Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Семенівської сільської ради

 

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

Дванадцята сесія                                                                 VІI скликання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

від   23 лютого 2018 року                                                     №  324

Про затвердження  Порядку

присвоєння та зміни поштових

адрес об’єктам нерухомого майна

в населених пунктах Семенівської

сільської ради

 

Розглянувши рекомендації виконавчого комітету сільської ради, з метою встановлення на території Семенівської сільської ради єдиного функціонального механізму надання та зміни поштових адрес, впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в населених пунктах, керуючись ст. ст. 25, 26,   п. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,

сільська рада

                                                                               

ВИРІШИЛА:

                                                                                                                                                                                                   

1.Затвердити Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Семенівської сільської ради (додаток1).

 

2. Затвердити зразок заяви для звернення про встановлення (зміну) поштової адреси обєкту нерухомого майна, (додаток 2).  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності та  гуманітарних питань (освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист)

 

 

Сільський голова:                                             Н.В.Семенюк

                                                                                                

 

                                                                                    Додаток 1

     «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                                                                                         Рішенням сесії

                                                                              Семенівської сільської ради                                                                                                                              

                                                                                   від 23.02.2018 року №324

Порядок
присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомості в населених пунктах Семенівської сільської ради

 1. Загальні положення.

1.1. Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомості в населених пунктах Семенівської сільської ради (далі – Порядок) спрямований на впорядкування нумерації домоволодінь, створення умов для володіння, користування та розпорядження об’єктами їх власниками. Встановлює на території населених пунктів Семенівської сільської ради єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, а також ведення адресної бази населених пунктів.

1.2. Положення діє на території Семенівської сільської ради і є обов’язковим для виконання усіма розташованими на його території підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, посадовими особами, а також фізичними особами, які не зареєстровані на території сільської ради, але володіють майном на території сільської ради.

  1.3. Відповідно до мети цього Положення наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

 • адреса - ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;

- тимчасова адреса - це адреса, яка використовується для тимчасової ідентифікації земельних ділянок, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування, з метою розміщення об’єктів містобудування;

 • нерухоме майно - земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення;
 • будинок – жила (житлова) чи нежила (нежитлова) будівля;
 • мала архітектурна форма - невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 м2, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;
 • власники об’єктів нерухомого майна - юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи – підприємці;
 • будинковолодіння - два і більше жилих (житлових) будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;
 • жилий (житловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;
 • іменований об’єкт - частина села Чудей, яка має оригінальну назву, що склалася історично (сільський стадіон, тощо) або виходячи зі специфіки об’єкта.
 •  квартира - ізольоване помешкання в жилому (житловому) будинку, призначене для проживання фізичних осіб;
 • комплекс нежилих (нежитлових) будинків - дві і більше нежилих будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса за однією з вулиць, якщо їх розташування обмежено кількома вулицями, що перехрещуються;
 • корпус - окремий будинок, розташований у межах комплексу нежилих (нежитлових) будинків чи будинковолодінь;
 • нежилий (нежитловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;
 • об’єкт нерухомого майна - нерухоме майно, якому відповідно до цього Положення може бути надана адреса;
 • окремі частини будинків - приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі (нежитлові) приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові (жилі) будинки на першому, другому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих (житлових) будинків, підвали;
 • приміщення службового, допоміжного та технічного призначення - комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення, які входять до складу будинків, їх комплексів, будинковолодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;
 • самостійний об’єкт права власності - об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом Присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи будинковолодіння, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом тощо).

1.4. Кожному об’єкту нерухомості присвоюється унікальна адреса на території певного населеного пункту ради.

1.5. Присвоєння та зміна адрес об’єктам нерухомості здійснюється шляхом прийняття рішень виконкому сільської ради.

1.6. Надання поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам нерухомості (житлові будинки (садиби), адміністративні, громадські, господарські, промислові і побутові будівлі і споруди та їх частини, вбудовані приміщення), розташованим на земельних ділянках, які знаходяться у власності або постійному користуванні, та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

1.7. Не надаються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

- спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту;

- окремо розташованим гаражам, гаражним підприємствам, автозаправним станціям при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;

- приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам та іншим об’єктам і спорудам, які власниками передаються в оренду незалежно від її терміну крім договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню;

- спорудам за межами червоних ліній вулиць;

- об’єктам, які відносяться до категорії самозабудови, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку.

1.8. Надання адрес земельним ділянкам, які відповідно до законодавства надаються у власність, оренду під капітальне будівництво, постійне користування з метою будівництва об’єктів капітального характеру, здійснюється одночасно з прийняттям рішень сільської ради про відведення земельних ділянок.

1.9. Надання адрес об’єктам нерухомості (капітального характеру), які приймаються в експлуатацію у встановленому законом порядку, здійснюється на підставі цього Порядку одночасно з прийняттям рішення виконкому сільської ради.

 1.10. Надання та зміна назви вулиці здійснюється на підставі цього Положення, шляхом прийняття сільською радою рішення.
          1.11. У випадку проведення будівництва на земельній ділянці без адреси, – поштова адреса резервується, а після прийняття в експлуатацію присвоюється розпорядженням голови сільської ради.

          1.12. Адреси присвоюються за заявами фізичних та юридичних осіб – власників об’єктів нерухомості, а також органів державної виконавчої влади щодо об’єктів нерухомості державної власності.

          1.13. Прийняті рішення виконавчих комітетів Семенівської сільської ради, на території якої розміщений об’єкт нерухомого майна про присвоєння, зміну, анулювання, адреси направляються до відповідного Державного реєстру виборців та до філії державного підприємства «Національні інформаційні системи».

2. Розгляд та перелік документів щодо надання та зміни адрес об’єктам нерухомості.

2.1. Для присвоєння чи зміни адрес об’єктам нерухомого майна суб’єкти господарювання та фізичні особи подають відповідну заяву до сільської ради, розглядається виконавчим комітетом сільської ради.

2.2. До заяви додаються такі документи:

 -  Для фізичної особи – паспорта ;

 -  Для юридичної особи та фізичної особи - підприємця - свідоцтва про державну реєстрацію;

 -  Нотаріально посвідченої довіреності для уповноважених осіб;

 -  Документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою ( при наявності);

 - Документа, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам ( у разі новозбудованих ( новостворених )  об'єктів ) ;

-  Технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна, щодо якого вирішується питання надання (зміни) адреси ( при необхідності ) ;

- Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно (при необхідності );

- Проекту розподілу земельної ділянки, погодженого в установленому порядку і виготовленого відповідною проектною організацією ( при необхідності );

- Інших документів при необхідності.

2.3. Розгляд звернень та підготовка проекту рішення виконкому сільської ради проводиться у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати 30 календарних днів (у разі наявності всіх документів).

2.4. У разі відсутності документів, зазначених у п.2.2. цього Порядку, виконавчий комітет сільської ради надає власнику майна письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

2.5. У разі відсутності підстав для надання чи зміни адреси, заявнику виконавчим комітетом сільської ради надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості надання чи зміни адреси.

3. Види адрес та особливості їх надання.

3.1. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого  майна, надаються такі види адрес:

3.1.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь.

Жилим будинкам, домоволодінням надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) . Номер будинку (домоволодіння) позначається відповідною арабською цифрою, Наприклад: вул. Садова,4.

3.1.2. Адреси нежилих будинків, їх комплексів, окремих частин  нежилих будинків.

Нежилим будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих будинків надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою, а номер частини будинку - відповідною арабською буквою Наприклад: вул. Садова,4а.

3.2. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік збільшення з відповідною арабською буквою.

Наприклад: по вул. Садова між жилими будинками 27 та 29 збудовано ще один. У цьому випадку йому надасться адреса: вул. Садова, 29а.

3.3. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об’єктів нерухомого майна, що мали єдину адресу (домоволодіння, комплекс нежилих будинків), то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з відповідною арабською буквою.

Наприклад: по вул. Садова, 25 будинки, що складали цілісний майновий комплекс заводу "NNN", відчужено двом власникам. У цьому випадку надана адреса буде мати наступний вигляд: вул. Садова, 25а; вул. Садова, 25б.

Якщо надання адреси окремому будинку, що знаходився у складі домоволодінь, комплексів нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності, за номером, який був наданий домоволодінню або комплексу нежилих будинків, не відповідає фактичному місцю розташування такого будинку, то надання йому адреси здійснюється за назвою тієї вулиці, де він фактично знаходиться, за правилами, встановленими п. 3.2. цього Порядку.

При наданні адрес кільком будинкам, що знаходилися у складі одного домоволодіння, комплексу нежилих будинків і є самостійними об’єктами права власності, букви для позначення номерів відповідних будинків визначаються від а... і нескінченно, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників.

3.4. При наданні адрес окремій частині будинку, який знаходився у складі домоволодінь, комплексів нежилих будинків (п. 3.3 цього Порядку), окремої частини будинку, зазначається арабськими буквами після номера відповідного будинку.

Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність нежилий будинок, який знаходився у складі комплексу нежилих будинків по вул.  Садова, 25. За заявою власника придбаному будинку була надана адреса: вул. Садова 25а. Згодом у вказаному будинку іншій особі були відчужені нежилі приміщення для розміщення офісу. У цьому випадку таким нежилим приміщенням надасться адреса: вул. Садова, 25а-а.

При наданні адреси в порядку, визначеному цим пунктом, кільком окремим частинам одного будинку, букви для позначення номерів окремих частин будинку визначаються від а... і нескінченно, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників.

3.5. У разі потреби в самостійній адресі власника (власників) об’єкта нерухомого майна, який (які) набули права власності на об’єкт нерухомого майна (його окрему частину) та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до виконавчого комітету Семенівської сільської ради, адреса надається відповідно до вимог цього Положення зі збереженням позначень, використаних в адресі, яка була надана раніше.

Наприклад: особа придбала частину офісних приміщень, яким раніше була надана адреса: вул. Садова , 25-А. Зазначена адреса змінена не була. У цьому випадку адреса придбаної частині офісних приміщень буде виглядати наступним чином: вул. Садова, 25-А-а.

3.6. При наданні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи вулиць:

- вулиця;

- провулок;

- інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо).

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Найменування вулиць, які віднесені до типу “інші”, можуть зазначатися в адресі таким чином: спочатку назва вулиці, а потім її тип.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

              3.7. Земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду чи постійне користування, з метою розміщення об’єктів містобудування резервування адрес здійснюється на підставі документації із землеустрою, що затверджена сільською радою. Після завершення будівництва об’єкта містобудування та прийняття його в експлуатацію власнику об’єкта завершеного будівництва необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування з заявою про присвоєння самостійної поштової адреси об’єкта нерухомого майна.

           3.8. Зміна та анулювання поштової адреси відбувається за правилами присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості, визначених цим Положенням.

Підставами для зміни, анулювання поштової  адреси є:

-  повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації;

-  скасування рішення про надання земельної ділянки у власність, користування;

-  поділ об’єкта нерухомості на окремі об’єкти з присвоєнням кожному об’єкту самостійної

поштової адреси;

об’єднання декількох об’єктів нерухомості в один з присвоєнням єдиної поштової адреси.

4. Заключні положення.

4.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника (власника об’єкта нерухомого майна).

4.2. Заяви, повний пакет документів та вся інформація щодо адрес зберігається в Семенівській сільській раді.

 

Сільський голова:                                         Н.В.Семенюк

Додаток 2

до рішення  сільської ради

                                                                                     від 23.02.2018 року № 324

 

                                                                                             

Сільському голові

________________________________________________

 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 

  /ПІБ фізичної особи/найменування юридичної особи/

 

_________________________________________ _______

/адреса/

 

 

ЗАЯВА.

 

Прошу присвоїти поштову адресу (внести зміни поштової адреси) об’єкту нерухомого майна, що належить мені згідно     ____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

та знаходиться в с. _________________________________________________ по вул_______________________________.  Колишня адреса об’єкту нерухомого майна (у разі зміни адреси) ____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.   

 

/дата/                                                                                 /підпис/

 

 

 

Додаються: (вказати перелік копій документів)

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                             О.М.Гортовлюк

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь