A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про старосту

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Друга сесія                                                                        VΙI скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

від   04 січня  2017 року                                                             №  5

                                     

Про затвердження

Положення про старосту                                                                                                                                         

        

 

 

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити положення про старосту сіл Семенівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади (Положення додається).
  2. Надати дане Положення для користування  в роботі:

2.1. Виконуючому обов’язки  старости - Білику Анатолію Антоновичу

(с.  Великі Низгірці, с.Нова Олександрівка).

 2.2. Виконуючому обов’язки  старости - Ващенку Миколі Миколйовичу (с. Закутинці, с.Сингаївка с. Малі Гадомці). 

2.3. Виконуючому обов’язки  старости - Апатову Ігорю Адольфовичу

(с. Красівка , с.Дубівка). 

2.4. Виконуючому обов’язки  старости - Юзефовичу Володимиру Нарцизовичу (с.  Терехове, с.Кикишівка ).  

2.5. Виконуючому обов’язки  старости -  (с. Хажин). 

 

 

                   Сільський голова                                                     Н.В.Семенюк

 

 

 

 

Затверджено

рішенням другої сесії 

Семенівської сільської ради

сьомого скликання

від 04.01.2017р. № 5

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту сіл Семенівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

Преамбула

Це положення відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України, Статуту Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади визначає статус сільського старости, його повноваження та  відповідальність.

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Староста села (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села, яке перебуває у складі Семенівської сільської ради об’єднаної  громади.

     1.1.2. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади та це Положення.

     1.1.3. Положення про старосту сіл Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади затверджується Семенівської сільської радою. Це Положення не потребує перезатвердження Семенівської сільської радою нової каденції.

1.1.4. Перелік населених пунктів Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади, в яких запроваджується посада старости, затверджується Семенівської сільської радою. В населеному пункті, який є адміністративним центром громади, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Семенівської сільської ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

      Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади у складі Семенівської сільської -об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень ради.

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту (села), де за рішенням Семенівської сільської ради проводяться такі вибори.

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.4. Повноваження старости починаються після принесенням ним на засіданні виконавчого комітету Семенівської сільської ради присяги такого змісту

« Усвідомлюючи  свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді села та народові України, неухильно дотримуватися Конституції  України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки»

1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Семенівської сільської ради.

1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті.

1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Семенівської сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут громади та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Семенівської сільської рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу.

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Семенівської сільської ради:

1) сільський голова;

2) постійні комісії Семенівської сільської ради;

3) виконавчий комітет Семенівської сільської ради;

4) збори членів відповідної внутрішньої громади.

1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців відповідної внутрішньої громади у кількості не менше 20 осіб для відкликання сільського старости.

1.2.10. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Збір підписів проводиться протягом не довше десяти днів.

1.2.11. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого призначає сільський голова. Тимчасовий виконувач обов’язків старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових (чергових) виборах відповідно до Закону «Про місцеві вибори».

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту (села) територіальної громади у виконавчих органах Семенівської сільської ради;

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту (села) територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Семенівської сільської ради та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту (села);

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету Семенівської сільської ради з питань діяльності на території відповідного населеного пункту (села) виконавчих органів Семенівської сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

5) виконання інших повноважень , наданих Семенівською сільською радою.

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території внутрішньої громади;

2) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом громади та цим  Положенням.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту територіальної громади, регламенту ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з ю територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Семенівської сільської ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, сільського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту (села) Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним у Статуті територіальної громади графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села) територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту (села) територіальної громади, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню передбачених Статутом територіальної громади контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (села) територіальної громади (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту (села) територіальної громади громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями Семенівської сільської ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту (села) територіальної громади;

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села) територіальної громади;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного населеного пункту (села) територіальної громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту (села) громади.

16) періодично звітувати перед виконавчим комітетом ради, зборами членів відповідної внутрішньої громади чи у інший спосіб, передбачений Статутом територіальної громади, про свою роботу;

17) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом територіальної громади, іншими актами її органів;

18) виконувати поточні доручення сільської ради та її виконавчого комітету, сільського голови, звітувати про їх виконання;

19)забезпечувати ведення обліку військовозобов’язаних громадян  на території  відповідної внутрішньої  громади, також:

- забезпечувати вручення повісток під час призовної кампанії та мобілізації ;

- надавати інформацію про кількість дітей учасників АТО, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах сіл;

- надавати інформацію про кількість дітей, які влаштовані в дошкільні навчальні заклади;

- надавати інформацію про оздоровлення дітей учасників АТО.

20) За дорученням Семенівської сільської ради надавати громадянам:

- довідки;

- здійснювати нотаріальні дії;

- проводити державну реєстрацію актів цивільного стану;

- надавати статистичні дані на громадян на території відповідної внутрішньої громади.

2.1.4. Староста має право:

1) офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади та їхніх посадових осіб. А також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території громади інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села) Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади;

3) погоджувати проекти рішень Семенівської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту (села);

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету сільської ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті сільської ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного населеного пункту (села) Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села) Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (села) територіальної громади;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту (села) територіальної громади.

2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.1.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог п. 2.1.4. цієї статті, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену радою.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

2.2.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Семенівської сільської радою та її виконавчим комітетом.

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Семенівської сільської ради.

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.

3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної внутрішньої громади або у інший спосіб, визначений Статутом територіальної громади.

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Семенівської сільської ради староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Семенівської сільської радою та внутрішньою громадою.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Семенівської сільської ради.

3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті 1.2.9. цього Положення.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

3.2.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар  ради                                              О.М.Гортовлюк

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь