A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, адресованих Семенівській  сільській раді та її виконавчих органів

Україна

  СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

     БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  П Р О Є К Т Р І Ш Е Н Н Я

 

Тридцять п’ята  сесія                                                       VΙΙ скликання

 

від ___________2020 року                                                  № ____

                                                                         

Про затвердження Положення

про порядок подання та розгляду

електронних петицій, адресованих Семенівській 

сільській раді та її виконавчих органів

 

Керуючись статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення рівня доступності громадян до участі в місцевому самоврядуванні,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, адресованих Семенівській  сільській раді та її виконавчих органів, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  Семенівської  сільської  ради з  питань   .

 

 

                    Сільський голова                                                      Н.В.Семенюк

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії сільської ради

від 25 лютого 2020 року №____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок подання та розгляду електронних петицій, адресованих Семенівській  сільській раді та її виконавчих органів

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, адресованих Семенівській  сільській раді та її виконавчих органів          ( далі Положення) розроблено відповідно до ст. 23-1 Закону України « Про звернення громадян».

1.2.Електронна петиція – колективне електронне звернення (ініціатива) громадян до Семенівської сільської ради, розміщене через офіційний веб-сайт Семенівської сільської ради semenivsca-gromada.gov. в Систеиі електронних петицій – Семенівська громада., через яку здійснюється збір підписів на підтримку електронної петиції;

1.3. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (далі – Петиція).

Розділ 2. Порядок подання електронної петиції

2.1. Організацію розгляду електронних петицій забезпечує відділ організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства Семенівської сільської ради (Адміністратор);

2.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції органу місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцевого самоврядування в Україні» та чинного законодавства;

2.3 Мешканці Семенівської сільської ради ( об’єднаної територіальної громади) можуть звертатися з Петиціями до сільської ради через офіційний веб-сайт громади (далі – Веб-сайт сільської ради), який забезпечує:

можливість створення Петиції автором (ініціатором);

безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

електронну реєстрацію громадян для створення та підписання Петиції;

недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання Петиції, без участі громадянина;

фіксацію дати і часу оприлюднення Петиції та підписання її громадянином.

2.4. Автор (ініціатор) Петиції заповнює спеціальну форму, яка розміщена на Веб-сайті сільської ради. При заповнені форми зазначаються прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти.

 2.5. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг;

Петиція оприлюднюються на Веб-сайті сільської ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції відділом організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства Семенівської сільської ради (далі – уповноважений виконавчий орган) на відповідність вимогам, зазначеним у пунктах 2.2., 2.5. цього Положення.

Дата оприлюднення Петиції є датою початку збору підписів на її підтримку.

2.6. У разі невідповідності вимогам, зазначених у пунктах 2.2., 2.5. цього Положення, Петиція не оприлюднюється, або може бути виключена з режиму оприлюднення, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надсилання повідомляється автора (ініціатора) петиції.

2.7.Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно;

2.8. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор ( ініціатор) електронної петиції;

Розділ 3.Порядок розгляду електронної петиції.

3.1. Громадянин, який бажає виразити свою позицію щодо Петиції, реєструється на Веб-сайті сільської ради, активує позначку «Підтримую» під обраною ним Петицією.

Семенівська сільська рада під час збору підписів на підтримку електронної петиції забезпечує: безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів; електронну реєстрацію членів територіальної громади для підписання петиції; недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронних петицій без участі члена територіальної громади; фіксацію дати і часу оприлюднення петиції та підписання її членами територіальної громади;

3.2. Петиція до Семенівської сільської ради розглядається відповідно до статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» та цього Положення, за умови збору на її підтримку протягом не більше як трьох місяців з дня її оприлюднення не менш ніж 100 підписів громадян відповідно до пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції». 

3.3. Петиція, яка протягом установлено строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається до уповноваженого виконавчого органу сільської ради із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію, строк збору підписів.

3.4. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті  Семенівської сільської ради не пізніше як через два робочі дні після отримання необхідної кількості підписів на підтримку.

3.5. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.6. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

3.7. Про початок розгляду Петиції уповноважений виконавчий орган сільської ради не пізніше наступного робочого дня повідомляє сільського голову та профільний виконавчий орган сільської ради та передає її на опрацювання.

3.8. Визначені профільним структурним підрозділом сільської ради заінтересовані виконавчі органи сільської ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, подають йому пропозиції щодо підтримки або не підтримки Петиції та відповіді автору (ініціатору) Петиції із відповідними обґрунтуваннями.

3.9. Протягом двох робочих днів профільний виконавчий орган сільської ради опрацьовує та узагальнює отримані від інших виконавчих органів матеріали та передає до уповноваженого виконавчого органу для організації розгляду на засіданні виконавчому комітету сільської ради або сесії сільської ради, якщо вирішення питань піднятих у тексті Петиції вимагають скликання сесії сільської ради.

На засідання виконавчого комітету або сесію сільської ради, де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції може зробити виступ щодо питань, піднятих у тексті Петиції.

3.10. Після розгляду Петиції на засідання виконавчого комітету сільської ради або сесії сільської ради у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, на офіційному веб-сайті сільської ради оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції.

3.11. У разі визнання за доцільне, викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися Семенівською сільською радою та її виконавчими органами шляхом прийняття з питань, віднесених до їх компетенції, відповідних рішень.

3.12. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті сільської ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції.

У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

3.13. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

 

 

 

Начальник відділу організаційно-кадрової,

правової роботи та з питань діловодства                                   Ю. Осадчук   

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь