A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про внесення змін до рішення сесії Семенівської сільської ради від 23 лютого 2018 року №286

Україна

                                                    СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

     БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                                        ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 

___________ сесія                                                                VΙΙ скликання

 

від ________ 2020 року                                                             №

 

Про внесення змін до рішення сесії

Семенівської сільської ради

від 23 лютого 2018 року №286

 

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Постанови Кабінету Міністрів України від  09.03.2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, керуючись ст..25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Рішення сесії від 23.02.2018 року №286 «Про затвердження положення про преміювання та виплати матеріальної допомоги посадовим особам виконавчого комітету Семенівської сільської ради» доповнити словами «та інших доплат та надбавок».

2.Затвердити   Порядок та критерії встановлення доплат та надбавок  посадовим особам виконавчого комітету Семенівської сільської ради (додається), за виключенням сільського голови.

 

 3. Порядок та критерії встановлення доплат та надбавок  посадовим особам виконавчого комітету Семенівської сільської ради та Положення про преміювання та виплати матеріальної допомоги посадовим особам виконавчого комітету Семенівської сільської ради   діють  протягом усього її скликання.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально – економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                         Н.В.Семенюк

 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням _________сесії

Семенівської сільської ради

від ___.__.2019 р. №

 

ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ

встановлення доплат та надбавок  посадовим особам виконавчого комітету Семенівської сільської ради

 

  1. Загальні положення

            Порядок встановлення доплат  та надбавок посадовим особам органу місцевого самоврядування,  розроблено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та  у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про  упорядкування структури  та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчого влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями та у відповідності до інших нормативно-правових актів України.

 

 

2. НАДБАВКА ЗА РАНГ

 

2.1. Надбавка за ранг встановлюється посадовим особам місцевого самоврядування у порядку та розмірі відповідно до законодавства.

2.2. Надбавка за ранг провадиться з дня його присвоєння.

2.3. Посадовій особі місцевого самоврядування,  яка  працює  неповний  робочий   день (тиждень, місяць), надбавка за ранг здійснюється   пропорційно відпрацьованому часу.

2.4. Особам, які призначені на посади посадових осіб місцевого самоврядування  з терміном випробування і мають ранги, присвоєні за попереднім місцем роботи,  надбавка за ранг у період випробування провадиться відповідно до цього рангу.

2.5.Послідуючий ранг присвоюється в межах категорії посад відповідно до протоколу комісії, розпорядженням сільського голови.

 

                                         3. НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

 

3.1. Надбавка за  вислугу років встановлюється посадовим особам місцевого самоврядування у порядку та розмірі відповідно до законодавства.

3.2. Надбавка  за  вислугу  років  обчислюється  за  фактично  відпрацьований  час,  виходячи  із  посадового  окладу  з  урахуванням  доплати  за  ранг  і  залежно  від  стажу  роботи  на службі,  визначеного  відповідно  до  нормативно-правових актів.

3.3.Надбавка  за  вислугу  років  виплачується  у  розмірах,  установлених  постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про  упорядкування структури  та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчого влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями.    

3.4. Посадовим особам місцевого самоврядування,  у  яких  протягом  календарного  місяця  виникло  право  на  підвищення  надбавки  за  вислугу  років,  розмір  надбавки  змінюється   з  дня виникнення права.

3.5.Надбавка  за  вислугу  років  враховується  у  разі  обчислення  середнього  заробітку, який  зберігається  за  посадовою особою місцевого самоврядування  відповідно  до  чинного  законодавства  на  час  відпустки,  на період  тимчасової  непрацездатності,  у  разі  призначення  пенсій  та  в  інших  випадках,  передбачених  чинним  законодавством.

3.6. Працівникам,  прийнятим  на  роботу  на  конкурсній  основі, надбавка  за  вислугу  років  виплачується  з  дня  прийняття  на  роботу  у  разі  наявності  стажу  роботи,  який  дає  право  на  одержання  надбавки.

 

 

               4 . НАДБАВКА ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У ПРАЦІ АБО ЗА 

                        ВИКОНАННЯ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВОЇ РОБОТИ

          

4.1. Відповідно до підпункту 1 "в" пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та доповненнями посадовим особам  сільської ради встановлюється надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи  відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років при наявності фонду заробітної плати.

4.2. Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам залежно від особистих результатів виконання працівником конкретних завдань, покладених на нього та на відповідний структурний підрозділ, у якому працює працівник, у розмірі до 50 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.

4.3. Надбавка за виконання особливо важливої роботи - за розробку проектів нормативно-правових актів, проведення експертиз проектів таких актів встановлюється працівнику (групі працівників) на період виконання такої роботи з метою стимулювання її якісного виконання у визначений термін та досягнення визначеного результату роботи.

Надбавка встановлюється секретарю, заступникам сільського голови, керівним працівникам і спеціалістам виконавчого органу Семенівської сільської ради, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, якщо положеннями про підрозділи або посадовими інструкціями передбачено виконання такої роботи, у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.

4.4. Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови встановлюється за умови:

– наявності документа, що підтверджує володіння іноземною мовою (диплом, сертифікат інше);

  • відображення функції, яка потребує використання іноземної мови у посадовій інструкції працівника;
  • регулярного використання відповідної іноземної мови  при здійсненні посадових обов’язків, що підтверджується документально (наявність перекладів листів, інших документів з іноземної мови/на іноземну мову, синхронний переклад тощо).

Надбавка виплачується у наступних розмірах: за знання однієї європейської – 10 %, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15%, двох і більше мов – 25 % посадового окладу.

4.5. Надбавка за почесне звання «Заслужений» виплачується на підставі розпорядчого документу  суб’єкта призначення у розмірі 5 відсотків посадового окладу у разі якщо діяльність працівника збігається за профілем з почесним званням.

4.6. Працівникам надбавка за високі досягнення у праці або надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється щомісячно розпорядженням сільського голови.

4.7. У разі нестачі фонду заробітної плати або несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи,  порушення трудової дисципліни установлена надбавка може бути скасована або її розмір може бути зменшений на підставі розпорядження сільського голови.

4.8. Виплата надбавки здійснюється щомісячно одночасно із виплатою заробітної плати.

5. Доплати

5.1. Посадовим особам місцевого самоврядування встановлюється доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

Доплата встановлюється у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника.

Доплата встановлюється розпорядженням сільського голови на підставі подання безпосереднього керівника тимчасово відсутньої особи. У поданні зазначається розмір доплати та обґрунтування її встановлення (причина та строк відсутності працівника, обсяг робіт, що підлягає виконанню інше).

5.2. Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (виконавчого органу) може встановлюватися у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником.

Доплата встановлюється розпорядженням сільського голови на підставі подання безпосереднього керівника тимчасово відсутньої особи. У поданні зазначається обсяг робіт, що підлягає виконанню, ступінь їх важливості, інші обставини.

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Надбавки, доплати, премії та інші виплати секретарю,  заступникам сільського голови та іншим посадовим особам сільської ради встановлюється розпорядженням сільського голови, а за відсутності сільського голови секретарем сільської ради.

6.2 Даний Порядок  діє на протязі усього її скликання.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                О.М.Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

Виконавці: Баценюк О.С., Чубенко Н.В., Осадчук Ю.С.

Ініціатор розгляду питання – Семенівський сільський голова

Проект рішення підготовлено: відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Доповідає: Баценюк О.С.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь