A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про сільський бюджет Семенівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 РІШЕННЯ

 

від 15 листопада  2018 року                                                        № 131

 

Про схвалення проекту рішення сільської

ради «Про сільський бюджет

Семенівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

 

 

      Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України та ст.. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення головних розпорядників коштів, виконком  сільської ради

 

ВИРІШИВ: 

 

         1. Схвалити проект рішення сільської ради «Про сільський бюджет Семенівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та подати його на розгляд та затвердження сесії сільської ради.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.С.Баценюк.

 

 

Сільський голова                                              Н.В.Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                  до  рішення виконкому сільської ради

                                                                              від   15.11.2018р.  № 131

 

 

 

   

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                           ПРОЕКТ       Р І Ш Е Н Н Я

 

Двадцята  сесія                                                          VIΙ скликання                                    

 

від ________  2018 року                                                          №

 

Про сільський бюджет

Семенівської об’єднаної територіальної громади

на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   сільська  рада
           

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Визначити на 2019 рік:

 

  1. Доходи  сільського бюджету у сумі  35551600,00 гривень, у тому числі доходи  загального фонду сільського бюджету – 34981600,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 570000,00гривень  згідно з додатком 1 цього рішення.

 

  1.  Видатки сільського бюджету у сумі  35551600,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 34981600,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 570000,00 гривень.

 

  1. Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі 50 000,00 гривень, що становить 0,14 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених пунктом 1.2.

 

  1. резервний фонд сільського бюджету у розмірі 100 000,00 гривень, що становить 0,28 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених пунктом 1.2.

 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3.

 

 

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

Надати право виконкому сільської ради, у разі надходження міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, вносити зміни до доходів та видатків сільського бюджету, з наступним затвердженням сільською радою відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 

 

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію сільських програм у сумі  993600,00  гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2019 рік:
 1. до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи,  визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України «Про  Державний бюджет України на 2019 рік»:  
 2. джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»:______

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною  структурою, а саме:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів  та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

9. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

 оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

10. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України  10.09.2014 за №1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження виконавчому комітету Семенівської сільської ради протягом 30 днів після набрання чинності цим рішенням.

11.  Забезпечити доступність про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 • здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15.03.2019,
 • оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

12.  Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання сільського бюджету:

- у разі необхідності здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів сільського бюджету та бюджетними програмами за рішенням виконавчого комітету сільської ради згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами).

- за обгрунтовним поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету дозволити сільському голові здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також у розрізі класифікації кредитування бюджету щодо надання кредитів з бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету.

Забороняється без внесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ та закладів за рахунок зменшення інших видатків;
 • видатки з функціонування органів місцевого самоврядування за рахунок зменшення видатків по інших кодах функціональної та економічної класифікації.

 

 

13. Делегувати повноваження функцій у сфері соціального захисту населення, зокрема призначення пільг, житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово – комунальних послуг, допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, Бердичівському районному бюджету.

 

14. Доручити сільському голові укладати договори з головами відповідних місцевих рад про отримання та використання за цільовим призначенням у 2019 році коштів субвенцій, що передбачені для передачі сільському бюджету, та коштів субвенцій, що передаються з сільського бюджету.

 

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

17. Виконавчому комітету Семенівської сільської ради опублікувати дане рішення в місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті сільської ради ( https://semenivsca-gromada.gov.ua) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України

18. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                   Н.В.  Семенюк

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь