Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.03.2017р. № 71 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2017 рік» (зі змінами)

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

          П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 

Десята сесія                                                                                VΙΙ скликання

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

від  24 листопада 2017 року                                                                 №  

Про внесення змін до рішення 

сільської ради від 21.03.2017р. № 71 

«Про затвердження Програми економічного 

і соціального розвитку Семенівської сільської 

ради на 2017 рік» (зі змінами)

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови           Семенюк Н. В. про внесення змін до рішення сільської ради від 21.03.2017 р. № 71 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку  Семенівської сільської  ради на 2017 рік» (зі змінами) та з метою покращення інфраструктури та створення кращих умов для проживання населення, створення умов для надання повноцінної невідкладної медичної допомоги та створення сприятливих умов для організації змістовного дозвілля жителів громади та відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

                                                                                                       

           1.Внести зміни до рішення сільської ради від 21.03.2017р. № 71 «Про затвердження Програми економічного і соціального, розвитку  Семенівської сільської  ради на 2017 рік» (зі змінами), а саме:

1.1. пункт 1.4. «Заклади бюджетної сфери» доповнити абзацом : Структура виконавчого органу Семенівської сільської ради   становить 44 штатних одиниць, та складається з наступних відділів: фінансовий відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства, відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури, відділ освіти, молоді та спорту, центр надання адміністративних послуг, відділ господарського забезпечення та керівний склад виконавчого органу.

«Основні заходи, що потребують фінансування»:

 

Перелік заходів

Викона-вці

Термін вико-нання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

 

 

 

 

Всього, 

тис.грн

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Місце-вий

бюджет

Дер-жавний бюджет

Інші 

джере-ла

фінан-сування

 

 

Забезпечення автомобільним транспортом та його обслуговування

Виконком сільської ради

Протягом року

300,0

300,0

-

-

Для оперативного виконання покладених функцій

 

Придбання комп’ютерної техніки та комплектуючих, та їх обслуговування

Виконком сільської ради

Протягом року

198,0

190,0

-

8,0

Для створення сприятливих умов роботи

 

Забезпечення працівників апарату програмними забезпеченням та їх супровідом

Виконком сільської ради

Протягом року

40,0

40,0

-

-

Для покращення умов роботи

 

Придбання канцтоварі, госптоварів, стендів та іншого обладнання

Виконком сільської ради

Протягом року

140,0

140,0

-

-

Для забезпечення основних функцій діяльності

 

Оплата послуг по висвітленню діяльності

Виконком сільської ради

Протягом року

30,0

30,0

-

-

Для створення позитивного іміджу та висвітлення діяльності роботи

 

Оплата інших послуг (заправка та ремонт катріджів, оплата консультаційних послуг, оплата послуг зв’язку та інтернету, оплата послуг за утримання орендованого приміщення інші послуги

Виконком сільської ради

Протягом року

110,0

110,0

-

-

Для організації роботи

 

Придбання меблів, диктофона, модемів,та інших матеріалів, підписка періодичних видань

Виконком сільської ради

Протягом року

60,0

60,0

-

-

Для забезпечення органі орган роботи

 

 

 

1.2. В пункті 3.5 «ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС» абзац «Основні заходи, що потребують фінансування» викласти в новій редакції:

 

 

Перелік заходів

Викона-вці

Термін вико-нання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

 

 

 

 

Всього, 

тис.грн

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Місце-вий

бюджет

Дер-жавний бюджет

Інші 

джере-ла

фінан-сування

 

 

Капітальний ремонт доріг по вул..Північна, вул. Братів Зеленюків, вул..Шевченка, вул..Ватутіна, вул. Корольова, пров. Корольова, вул..Центральна, вул..Братів Серватнюків, вул..Бердичівська, пров. Бердичівський в с.Великі Низгірці Бердичівського району

 

Поточні ремонти вуличних доріг в с. Дубівка, Закутинці, Ново Олександрівка Семенівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Викон-ком сільсь-кої ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про-тягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про-тягом року

6243,963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183,665

32,592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183,665

6211,371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

Покращення інфраструктури та створення кращих умов для населення

 

 

1.3. в пункті 4.3. «Соціальний захист населення» доповнити абзацом:

 

«Основні заходи, що потребують фінансування»:

 

Перелік заходів

Викона-вці

Термін вико-нання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

 

 

 

 

Всього, 

тис.грн

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Місце-вий

бюджет

Дер-жавний бюджет

Інші 

джере-ла

фінан-сування

 

 

Придбання канцтоварів, госптоварів та іншого обладнання

Виконком сільської ради

Протягом року

4,0

40,0

-

-

Для забезпечення основних функцій діяльності

 

Оплата інших послуг (заправка та ремонт катріджів, інші послуги

Виконком сільської ради

Протягом року

20,0

20,0

-

-

Для організації роботи

 

Придбання меблів, інших матеріалів, 

Виконком сільської ради

Протягом року

20,0

20,0

-

-

Для забезпечення органі орган роботи

 

Придбання комп’ютерної техніки та комплектуючих, та їх обслуговування

Виконком сільської ради

Протягом року

15,0

15,0

-

-

Для забезпечення органі орган роботи

 

Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та тим, що попали в екстремальні ситуації 

Виконком сільської ради

Протягом року

335,0

335,0

-

-

Для підтримки громади

 

Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Виконком сільської ради

Протягом року

40,0

40,0

-

-

Для компенсації зазначених виплат

 

 

1.4.  В пункті «4.6 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ» абзац «Основні заходи, що потребують фінансування» викласти в новій редакції:

 

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

 

 

 

 

Всього, 

тис.грн

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Місце-вий

бюджет

Інші 

джерела

фінансування

 

 

Оновлення медичного обладнання 

Виконком сільської ради

Протягом року

20,0

20,0

-

Підвищення якості надання медичних послуг

 

Проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя

Виконком сільської ради

Протя-гом року

Не потребує фінансування

 

 

Підвищення  фізичного рівня населення

 

Забезпечення КнУ Центр ПМСД атомобільним транспортом 

Виконком сільської ради

До кінця року

199,0

199,0

 

Створення умов для надання повноцінної невідкладної медичної допомоги, скорочення терміну прибуття на виклик

 

Здійснення додаткового фінансування закладів охорони здоров'я для повного забезпечення дезінфікуючими засобами, лікарськими засобами, витратними матеріалами

Виконком сільської ради

До кінця року

В разі потреби

 

 

Забезпечення доступності медичної допомоги для населення

 

Придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки

Виконком сільської ради

До кінця року

25,0

25,0

 

Створення сприятливих умов роботи

 

Придбання медикаментів та господарських товарів 

Виконком сільської ради

До кінця року

86,0

86,0

 

Отримання ліцензії на здійснення  медичної практики

 

Придбання паркану для В.Низгірецького Фапу

Виконком сільської ради

До кінця року

16,5

-

16,5

Створення естетичного вигляду

 

 

1.5. В пункті 4.7 «ОСВІТА» абзац «Основні заходи, що потребують фінансування» викласти в новій редакції:

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

 

 

 

 

Всього, 

тис.грн

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Місце-вий

бюджет

Інші 

джерела

фінансування (держав дер бюджет)

 

 

Придбання шкільного автобуса (спів фінансування)

Виконком сільської ради, директор школи.

Протягом року

1590,0

470,00

1120,00

Забезпечення підвезення дітей до навчальних закладів

 

Виготовлення робочого проекту «Будівництво   мережі водопостачання до будівлі Іванковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Іванківці вул..Шкільна,44 від існуючої свердловини по вул..Шкільна,69 в с.Іванківці Бердичівського району»

Виконком сільської ради, директор школи.

Протягом року

6,0

6,0

-

Забезпе-чення школи якісною питною водою

 

капітальний ремонт  (термосанація) Хажинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Виконком сільської ради, директор школи.

Протягом року

6227.316

1868.195

4359.121

Забезпечення енергоефективності закладу освіти

 

Виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт  (термосанація) ДНЗ «Дзвіночок» с. Семенівка 

Виконком сільської ради, директор школи.

Протягом року

30,0

30,0

-

Забезпечення енергоефективності закладу освіти

 

Забезпечення навчальних закладів мультимедійною та комп’ютерною технікою

Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської сільсько ради, Виконком сільської ради

Протягом року

313,1

145,0

168,02

створення та забезпечення ефективного функціонування локальних мереж, широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі  навчальних закладів

 

Підключення до мережі інтернет закладів освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської сільсько ради, Виконком сільської ради

Протягом року

19,0

19,0

-

широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі  навчальних закладів

 

створення єдиного інформаційного освітнього порталу громади в мережі Інтернет

Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської сільсько ради, Виконком сільської ради

Протягом року

4,00

4,00

 

 

 

-

створення єдиного інформаційного освітнього порталу громади в мережі Інтернет

 

Придбання опалювальних котлів для закладів дошкільної освіти

 

Відділ освіти, молоді та спорту Семенів-ської сільсько ради, Виконком сільської ради

Протягом року

20,4

20,4

 

 

 

 

-

Забезпечення повноцінної роботи закладів дошкільної освіти

 

Забезпечення твердим паливом закладів освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Семенів-ської сільсько ради, Виконком сільської ради

Протягом року

220,0

220,0

 

Забезпече-ння повноцін-ної роботи закладів освіти

 

Проведення робіт поточних ремонтів закладів освіти на території громади

Відділ освіти, молоді та спорту Виконком сільської ради

Протягом року

330,4

330,4

 

 

-

-

Забезпечення відповідності прміщень шкіл та садочків до естетичного стану, дрібний та частковий ремонт 

 

Придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  навчальних закладів (шкільні парти, стільці, меблі для їдалень)

Відділ освіти, молоді та спорту Виконком сільської ради

Протягом року

160,0

115,0

 

 

 

45,0

поновлення меблів у навчальних закладах  

 

Оновлення технологічного обладнання для харчоблоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних  закладів з врахуванням їх енергоефективності

Відділ освіти, молоді та спорту Виконком сільської ради

Протягом року

50,00

50,00

-

модернізація технологічного обладнання їдалень  навчальних закладів

 

Оздоровлення дітей

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту

 

 

Протягом року

100,0

100,0

-

Забезпечення дітей якісним та повеноцінним відпочинком на період оздоровлення

 

Перевезення дітей

 

Відділ освіти, молоді та спорту

 

Протягом року

46,0

46,0

-

Підвіз дітей та педагогічного персоналу до навчальних закладів

 

Забезпечення комп’ютерною технікою та принтерами працівників відділу освіти

Відділ освіти, молоді та спорту

Протягом року

65,0

65,0

-

Для покращення умов роботи

 

Забезпечення працівників відділу освіти програмним забезпеченням та їх супровідом

Відділ освіти, молоді та спорту

Протягом року

30,0

30,0

-

Для покращення роботи працівників відділу

 

Забезпечення канцтоварами та госптоварами, паливно-мастильними матеріалами 

Відділ освіти, молоді та спорту

Протягом року

350,0

350,0

-

Для виконання основних функцій 

 

 

1.6. В пункті 4.8 РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ»  абзац «Основні заходи, що потребують фінансування» викласти в новій редакції:

Перелік заходів

Вико-навці

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

 

 

 

 

Всього, 

тис.грн

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Місце-вий

бюджет

Інші 

джерела

фінансування

 

 

1. Поточний ремонт приміщення будинку культури с.Терехове та с.Хажин

Вико-нком сільсь-кої ради

Травень-липень

319,0

319,0

-

Створення сприятливих умов для організації змістовного дозвілля та відпочинку жителів громади

 

2.Поповнення фондів бібліотек новою літературою, періодикою.

 

Вико-нком сільсь-кої ради

Протя-гом року

20,0

20,0

-

Створення сприятливих умов для організації змістовного дозвілля та відпочинку жителів громади

 

3.Забезпечення коштами на організацію  місцевих свят та виїздів на конкурси, фестивалі, інші обласні культурно-мистецькі заходи

Вико-нком сільсь-кої ради

Протя-гом року

25,3

25,3

-

Створення сприятливих умов для організації змістовного дозвілля та відпочинку жителів громади

 

4.Проведення поточних ремонтів та впорядкування пам’яток культурної спадщини

 

Виконком сільської ради

Протягом року

5,00

5,00

-

Підвищення культурного рівня жителів громади

 

5.Проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів в сільських закладах культури.

Виконком сільської ради

Протягом року

20,00

20,0

-

Підвищення культурного рівня жителів громади

 

6. забезпечення канцтоварами та госптоварами

Виконком сільської ради

Протягом року

50,0

50,0

-

Для виконання основних функцій

 

7. придбання столів тенісних, акустичних колонок та іншого інвентаря

Виконком сільської ради

Протягом року

65,0

60,0

5,0

Створення сприятливих умов для організації змістовного дозвілля та відпочинку жителів громади

 

 

1.7. В пункті 4.12 «РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ»  абзац «Основні напрямки діяльності» викласти в новій редакції:

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

 

 

 

 

Всього, 

тис.грн

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Місце-вий

бюджет

Інші 

джерела

фінансування (держав ний бюджет)

 

 

Виготовлення детального плану та проекту землеустрою для об´єкту «Будівництво  комплексу спортивних споруд в с.Великі Низгірці»

Виконком сільської ради

Протягом року

66,6

66,6

-

Забезпечена жителів громади, а саме молоді якісним спортивним майданчиком, спортивним обладнанням

 

 

1.8. В пункті 4.13 «ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»  абзац «Основні заходи, що потребують фінансування» викласти в новій редакції:

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

 

 

 

 

Всього, 

тис.грн

У тому числі

 

 

 

 

 

 

Місце-вий

бюджет

Інші 

джерела

фінансування (держав ний бюджет)

 

 

Реалізувати проект реконструкції вуличного освітлення по вул.. Бр. Маруськевичів, Мостовій, Бр.Цілінських, Польовій та Садовій в с.Хажин

   Виконком сільської ради

Протя-гом року

259,5

9,5

250,0

Забезпечення безпечних умов пересування сільськими вулицями

 

Розроблення проекту по реконструкції вуличного освітлення с.Терехове

   Виконком сільської ради

Протягом року

29,0

29,0

-

Забезпечення безпечних умов пересування сільськими вулицями

 

Реалізувати проект реконструкції вуличного освітлення с.Кикишівка

   Виконком сільської ради

Протягом року

318,622

13,760

304,862

Забезпечення безпечних умов пересування сільськими вулицями

 

Реалізувати проект реконструкції вуличного освітлення с.Дубівка

   Виконком сільської ради

Протягом року

590,868

22.227

568,642

Забезпечення безпечних умов пересування сільськими вулицями

 

Розроблення проекту по реконструкції вуличного освітлення с.Іванківці, с.Семенівка

   Виконком сільської ради

Протягом року

56,0

56,0

-

Забезпечення безпечних умов пересування сільськими вулицями

 

Встановлення камер відеоспостереження

   Виконком сільської ради

Протягом року

В межах фінансових моживостей

-

-

Зниження рівня злочинності

 

Придбання огорожі на кладовище с. Великі Низгірці та с. Семенівка

   Виконком сільської ради

Протягом року

44,5

44,5

 

Упорядкува-ння сільського кладовища

 

 

2.Затвердити зміни до Програми економічного і соціального розвитку  Семенівської сільської  ради на 2017 рік.

 

3. Всі інші розділи залишити без змін.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                               Н. В. Семенюк 

 

 

 

 

 

                                                

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь