A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.03.2017р. № 71 «Про затвердження Програми економічного і соціального , розвитку Семенівської сільської ради на 2017 рік»

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

          Р І Ш Е Н Н Я

 

Сьома сесія                                                                          VΙΙ скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

від  20 червня 2017 року                                                      №  153

                           

 

 Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.03.2017р. № 71 «Про затвердження Програми економічного і соціального ,

 розвитку  Семенівської сільської

 ради на 2017 рік»

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Н.В.Семенюк про внесення змін до рішення сільської ради від 21.03.2017р. № 71 «Про затвердження Програми економічного і соціального ,

 розвитку  Семенівської сільської  ради на 2017 рік»  та відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

                                                                                                                

           1.Внести зміни до до рішення сільської ради від 21.03.2017р. № 71 «Про затвердження Програми економічного і соціального ,

 розвитку  Семенівської сільської  ради на 2017 рік», а саме;

 1.1   пункт 3.3 викласти в новій редакції:

«3.3 РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

Проблемні питання:

Запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення.

Не проведено інвентаризацію земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Використання значної частини земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з порушенням затверджених схем землеустрою, що не дозволяє забезпечити еколого-економічне дотримання сівозмін та впорядкування угідь.

Основні заходи що потребують фінансування

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього,

тис.грн

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

1.Поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, де термін дії такої грошової оцінки завершився,а саме Красівки та Дубівки

 

Виконком сільської ради

Протягом року

82,8

82,8

-

збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю та орендної плати.

2.Провести нормативно  грошову оцінку земель не сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Виконком сільської ради

Протягом року

10,00

10,0

-

збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю та орендної плати.

3. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, на яких розміщуються об’єкти комунальної власності громад сіл Семенівської сільської ради

Виконком сільської ради

Протягом року

10,00

10,0

-

Формування ринку земель

4. Розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації населених пунктів Семенівської сільської ради

Виконком сільської ради

Протягом року

500,00

-

500,00

Будівництво та реконструкція  необхідних об’єктів для мешканців громади

 

Очікуванні результати:

Визначення нормативної грошової оцінки забезпечить збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю та орендної плати.

Введення територій в межі населених пунктів дозволить юридично закріпити фактичні межі населених пунктів.»

 

1.2   пункт 3.5 викласти в новій редакції:

 «3.5 ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС

Проблемні питання:

Стан автомобільних доріг постійно погіршується через хронічне недофінансування дорожнього господарства, внаслідок чого ремонтні роботи виконуються не в повному обсязі. На даний час більша частина доріг місцевого значення потребує проведення капітального ремонту. Проведення ямкового ремонту не вирішує проблему доріг, а носить лише сезонний характер.

Недосконале транспортне сполучення та неповне охоплення регулярним автобусним сполученням населених пунктів громади.

Значна частина автобусів, що обслуговують пасажирів, не відповідають умовам комфортності, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими можливостями.

Основні заходи що потребують фінансування

 

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього,

тис.грн

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Державний бюджет

Інші

джерела

фінансування

 1. Капітальний ремонт доріг по вул..Північна, вул..Братів Зеленюків, вул..Шевченка, вул..Ватутіна, вул..Корольова, пров.Корольова, вул..Центральна, вул..Братів Серватнюків, вул..Бердичівська, пров.Бердичівський в с.Великі Низгірці Бердичівського району

 

 1. Поточні ремонти вуличних доріг на території Семенівської сільської ради

Виконком сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6243,963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В межах фінансових можливостей

32,592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6211,371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення інфраструктури та створення кращих умов для населення

 

Очікуванні результати:

Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг громади.

Зменшення аварійності на автошляхах громади.

Поліпшення транспортного сполучення сільських населених пунктів.»

 

         1.3  Пункт 4.7  викласти у новій редакції:

«4.7 ОСВІТА

Проблемні питання:

Негативна демографічна ситуація. Зменшення кількості учнів в навчальних закладах зумовлює збільшення вартості навчання 1 сільського учня.

Невирішеним в повному обсязі залишається  питання щодо підвезення учнів до місця навчання.

Значна енерговитратність освітніх закладів. Частина систем опалення потребує капітального ремонту.

Потребує оновлення матеріально-технічна база загальноосвітніх закладів.

Не завершено комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів.

Основні напрями діяльності що не потребують фінансування:

              Провести роботу з мешканцями сіл щодо заохочочення батьків до участі в управлінні школою.

 • забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • розробка та прийняття Програми розвитку освіти на території Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади;
 • здійснення заходів щодо охоплення дошкільною освітою 80% дітей відповідного віку, забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку;
 • створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
 • здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень;
 • збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-технічною та спортивно-технічною діяльністю;
 • підвищення активності та показників участі громади в обласних, Всеукраїнських та міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та ін.);
 • розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації та подальшого професійного зростання;
 • забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
 • забезпечення реалізації Всеукраїнського освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо неперервного підвищення кваліфікації педагогів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • інвентаризація матеріально-товарних цінностей з метою вивчення потреби в оновленні меблів, узагальнення та аналіз інформації про стан забезпечення  меблями  навчальних закладів громади;
 • належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, здійснення постійного контролю щодо належної організації гарячого харчування учнів;
 • обстеження технологічного обладнання їдалень закладів освіти, узагальнення та аналіз інформації про стан технологічного обладнання  харчоблоків навчальних закладів громади;

Основні заходи  що  потребують фінансування:

 

 

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього,

тис.грн

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування (держав дер бюджет)

1.Придбання шкільного автобуса (спів фінансування)

Виконком сільської ради, директор школи.

Протягом року

1600,00

480,00

1120,00

Забезпечення підвезення дітей до навчальних закладів

2.Будівництво   мережі водопостачання до будівлі Іванковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Іванківці вул..Шкільна,44 від існуючої свердловини по вул..Шкільна,69 в с.Іванківці Бердичівського району

Виконком сільської ради, директор школи.

Протягом року

125,677

18,00

107,677

Забезпечення школи якісною питною водою

3. капітальний ремонт  (термосонація) Хажинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Виконком сільської ради, директор школи.

Протягом року

6227,316

1868,195

4359,121

Забезпечення енергоефективності закладу освіти

4. капітальний ремонт  (термосонація) Красівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів

Відділ освіти, молоді та спорту,директор школи.

Протягом року

40,00

40,00

-

Забезпечення енергоефективності закладу освіти

5. Забезпечення дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет.

Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської сільсько ради, Виконком сільської ради

Протягом року

168,02

-

168,02

створення та забезпечення ефективного функціонування локальних мереж, широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі  навчальних закладів

6.створення єдиного інформаційного освітнього порталу громади в мережі Інтернет

Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської сільсько ради, Виконком сільської ради

Протягом року

6,00

6,00

 

 

 

-

створення єдиного інформаційного освітнього порталу громади в мережі Інтернет

7. Оснащення предметних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійними засобами

Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської сільсько ради, Виконком сільської ради

Протягом року

14,00

14,00

 

 

 

 

-

покращення і якісне використання в роботі нових методів навчання учнів, збільшення їх зацікавленості в навчальному процесі

8. проведення робіт поточних ремонтів закладів освіти на території громади

Відділ освіти, молоді та спорту Виконком сільської ради

Протягом року

250,00

250,00

 

 

 

-

Забезпечення відповідності прміщень шкіл та садочків до естетичного стану, дрібний та частковий ремонт

9.придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  навчальних закладів (шкільні парти, стільці, меблі для їдалень)

Відділ освіти, молоді та спорту Виконком сільської ради

Протягом року

20,00

20,00

 

 

 

 

-

поновлення меблів у навчальних закладах 

10.оновлення технологічного обладнання для харчоблоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних  закладів з врахуванням їх енергоефективності

Відділ освіти, молоді та спорту Виконком сільської ради

Протягом року

50,00

50,00

-

модернізація технологічного обладнання їдалень  навчальних закладів

11.Оздоровлення дітей

Відділ освіти, молоді та спорту

Протягом року

250,00

250,00

-

Забезпечення дітей якісним та повеноцінним відпочинком на період оздоровлення

12.Перевезення дітей

Відділ освіти, молоді та спорту

Протягом року

96,00

96,00

-

Підвіз дітей та педагогічного персоналу до навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати:

Зростання якісних показників освіти.

Приведення мережі загальноосвітніх закладів у відповідність до потреб населення.

Створення рівних умов для здобуття якісної освіти усіма дітьми громади.

Зменшення енерговитратності освітніх закладів.

Забезпечення регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому.»

1.4 Пункт 4.13 викласти у новій редакції:

«4.13 ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Проблемні питання:

Залишковий принцип фінансування галузі впродовж останніх років призвів до суттєвого загострення проблем.

Щороку утворюється значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.

Значна зношеність основних фондів, незадовільний технічний стан систем водопостачання та водовідведення, каналізаційного господарства.

Основні напрями діяльності що потребують фінансування:

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього,

тис.грн

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування (держав ний бюджет)

Реалізувати проект реконструкції вуличного освітлення по вул.. Бр. Маруськевичів, Мостовій, Бр.Цілінських, Польовій та Садовій в с.Хажин

   Виконком сільської ради

Протягом року

604,552

10,8

593,752

Забезпечення безпечних умов пересування сільськими вулицями

Реалізувати проект реконструкції вуличного освітлення с.Терехове

   Виконком сільської ради

Протягом року

861,857

28,974

832,883

Забезпечення безпечних умов пересування сільськими вулицями

Реалізувати проект реконструкції вуличного освітлення с.Кикишівка

   Виконком сільської ради

Протягом року

322,226

13,760

308.466

Забезпечення безпечних умов пересування сільськими вулицями

Реалізувати проект реконструкції вуличного освітлення с.Дубівка

   Виконком сільської ради

Протягом року

593,993

22.227

571.766

Забезпечення безпечних умов пересування сільськими вулицями

Будівництво сільського кладовища та під’їзної дороги на території села Семенівка

   Виконком сільської ради

Протягом року

288,10

288,10

-

Упорядкування сільського кладовища та під’їзної дороги

Реалізувати проект реконструкції вуличного освітлення с.Іванківці, с.Семенівка

   Виконком сільської ради

Протягом року

1416,065

34,350

1381,715

Забезпечення безпечних умов пересування сільськими вулицями

Встановлення камер відеоспостереження

   Виконком сільської ради

Протягом року

В межах фінансових моживостей

-

-

Зниження рівня злочинності

 

Очікувані результати:

Забезпечення безпечних умов пересування вулицями населених пунктів громади.

Зниження рівня злочинності та травмування  в темну пору доби.

Підвищення якості життя громадян. Забезпечення необхідної площі сільського кладовища та під’їзної дороги належної якості на  території Семенівської сільської ради .»

2.Затвердити зміни до Програми економічного і соціального ,  розвитку  Семенівської сільської  ради на 2017 рік.

 1. Всі інші розділи залишити без змін.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради  .

 

 

 

Сільський голова:                                                               Н.В.Семенюк

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь