A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про музей імені Джозефа Конрада Семенівської сільської ради

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Сьома  сесія                                                                VІІ скликання

 

від  20 червня 2017 року                                                         № 158 

 

 

Про затвердження Положення про  музей імені Джозефа Конрада

Семенівської сільської ради

Відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу», Постанови Кабінету Міністрів України  від 20.07.2000 №1147 “Про затвердження Положення про Музейний фонд України” (зі змінами), нормативно-правових документів Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про музей імені Джозефа Конрада Семенівської сільської ради , що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, антикорупційних дій та гуманітарних питань (освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист).

 

 

Сільський голова                                                           Н.В.Семенюк

 

 

 

 

 

                                                                 Затверджено

рішенням VΙΙ сесії

                                                                   Семенівської сільської ради

                                                                                         від 20.06.2017 р.  № 158

ПОЛОЖЕННЯ

про музей імені  Джозефа Конрада

Семенівської сільської ради

           

Музей ім. Джозефа Конрада (далі - Музей) знаходиться на території села Терехове Семенівської сільської ради та є культурно-освітнім закладом, призначений для вивчення, збереження і використання пам’яток матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань історико-культурної спадщини.

Бердичівська земля народила відомого письменника – неоромантика, класика світової літератури, публіциста, уродженця с. Терехове Джозефа Конрада. Експозиції музею знайомлять відвідувачів із життям та творчістю класика світової літератури, англійського письменника Джозефа Конрада. Експонатів, присвячених письменнику, понад 300. Вони розповідають про дитинство та молодість, родину і особисте життя Джозефа Конрада та про його майже 20–річні морські мандри. Представлено також літературний доробок письменника–мандрівника.

         Крім того, експозиції в кімнатах музею розповідають про історію рідного краю з давніх-давен і понині: є багато предметів епохи неоліту, трипільської та черняхівської культур. Об'ємна виставкова вітрина музею присвячена Другій Світовій війні. Зберігається чимало матеріалів про колишній місцевий радгосп імені Котовського, адже він був одним з кращих господарств Бердичівського району. Експонатів у музеї понад 2 тисячі.

           

Музей у своїй діяльності керується Законом України «Про музеї та музейну справу», нормативними документами Міністерства освіти України, Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв, розпорядженнями сільського голови, рішеннями виконавчого комітету, а також цим Положенням.

 

Музей належить до сфери управління Семенівської сільської ради і  підпорядковується їй та її виконавчому комітету, сільському голові та заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків, реорганізується і ліквідується Семенівською сільською радою.

 

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

           Музей ім. Джозефа Конрада є одним із осередків освіти і виховання у Семенівській сільській ради, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення, збереження та використання пам’яток природи, матеріальної і духовної культури.  

         Головними напрямами діяльності Музею є: науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування та зберігання музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича та інша діяльність передбачена чинним законодавством України.

 

Основними завданнями Музею є:

 • залучення молоді до краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної роботи;
 • формування в молоді соціального досвіду на прикладах історичного минулого України;
 • вивчення, експонування та популяризація історико-культурних та природних надбань рідного краю засобами навчальної, виховної та просвітницької роботи;
 • розширення і поглиблення загальноосвітньої та допрофесійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;
 • надання допомоги педагогічним колективам навчальних закладів у впровадженні активних форм роботи з учнями;
 • залучення дітей, учнів та молоді до формування, збереження та раціонального використання Музейного фонду України;
 • проведення культурно-просвітницької роботи серед дітей та молоді, інших верств населення.

 

Музей проводить таку роботу:

 

 • організовує облік музейних предметів, забезпечує їх збереження;
 • створює і поповнює стаціонарні експонати та виставки;
 • проводить освітньо - виховну роботу серед учнівської молоді та населення;
 • надає можливості використання матеріалів музею у навчально-виховному процесі та науково-дослідницькій роботі.

 

КЕРІВНИЦТВО МУЗЕЮ

За роботу Музею відповідає музейний доглядач, який призначається і звільняється з посади за розпорядженням сільського голови.

   Музейний доглядач:

 • затверджує плани роботи музею та організовує їх виконання;
 • залучає до співпраці установи, навчальні заклади, державні та громадські організації, підприємства тощо;
 • контролює ведення документації музею;
 • відповідає за ведення книги обліку надходжень, інвентарної книги та картотеки музейних предметів;
 • оформляє акти приймання та передавання музейних предметів;
 • вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею, у межах своєї компетенції.

 

 

 

ОБЛІК І ЗБЕРЕЖЕННЯ МУЗЕЙНОГО ФОНДУ

Музей забезпечує зберігання музейних фондів, збереження експонатів, їх вивчення, а також створює умови для їхнього широкого використання. З цією метою в Музеї проводиться:

 - чіткий облік експонатів у відповідності з чинними інструкціями;

 - розміщення експонатів у спеціально обладнаних експозиційних і фондових приміщеннях з урахуванням особливостей режиму зберігання різних груп, який забезпечує їх гарантоване збереження;

 - виявлення експонатів, які потребують реставрації чи інших засобів для їхнього збереження, забезпечення своєчасного і якісного проведення таких робіт;

 - заходи, які полегшують знайомство з фондами і сприяють введенню їх до наукового обліку (відкрите зберігання фондів, проведення консультацій та спеціальних занять на матеріалах фондів, створення довідкових картотек, каталогів).

 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

         Для проведення культурно-освітньої діяльності Музей:

- організовує зустрічі із знатними людьми - уродженцями Семенівської сільської ради, тематичні вечори, музейні свята з широким залученням громадськості, тематичні уроки для школярів;

- встановлює і підтримує зв’язки з громадськими організаціями, творчими спілками та окремими особами;

 - сприяє поширенню серед населення історичних та етнічних знань, висвітлює культурологічну ситуацію сучасного періоду з метою виховання самосвідомості суспільства;

         - здійснює іншу культурно-освітню діяльність, не заборонену чинним законодавством;

 - бере участь у роботі асоціацій, громадських об’єднань щодо виконання завдань та цілей музейної діяльності.

 

МАЙНО МУЗЕЮ

         Майно, закріплене за  Музеєм, є  спільною власністю територіальної громади Семенівської сільської ради.

         Матеріально-технічну базу музею становлять основні фонди та інші цінності, вартість яких відображається в балансі Семенівської сільської ради.

         Музей користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать діючому законодавству України і цьому Положенню та забезпечує раціональне його використання.

                  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ МУЗЕЮ

         Правила поведінки відвідувачів Музею розробляються музейним доглядачем

         В приміщенні Музею забороняється діяльність, що суперечить цільовому призначенню Музею, а саме:

 - діяльність, яка може призвести до руйнування, зміни, пошкодження чи знищення пам’яток культурної спадщини, історичного середовища, природних комплексів та об’єктів музейного фонду;

- проведення професійних теле -, відео -, кіно - і фотозйомок на об’єктах Музею без дозволу керівництва.

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

         Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до чинного законодавства України та Положення.

         Фінансування Музею здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету. Фінансування закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

         Додатковими джерелами формування коштів закладу є:

- кошти отримані за надання платних послуг;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій всіх форм власності та окремих громадян;

- інші надходження відповідно до чинного законодавства України у встановленому порядку.

Кошти отримані Музеєм з додаткових джерел фінансування використовуються для проведення діяльності, передбаченої Положенням.

Розмір оплати за надання платних послуг визначається на сесіях Семенівської сільської ради.

 Музей не є юридичною особою. Розпорядником коштів Музею є Семенівська сільська рада. Бухгалтерське обслуговування Музею здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності апарату сільської ради.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                          О.М. Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь