A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату сільської ради та сільського голови на 2017 рік

                                                   Україна

                                    СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                        БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                         ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Друга сесія                                                                           VIΙ скликання

 

від 04 січня 2017 року                                                                  № 24

 

 

Про затвердження Положення про

преміювання та надання матеріальної допомоги  

працівникам апарату сільської ради та сільського голови на 2017 рік

 

          Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови  КМУ від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказу Міністерства праці України №77 від 02.10.1996 року , зі змінами та доповненнями, постанови КМУ від01.03.2014 № 65 « Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», постанови КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015року №1013, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          Затвердити Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам  апарату сільської ради  та сільського голови  на 2017рік  /додається/.

 

 

 

 

Сільський голова:                                     Н.В.Семенюк

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення другої сесії

 ради  сьомого  скликання

  від 04.01.2017 р.№ 24

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання та надання матеріальної допомоги  працівникам   апарату сільської ради та сільського голови  на 2017 рік         

                                        1. Загальні положення

         1.1. Положення про преміювання працівників  апарату сільської ради та сільського голови (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, Закону України „Про службу в органах  місцевого самоврядування ” та на підставі постанови КМУ від 9 березня 2006 р. № 268 „ Про упорядкування структури та умов оплати  праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”, постанови КМУ від 24 лютого 2003 року № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах  державної влади, зразкове виконання обов’язків» наказу міністерства праці України від 02.10.96р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, судів, органів прокуратури, державних податкових інспекцій та митної служби» зі змінами  від 01.02.2001р. №40  «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів  прокуратури, судів та інших органів», постанови КМУ від 01.03.2014 № 65 « Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», постанови КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015року №1013 та колективного договору  з метою заохочення працівників сільської ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи

                                  І. Показники преміювання:

1.1. Преміювання працівників  апарату сільської ради та сільського голови  проводиться за виконання слідуючих показників:
- своєчасне, якісне розроблення і затвердження планів та програм        економічного і соціального розвитку території сільської ради;

- активну участь у підготовці та проведенні сесій сільської ради, оформлення протоколів сесій сільської  ради;

- здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради, розпоряджень сільського голови, постанов Верховної Ради і законів України з питань місцевого самоврядування, соціальної сфери на селі, дотримання фінансової дисципліни;

- добросовісна робота зі зверненнями відповідно до Закону України "Про звернення громадян" ;

- працівникам  апарату сільської ради та сільському голові  , головному бухгалтеру проводити аналіз виконання  місцевого бюджету по доходах та видатках вносити пропозиції щодо проведення додаткового заслуховування підприємств - боржників по платежах до бюджету та проводити роботу по виявленню та залученню нових платників;

- своєчасне та доброякісне складання та подання звітності до фінансових  відділів та управлінь, не допускати недоліків у роботі;

-надання своєчасно, в повному обсязі достовірної інформації та звітності до управління земельного агенства , не допускати недоліків у роботі;

- спеціаліст-землевпорядник здійснює контроль за  використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, вчасною сплатою власниками земельних ділянок та землекористувачами плати за землю;

-  сільському голові  , головному бухгалтеру, здійснювати посилення внутрішнього контролю за  виконання кошторису місцевого бюджету по забезпеченню своєчасного фінансування  видатків та упередження збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості;

- надання своєчасно, в повному обсязі достовірної інформації та звітності до фінансового  управління, Держказначейства та інших органів щодо роботи місцевого бюджету не допущення недоліків та упущень у роботі.

                            2.  Розміри, порядок і строки преміювання.

2.1 Дія цього Положення поширюється на усіх працівників  апарату сільської ради  та сільського голови.

 

2.2 Преміювання працівників апарату сільської ради та сільського голови  здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи .

 

2.3 З нагоди професійних свят (Дня місцевого самоврядування), державних свят (День Конституції, День Незалежності), святкових дат (Дня захисника Вітчизни та Міжнародного-жіночого Дня 8 Березня) з урахуванням особистого внеску працівника апарату сільської ради та сільського голови  здійснювати нарахування  та виплату премії в розмірі посадового окладу в межах асигнувань, передбачених на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування:

 

2.4 Премія не нараховується працівникам апарату сільської ради та сільському голові  за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон.

2.5 Працівникам та сільському голові, які пропрацювали неповний місяць, виплата премій нараховується за фактично відпрацьований час, крім тих  які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються,    за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я.

2.6 Працівникам апарату сільської ради , яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення. В разі порушення сільським головою трудової дисципліни секретар сільської ради негайно скликає пленарне засідання сільської ради і виносить дане питання на розгляд сесії.

 

2.7 Фонд преміювання працівників апарату сільської ради та сільському голові утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

 

2.8 Преміювання працівників  апарату сільської ради та сільського голови  проводиться за результатом роботи залежно від особистого внеску в результати роботи,  як щомісячно, так і щоквартально, чи раз на рік згідно чинного законодавства в межах фонду оплати праці у відсотках до посадового окладу або  в  конкретних  визначених  сумах.

 

2.9 При визначені конкретних розмірів премії працівникам  апарату сільської ради та сільському голові  враховується фактично відпрацьований ними у звітний період час, залежно від особистого внеску в результати роботи, крім того максимальними розмірами премія, яка виплачується працівникам апарату сільської ради та сільському голові не обмежується. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.10 Рішення про преміювання працівників апарату  сільської ради приймається сільським головою, оформлюється розпорядженням;

 

2.11 Рішення  про Преміювання сільського голови на поточний рік приймається депутатами сільської ради , оформлюється рішенням сесії сільської ради, у виняткових випадках розпорядженням сільського голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради .

 

2.12 При наявності економії заробітної плати та за пропозицією депутатів сільської ради сума премії може бути збільшена або зменшена, виходячи з результатів роботи сільського голови

 

 

2.13 Преміювання обслуговуючому персоналу відбувається згідно з наказом міністерства праці України від 02.10.96р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, судів, органів прокуратури, державних податкових інспекцій та митної служби» зі змінами  від 01.02.2001р. №40  «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів  прокуратури, судів та інших органів».

 

2.14 Премія, нарахована згідно з цим Положенням, враховується при визначенні середнього заробітку в усіх випадках його обчислення.
2.15 Максимальна межа премії  для кожного працівника не обмежується

 

3.0 Матеріальна допомога є засобом соціального захисту

3.1 надати працівникам апарату сільської ради та сільському голові  щорічно матеріальну допомогу на оздоровлення при виході у щорічну відпустку  у розмірі середньомісячної заробітної плати  в межах фонду  оплати праці працівників органів місцевого самоврядування

 

3.2 надати працівникам апарату сільської ради та сільському голові  щорічно матеріальну  допомогу для вирішення  соціально-побутових  питань ( у випадках тяжкого матеріального стану, погіршення стану здоров’я, особистого лікування та членів сім’ї , на поховання батьків та членів сім'ї  та інше ) у розмірі середньомісячної заробітної плати  в межах фонду  оплати праці працівників органів місцевого самоврядування.

 

Це Положення вводиться в дію з 01.01.2017  року та діє до 31.12.2017 року   є обов"язковим для використання в роботі.
Зміни та доповнення до нього вносяться рішенням сесії сільської ради.

 

 

                Секретар сільської  ради                          О.М.Гортовлюк

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь