A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.03.2017 р. № 73 «Про затвердження Програми «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2017-2020 роки (в новій редакції)»

Україна

  СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

     БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                                ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Одинадцята сесія                                                                          VΙΙ скликання

 

від 22 грудня 2017 року                                                             №

 

 

Про внесення змін до рішення сільської

ради від 21.03.2017 р. № 73 «Про затвердження

Програми «Турбота» по поліпшенню соціального

захисту громадян на 2017-2020 роки (в новій редакції)»

                                                                                          

         З метою забезпечення окремих категорій громадян Семенівської сільської ради стаціонарним телефоном та відшкодуванням компенсаційних виплат по пільгах за абонентську плату телефонного зв’язку, керуючись ст. 91 Бюджетного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до рішення сільської ради від 21.03.2017 р. № 73 «Про затвердження Програми «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2017-2020 роки (в новій редакції)».

 

 1. Доповнити розділ ІІ «Визначення мети Програми» абзацом:

         Крім того, одним з важливих суспільних завдань є забезпечення окремих пільгових категорій населення громади встановленням телефону та абонентської плати за його користування.

 

 1. Доповнити розділ ІІІ «ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ» реченням:

- відшкодування вартості абонентської плати  за користування телефоном окремими категоріями громадян.

 

 1. Розділ ІV «Категорії, які потребують соціального захисту» викласти в новій редакції:

         Право на соціальний захист у межах Програми мають малозабезпечені громадяни, інваліди, пенсіонери, громадяни, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію, особи без визначеного місця проживання, учасники АТО та інші пільгові категорії населення села.

   Пільги з послуг зв’язку надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

  

 1. Другий абзац розділу VI «ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЗАХОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ» доповнити реченням:
 •   відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за користування телефоном окремими категоріями громадян.

 

 1. Доповнити Програму «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2017-2020 роки (в новій редакції) додатком № 1.4 «Порядок відшкодування витрат за надані  телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян Семенівської сільської ради».
 2. Внести зміни до підпункту 1.6  Додатку №1.1 Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам сіл Семенівської сільської ради (за зверненням) і викласти даний підпункт у наступній редакції:

« 1.6 При прийнятті рішення про розмір одноразової грошової допомоги приймається до уваги рівень забезпеченості сім’ї з урахуванням встановленого прожиткового мінімуму на кожного члена сім’ї, але в межах наступних граничних розмірів:

 • тяжка або впродовж тривалого періоду хвороба, оперативне лікування, яка потребує значних фінансових витрат (до 1000,00грн.);
 • пожежа та інше стихійне лихо, внаслідок якого заподіяно значної шкоди майну постраждалих чи їх здоров’ю (до 500,00грн.);
 • смерть працездатної особи з приводу нещасного випадку, або інше, яка не мала постійного доходу, сім’я якої знаходиться у край тяжкому матеріальному становищі (до 1000,00грн.);
 • участь в антитерористичній операцій, учасники бойових дій (до 500,00грн);
 • смерть під час участі в антитерористичній операції, сім’я якої знаходиться у тяжкому матеріальному стані (до 5000,00грн.);
 • інші обставини (до 300,00грн).    

 

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                               Н. В. Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1.4

 

Порядок відшкодування витрат

за надані  телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян Семенівської сільської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Цей порядок визначає єдиний механізм відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян Семенівської сільської ради за рахунок коштів сільського бюджету.

1.2. Законодавчою та нормативно-правовою базою Порядку є Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в  Україні»,  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

Дія Порядку поширюється на відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян Семенівської сільської ради за рахунок коштів сільського бюджету.

1.3. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян Семенівської сільської ради за рахунок коштів сільського бюджету.

1.4.Загальна сума відшкодування витрат, пов’язаних з відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян Семенівської сільської ради, визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів сільського бюджету.

1.5. Відшкодування витрат проводиться на підставі договору про порядок відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян Семенівської сільської ради, укладеного між ПАТ «Укртелеком» і Семенівською сільською радою, яка є головним розпорядником коштів, призначених для компенсації відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян.

1.6. Обліку підлягають окремі категорії населення (пільгові) Семенівської сільської ради, які мають в користуванні стаціонарний телефон та скористались пільгою по абонентській платі за користування телефоном.

 

ІІ. Облік пільговиків, які мають в користуванні стаціонарний телефон та скористались пільгою по абонентській платі за користування телефоном
 
 1. Пільгове надання телекомунікаційних послуг громадянам, що мають право на відповідні пільги, здійснюється ПАТ «Укртелекомом» на умовах, визначених договором про порядок відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян, укладеним між ПАТ «Укртелекомом» та Семенівською сільською радою.

2.2. Розрахунок щодо вартості телекомунікаційних послуг, наданих пільговикам за календарний місяць, здійснюється Виконавцем на підставі фактично наданих телекомунікаційних послуг.

2.3.  Семенівська сільська рада щомісяця на протязі 3-х робочих днів після отримання від ПАТ «Укртелеком» розрахунків щодо вартості послуг

звіряє інформацію, яка вказана у розрахунках. У разі виявлення розбіжностей щодо загальної кількості пільговиків або розміру пільг, що надаються конкретному пільговику, подає ПАТ «Укртелеком» на паперових та електронних носіях списки невідповідностей.

           2.4. ПАТ «Укртелеком» на протязі календарного місяця в своїй базі даних відповідно до наданих  списків розбіжностей проводить виправлення. Якщо виправлення носять масовий характер, наприклад  внаслідок зміни законодавства України, і потребують ручного виправлення строк обробки таких списків обумовлюється індивідуально.

 

                       ІІІ. Порядок проведення відшкодування втрат

                        

3.1. Семенівська сільська рада на підставі розрахунків щодо вартості телекомунікаційних послуг, наданих пільговикам за календарний місяць, забезпечує своєчасне перерахування сум відшкодування по пільговому наданню послуг ПАТ «Укртелеком».

3.2.  Семенівська сільська рада бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань.

                        

 1.                        . Контроль та відповідальність за порушення договірних умов

                        

     4.1. ПАТ «Укртелеком» несе повну відповідальність за надання телекомунікаційних послуг пільговикам та за достовірність поданих розрахунків.

 1.             . Порядок розгляду спорів

             

5.1. Спори, що виникають між ПАТ «Укртелеком» та Семенівською сільською радою вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У випадках недосягнення згоди між Семенівською сільською радою та перевізниками спори вирішуються згідно з чинним законодавством України.

             

Секретар сільської ради                                           О. М. Гортовлюк

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь