буде утворено без реєстрації окремої юридичної особи, розпорядником коштів Центру буде Семенівська сільська рада. Бухгалтерське обслуговування Центру здійснюватиметься відділом бухгалтерського обліку апарату сільської ради. Будуть направлені відповідні листи до Бердичівського Територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Бердичівського району та Бердичівській райдержадміністрації щодо прийому за переведенням з 05.05.2017 року  на роботу 8 соціальних робітників.

                

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради, як рішення сільської ради.

                        

Голосували  :  „ за ”  -19                    „ проти”  - 0        „утримався ” - 1

                        „не брали участь у голосуванні – 0

 

5.ВИРІШИЛИ:Прийняти рішення з даного питання (рішення № 137 додається)

(підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

 

6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Семенівської сільської ради  від 04.01.2017 року №23 «Про спрямування частини видатків сільського бюджету на 2017 рік»

Інформує: Колесник Л.М. -  заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, яка сказала, що  на галузь охорони здоров’я об’єднаній громаді виділено 4 млн. 032, 2 тис. грн. Це кошти двох джерел: медичної субвенції та додаткової дотації. Рішенням Семенівської сільської ради при плануванні бюджету передано 70% цих видатків на вторинний рівень (а це центральна районна лікарня, поліклініка та стоматоб’єднання) та 30 % – на первинний рівень (надання послуг амбулаторією та фельдшерськими і фельдшерсько-акушерськими пунктами). Всього об’єднана територіальна громада передала 2 млн.822, 2 тис. грн., з них 2 600,4 тис. грн. медичної субвенції та 222,2 тис. грн. додаткової дотації. 17 квітня цього року на базі ОТГ в с. Червоне Андрушівського району Центром розвитку місцевого самоврядування спільно із департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації було організовано семінар-навчання для об’єднаних територіальних громад, де акцентовано увагу на виконанні вимог постанови Кабінету Міністрів України від  28 грудня 2016 року №1007, в якій  зазначено, що ради об’єднаних територіальних громад передають кошти субвенції для здійснення видатків на вторинну медичну допомогу до бюджетів відповідних районів, міст обласного значення в обсязі не менш як 60 % обсягу субвенції, передбаченої для територіальних громад, які об’єдналися на базі районів, і не менш як 70 % обсягу субвенції, передбаченої для територіальних громад, які добровільно об’єдналися на базі міст обласного значення. Виходячи з вищевказаного, пропонується депутатам на сесії прийняти рішення про зменшення  відсотка перерахування коштів на вторинний рівень до 60 у відповідності до вищезазначеної постанови та спрямування 371, 5 тис. грн. для надання медичних послуг жителям громади  на первинному рівні, та 211,6 тис. грн. на ліквідацію незабезпеченості із заробітної плати обслуговуючому персоналу загальноосвітніх навчальних закладів.

         Висловила подяку від громади за співпрацю: Томашевському Е.Є.-голові Бердичівської РДА, Самчику М.Ю.- голові Бердичівської районної ради та Войцахівській Т.О.-начальнику фінансового відділу Бердичівької РДА.

 

ВИСТУПИЛИ: Волкова М.М. – депутат сільської ради, яка сказала, що на її думку на даний час мало хто звертається за наданням медичної допомоги до первинної ланки медицини, а внесеними змінами можливе погіршення надання медичних послуг на вторинному рівні.

 

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради, як рішення сільської ради.

 

Голосували  :  „ за ”  -18                    „ проти”  - 1        „утримався ” - 1

                        „не брали участь у голосуванні – 0

 

6.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 138 додається)

(підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік

Інформує : Баценюк О.С.  -  заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, яка сказала, що у зв’язку з необхідністю фінансування видатків сільського бюджету виникла необхідність у внесенні змін до бюджету. Пропонується провести перерозподіл річних призначень між головними розпорядниками коштів в розрізі слідуючих бюджетних програм: сільському бюджету виділена Субвенція за рахунок залишка коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 168 020 грн по спеціальному фонду та планується спрямувати на забезпечення сільських шкіл комп’ютерами та мультимедійними засобами.

Освіта- на заробітну плату обслуговуючого персоналу за рахунок зменшення додаткової дотації, яка була спрямована рай бюджету на охорону здоров»я в сумі 211,580 тисяч гривень. В зв’язку з створенням Центру соціальних послуг на утримання центру спрямувати 346,0 тис.грн., (з них на заробітну плату  13 працівникам та завідувача в сумі 298,9 тис.грн, інші видатки (придбання) в сумі 47,1 тис.грн.), зменшивши ці призначення районному бюджету.

     Крім того, вносяться зміни в середині кошторисних призначень

бюджетних установ. Ви можете їх  побачити у проекті рішення, яке є у вас на руках. За рахунок передачі з загального фонду до спеціального фонду по відділу освіти по спеціальному фонду на придбання обладнання та предметів довгострокового користування школам в сумі 75,0 тис.грн., по дошкільним навчальним закладам в сумі 20,0 тис.грн., що  в  загальній сумі складає 95,0 тис.грн., зменшивши призначення по дошкільних навчальних закладах по загальному фонду  по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на вказану суму.   За рахунок зменшення призначень на заробітну плату працівникам методичного кабінету (економії) на суму 19,0 тис.грн, пропонується спрямувати на:

відшкодування витрат за відрядження працівникам бухгалтерії в сумі 2,0 тис.грн.,  працівникам методкабінету на суму 5,0 тис.грн.,  на придбання  обладнання та предметів довгострокового користування на суму 12,0 тис.грн.

По спеціальному фонду пропонується перерозподілити видатки між проектами по бюджету розвитку, провівши їх збільшення на :

  • Реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку територій на спів фінансування проектів фонду регіонального розвитку (10,5%)  на суму 45,7 тис.грн.,  на співфінансування по термомодернізації Хажинської школи в сумі 77,4 тис.грн, зменшивши призначення по будівництву комплексу спортивних споруд на суму 123,1 тис.грн.

 

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення  сільської ради, як рішення сільської ради.

 

Голосували  :  „ за ”  -17                     „ проти”  - 1        „утримався ” - 2

                        «не брали участь у голосуванні» – 0

 

7.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 139 додається)

(підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за перший квартал 2017 року

Інформує: Баценюк О.С.– заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради яка доповіла, що за 3 місяці 2017  року  до  сільського бюджету ОТГ   зараховано надходжень в сумі 6389,3 тис. гривень.

Загальний фонд сільського бюджету за січень-березень 2017 року виконано в сумі 6384,8 тис. грн., або 108,3% до плану. Із загальної суми надходжень власні доходи складають 3463,2 тис. грн.,  або виконання становить 116,4%.

На фінансування установ соціально-культурної сфери спрямовано 53,9 відсотка обсягу видатків загального фонду сільського бюджету, або 3484,3 тис. грн., в тому числі на установи освіти – 3264,8 тис. грн., культури – 219,5 тис.грн. На утримання апарату сільської ради спрямовано кошти в сумі 751,8 тис.грн.

Крім того, за рахунок передачі субвенцій, дотацій та власних коштів районному бюджету спрямовано 2009,2 тис.грн., або 31,1 відсотка із загального обсягу видатків загального фонду сільського бюджету. Так, районному бюджету за рахунок медичної субвенції та додаткової  дотації з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я  спрямовані кошти в сумі 1007,8 тис. грн., та з власних коштів  в сумі 61,4 тис.грн. Також, районному бюджету спрямовані кошти у вигляді іншої субвенції з власних коштів сільського бюджету на утримання територіального центру в сумі 129,7 тис.грн., та на оплату енергоносіїв по закладам освіти в сумі 810,3 тис. грн.        

З сільського бюджету за 3 місяці 2017 року профінансовані компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом в сумі 99,6 тис.грн.

Витрати з благоустрою сіл на оплату електроенергії та утримання мереж зовнішнього освітлення за 3 місяці 2017 року склали 82,5 тис. грн., на утримання доріг використано коштів в сумі 21,8 тис.грн.

У ході виконання бюджету першочергова увага приділялась фінансуванню захищених статей бюджету. В цілому по сільському бюджету спрямовано коштів на першочергові видатки в сумі 6240,1 тис.грн, питома вага в структурі загального фонду видатків становить 96,6 %.

Заробітна плата з нарахуваннями  становить 58,7%  від загальної суми видатків (або 3789,6 тис.грн.), видатки на харчування становлять 1,4 %, або 92,5 тис.грн., видатки на енергоносії склали 337,9 тис.грн., або 5,2%, та поточні трансферти місцевим бюджетам (передача коштів районному бюджету) склала в сумі 2009,2 тис.грн., та реверсна дотація державному бюджету в сумі 10,9 тис.грн., або 31,3% від загальної суми видатків. 

На сьогоднішній день до регіональної комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, подані проекти щодо реконструкції вуличного освітлення сіл Кикишівка, Дубівка та Терехове на суму 1778,1 тис.грн., проект щодо капітального ремонту будівлі (термомодернізації) Хажинської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів на суму 6227,3 тис.грн. Крім того, розроблений проект щодо капітального ремонту доріг села Великі Низгірці на суму 6140,9 тис.грн..

За рахунок коштів сільського бюджету профінансовано співфінансування на придбання шкільного автобуса в сумі 470,0 тис.грн.

                  Войцахівська Т.О. – депутат сільської ради, яка запитала чи звіт відповідає формі та зазначила про необхідність ознайомитися з додатками до даного звіту. Також задано питання щодо фактично працюючих спеціалістів в апараті сільської ради та економії коштів по заробітній платі працівникам апарату у зв'язку з фактичною заповненістю робочих місць.

                   Баценюк О.С.- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, яка  зазначила, що відповідно до законодавства  затвердженої  форми звіту немає. Фактична чисельність працюючих в апараті сільської ради становить 28 осіб, штатним розписом визначено 44 особи. На заробітну плату в цілому на рік передбачено 450, 187 грн, фактично нараховано за звітний період 107, 928 грн.

 

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради , як рішення сільської ради.

 

Голосували  :  „ за ”  -19                     „ проти”  - 0        „утримався ” - 1

                        „не брали участь у голосуванні – 0

 

8.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 140 додається)

(підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

 

9.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Семенівської сільської ради до Бердичівської районної ради, про майно,  яке перебуває у спільній   власності територіальних громад сіл, селища   Бердичівського району Інформує: Панасюк С.П. - депутат сільської ради

 

Зауважень, пропозицій і доповнень до проекту рішення не надійшло.

 

Головуюча запропонувала затвердити даний проект рішення сільської ради, як рішення сільської ради.

 

Голосували  :  „ за ”  -20                     „ проти”  - 0        „утримався ” - 0

                        „не брали участь у голосуванні – 0

 

9.ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання (рішення № 141 додається)

(підсумки відкритого поіменного голосування депутатів додаються)

10.РІЗНЕ: ВИСТУПИЛИ: Семенюк Н.В.- сільський голова, яка проінформувала, що в рамках програми співфінансування Семенівській сільській раді буде передано шкільний автобус.

                             Шеретун М.М.- депутат сільської ради, який сказав що придбано автомобіль для обслуговування Семенівської ОТГ. 

                              Томашевський Е.Є. – голова Бердичівської районної державної адміністрації, який зауважив про необхідність співпраці. Також проінформував про наявність шести гектарів землі, від якої має намір відмовитися ПАТ «Прогрес» і яку можна використати для подальших інвестицій. Головою Бердичівської РДА було акцентовано увагу на завершенні перехідного періоду, який був визначений для Семенівської сільської ради, а також дії трьохсторонного договору між Семенівською  сільською радою, Бердичівською РДА та Бердичівською районною радою та піднято  питання  щодо подальших кроків, які будуть здійснені задля законного виконання попередньо прийнятих рішень.    

                                    Семенюк Н.В.- сільський голова, яка зазначила, що всі необхідні для врегулювання даних питань листи будуть підготовлені та вручені відразу після закінчення сесії .

                                 

                               Самчик М.Ю. – голова Бердичівської районної ради, який виступив щодо рішення сесії « Про внесення змін до рішення Семенівської сільської ради  від 04.01.2017 року №23 «Про спрямування частини видатків сільського бюджету на 2017 рік» та зазначив, що зазвичай цільових коштів з державного бюджету не вистачає на покриття хоча б захищених статей (заробітної плати, енергоносіїв, харчування, медикаментів). Тому, при формуванні бюджету щороку додатково спрямовуються власні доходи місцевих бюджетів. Цього року з районного бюджету спрямовано додатково 4,4 млн. грн. власних доходів на покращення надання медичних послуг (для 24 сільських рад та 23800 населення). Тож, якщо підсумувати кошти державного бюджету та власні надходження, то на жителя району передбачено 734 грн. на рік гарантованих медичних послуг. Враховуючи те, що Семенівська ОТГ вищевказаним рішенням встановила мінімальні обсяги державних коштів (субвенції і додаткові дотації) у співвідношенні з первинною ланкою, рівень забезпечення гарантованих медичних послуг становитиме після сесії 480 грн. на одного жителя об’єднаної громади . Крім того, він нагадав, що рішенням сесії районної ради від 20 січня 2017 року  укладено договір між Бердичівською районною радою, Бердичівською райдержадміністрацією та Семенівською сільською радою про передачу бюджетних коштів на підставі договору про передачу частини видатків сільського бюджету районному бюджету.

                                    Томашевський Е.Є. – голова Бердичівської РДА, який сказав , що у нас в районі спадок із великою незабезпеченістю , багато проблем

                                     Капралюк Т.С. – заступник головного лікаря  з економічних питань, яка сказала , що  зарплата лікарів прив’язана до кількості ліжко-місць,  вартість одного ліжко-місця – 18,97 грн.,  витрати на лікування однієї людини в реанімації коштують три тисячі гривень, штат складає з п’ятдесяти  лікарів, це все витрати.

                                      Семенюк Н.В. – сільський голова, яка сказала,  ми діємо згідно постанови КМУ від 23.01.2015 року №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

                                    Войцахівська Т.О. – депутат сільської ради, яка сказала що з початку року було сплановано розщеплення коштів у   відсотковому співвідношені 70% на 30%,  а зараз 60% на 40%.

                                       Шеретун М.М.- депутат сільської ради, який сказав , що у новоствореній громаді також багато проблем, які потребують вирішення . А надання медичних послуг бажає кращого. Виїзд лікарів у громаду був дуже давно .

                                         Юзефович В.Н. - в.о.старости сіл Терехове та Кикишівки, який сказав про те, що люди лікуються за свої кошти. Лікар мав би проводити прийом у фельдшерському пункті кожен четвер,  а був лише один раз на прийомі в с.Терехове в лютому місяці. В с.Кикишівка прийом проводився вчора. Це один раз за чотири місяці. Кошти на невідкладну  допомогу зовсім не виділялись. Обслуговування медичне на такому рівні  не може бути.

                                         Семенюк Н.В. – сільський голова , яка сказала, що лікаря, який би обслуговував систематично наших жителів,  не було три роки, а нам пропонують знайти за три місяці.  Ми тільки «за». Пропоную разом працювати у відповідному напрямку.

                                         Дмитрук О.В. – депутат сільської ради, який сказав, що чим нижче тим гірше .Потрібно міняти щось в цьому  напрямку. Шанс відходити. Правильне відношення має бути держави до держави. Зверху неправильно, непослідовно. Якщо абстрактно  оцінити - це не по чесному, потрібно спланувати кошти на новий Центр надання соціальних послуг ( МЧС, реєстратор, нотаріус, офіс менеджер)

Голова сільської ради  Семенюк Н.В. повідомила , що питання  порядку денного розглянуто, висловила подяку всім за участь у роботі сесії  та оголосила шосту позачергову  сесію сільської ради сьомого скликання   закритою.

 

/Державний Гімн України/

 

 

 

Сільський голова                                        Н.В.Семенюк

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь