A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про підготовку проекту сільського бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу сільського бюджету                 на 2021 - 2022 роки

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

від  ___ вересня   2019 року                                                            № 

 

 

Про підготовку проекту сільського бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу сільського бюджету                 на 2021 - 2022 роки

 

        

З метою своєчасного та якісного складання проекту сільського бюджету      на 2020 рік та проекту прогнозу сільського бюджету на 2021 - 2022 роки на виконання статті 75 Бюджетного кодексу України, враховуючи Закон України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування» від 23 березня 2017 року № 1974-VIII, наказ Міністерства Фінансів України від 29.03.2019 року №130 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період”, керуючись ст..28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Створити робочу групу з питання підготовки проекту сільського бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу сільського бюджету на 2021 – 2022 роки у складі згідно з додатком 1 та затвердити Положення згідно з додатком 2.

 

2. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.С.Баценюк:

2.1. Забезпечити організацію роботи та дотримання порядку з формування проекту сільського бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу сільського бюджету на 2021 - 2022 роки на підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства, з урахуванням засад та принципів формування бюджету, які закладені в проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2020 - 2022 роки та інших нормативно-правових актів, які стосуються бюджету.

2.2. Опрацювати з робочою групою попередні розрахунки, подані головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту сільського бюджету на 2020 рік.

2.3. Провести аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту сільського бюджету на 2020 рік, дотримуючись принципів на яких ґрунтується бюджетна система, а саме обґрунтованості, збалансованості, ефективності, результативності та цільового призначення та підготувати пропозиції щодо їх включення до проекту сільського бюджету.

 

3. При розрахунку показників видатків та кредитування до проекту сільського бюджету на 2020 рік головним розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються у 2019 році з сільського бюджету, необхідно враховувати особливості складання проектів місцевих бюджетів, підвищення розмірів державних соціальних стандартів та забезпечити подання відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності в установлені ним терміни:

3.1. Попередніх обґрунтованих розрахунків потреби обсягів видатків та кредитування у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та кодами економічної класифікації видатків (або за напрямками, визначеними планом використання бюджетних коштів) з поясненням по кожному коду (напрямку), а по спеціальному фонду – ще й у розрізі видів надходжень.

3.2. Пропозиції щодо затвердження в установленому порядку лімітів споживання енергоносіїв у термін до 20 жовтня 2019 року.

3.3. Проектів сільських програм та змін до існуючих програм у термін до 01 листопада 2019 року.

3.4. В.о старостам старостинських округів пропозицій щодо переліку об’єктів, будівництво яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку та за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг та розрахунків потреби в коштах на виконання робіт по благоустрою сіл.

 

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів подати до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності у визначені ним терміни бюджетні запити за доведеними формами та з урахуванням вимог Інструкції з їх підготовки, до яких додати розрахунки, аргументовані пояснення та аналіз обсягів видатків з обґрунтуванням необхідності додаткової потреби у них.

4.1. Під час підготовчої роботи зі складання бюджетних запитів на          2020 рік:

4.1.1. Здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами тільки тих видатків, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників бюджетних коштів.

4.1.2. Організувати роботу з розроблення заходів оптимізації видатків, у тому числі шляхом зменшення непершочергових видатків, виконання яких з сільського бюджету не мають чіткої законодавчої і нормативної регламентації.

4.1.3. Опрацьовувати запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів з сільського бюджету, і враховувати їх у разі доцільності та можливості реалізації за рахунок коштів сільського бюджету (виходячи з реальних фінансових можливостей сільського бюджету та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень сільського бюджету, визначених Бюджетним кодексом України).

4.1.4. Обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання сільських програм та провести оцінку їх ефективності за конкретними індикаторами результативності.

4.1.5. Забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.

4.1.6. Забезпечити виконання програми енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері, максимальної економії головними розпорядниками бюджетних коштів витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

4.1.7. Здійснити заходи щодо удосконалення мережі бюджетних установ, які утримуються або отримують фінансову підтримку за рахунок коштів сільського бюджету.

 

5. У разі внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України забезпечити перегляд та приведення головними розпорядниками, які приймають участь у складанні проекту сільського бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу сільського бюджету на 2021 – 2022 роки, розрахунків відповідно до чинного законодавства.

 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Баценюк О.С.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                        Н.В.Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                        до рішення виконавчого комітету

сільської ради

від ______2019 №

                                                                                                                                                                          

Склад

робочої групи з питання підготовки

проекту сільського бюджету на 2020 рік

 та проекту прогнозу сільського бюджету на 2021 – 2022 роки

 

 

Баценюк

Олена Сергіївна

 

 

Петяк Ірина

Іванівна

 

 

 

Колесник

Людмила Миколаївна

 

Ващенко

Микола Миколайович

 

 Білик

Анатолій Антонович

 

Апатов

Ігор Адольфович

 

Юзефович Володимир Нарцизович

 

Глушкова

Світлана Іванівна

 

-

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник робочої групи

 

 

-Головний спеціаліст відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, секретар робочої групи

 

Члени робочої групи

 

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

в.о. старости  Закутинецького старостинського округу

 

в.о. старости Великонизгірецького старостинського округу

в.о. старости Красівського  старостинського округу

 

в.о. старости Терехівського старостинського округу

 

головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради

 

Тищик Юлія

Валентинівна

-

головний бухгалтер КнП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»,  Семенівської сільської ради

 

 

 

Осадчук

Юлія Сергіївна

-

начальник відділу організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства Семенівської сільської ради

 

Чубенко

Наталія Володимирівна

 

Мирончук

Наталія Миколаївна

 

 

 

Царапаєва

Марина Олегівна

 

 

Войтко

Наталія Корніївна

-

начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер Семенівської сільської ради

 

-Головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту Семенівської сільської ради

 

 

головний спеціаліст відділу з питань  економіки

та розвитку інфраструктури  Семенівської сільської ради

 

начальник відділу з питань  економіки

та розвитку інфраструктури  Семенівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    О.М.Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету сільської  ради

від _________2019 №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань підготовки

проекту сільського бюджету на 2020 рік

 та проекту прогнозу сільського бюджету на 2021 – 2022 роки

 

 

 

  1. Загальні положення
  1. Робоча група з питань підготовки проекту сільського бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу сільського бюджету на 2021-2022  роки  (далі – Робоча група) утворюється з метою координації дій, пов’язаних з складанням проекту бюджету Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021 та 2022 роки.
  2. Робоча група в своїй діяльності керується Бюджетним кодексом України, чинним бюджетним законодавством України, Бюджетним регламентом Семенівської сільської ради та іншими нормативно-правовими актами сільської ради, а також даним Положенням.
  3. Персональний склад Робочої групи затверджує виконавчий комітет сільської ради.

 

  1. Завдання Робочої групи
  1. Основними завданнями Робочої групи є:
   1. Розгляд депутатських запитів, запитань, звернень, пов’язаних із складанням проекту бюджету Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021 та 2022 роки, які надійдуть до Робочої групи від депутатів сільської ради;
   2. Направлення депутатських запитів та звернень відповідним головним розпорядникам коштів для опрацювання та врахування їх по можливості при формуванні бюджетних запитів на 2020 – 2022 роки.

 

  1. Повноваження Робочої групи

3.1. Робоча група має право залучати до роботи спеціалістів відповідних виконавчих органів ради, керівників  відділів сільської ради.

 

  1. Склад Робочої групи

4.1. Робоча група утворюється у складі керівника Робочої групи, секретаря та членів Робочої групи. Персональний

 

склад Робочої групи та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету сільської ради.

 

  1. Регламент діяльності Робочої групи
  1. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться по мірі необхідності.
  2. Повідомлення про скликання засідань Робочої групи доводяться секретарем Робочої групи до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку.
  3. Засідання Робочої групи веде керівник Робочої групи, а у разі його відсутності - секретар Робочої групи.
  4. Підготовку документів, необхідних для розгляду на засіданні Робочої групи, здійснює секретар Робочої групи.
  5. Засідання Робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини представників її кількісного складу.
  6. При прийнятті Робочою групою рішень у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Робочої групи.
  7. Кожне засідання Робочої групи оформляється протоколом, який підписується головою Робочої групи та секретарем.

Протоколи засідань Робочої групи є обов’язковими до врахування при підготовці проекту рішення сільської ради про бюджет Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та прогноз бюджету на 2021 та 2022 роки та додатків до нього в межах реальних можливостей бюджету.

  1. Всі спірні питання, які виникають протягом роботи Робочої групи, вирішуються колегіально Робочою групою шляхом відкритого голосування.

 

 

 

 

Секретар ради                                                    О.М.Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь