A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Україна СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ П Р О Є К Т Р І Ш Е Н Н Я Тридцять п’ята сесія VΙΙ скликання від ________ 2020 року № Про затвердження Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік Відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» зі змінами та доповненнями, керуючись ст..25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (додаток №1). 2. Затвердити Порядок про використання коштів, передбачених в сільському бюджеті на безоплатне та пільгове забезпечення лікарськими засобами, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади (додаток №2). 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально – економічного розвитку. Сільський голова Н. В. Семенюк Додаток №1 до рішення сесії сільської ради від __________________ № ___ І. ПАСПОРТ Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 1 Ініціатор розроблення програми: Семенівська сільська рада 2 Розробник програми Семенівська сільська рада КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради 5 Відповідальний виконавець програми КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради 6 Учасники програми Виконком сільської ради 7 Терміни реалізації програми 2020 р. 8 Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм) Місцевий бюджет 9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 50,0 тис. грн 9.1 в тому числі бюджетних коштів - - в тому числі кошти сільського бюджету 50,0 тис. грн 10 Основні джерела фінансування програми Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України ІІ. Загальні положення Право на охорону здоров’я є основним правом людини, закріпленим статтею 49 Конституції України. Надання медичної допомоги, яке включає доступність основних (життєво необхідних) лікарських засобів, є однією з головних передумов для реалізації цього права і відіграє провідну роль у галузі охорони здоров’я. Раціональне використання ефективних, безпечних, якісних та доступних за ціною препаратів дасть змогу значно покращити рівень надання первинної медико-санітарної допомоги населенню. На жаль, на сьогоднішній день, категорії осіб, які підпадають під повне або часткове забезпечення державою лікарськими засобами, не отримують належної медичної допомоги. Це призводить до збільшення рівня захворюваності та смертності серед населення громади. На обліку у КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради знаходиться значна кількість хворих, які потребують безперервного медикаментозного забезпечення та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» мають право на безплатний відпуск лікарських препаратів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування. Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання «Програми Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку» Україна – 2020» щодо стимулювання розвитку первинної медико-санітарної допомоги», Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», розпорядження Кабінету Міністрів України №1011-р від 27.12.2017 року «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки» загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення громади у первинній медико-санітарній допомозі. Програма охоплює всі напрямки роботи з метою збереження здоров’я населення, попередження основних груп захворювань, соціальний та медичний супровід всіх диспансерних груп населення, впровадження державних та обласних медичних програм. ІІІ. Актуальність створення Програми На рівні держави прийнято медичні програми різного цілеспрямування. Ними охоплено основні проблемні питання стану здоров’я нації. З метою концентрації проблемних питань та їх комплексного вирішення, уникнення дублювання тотожних заходів є нагальна потреба в прийнятий даної Програми. ІV. Мета Програми Метою Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування групам населення та за категоріями захворювань за рахунок сільського бюджету. Метою Програми є вирішення питань щодо: - створення умов для реалізації конституційного права найбільш вразливих верств населення на соціальний захист та здоров’я шляхом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя та здоров’я; - покращення надання медичної допомоги хворим пільгових категорій, що знаходяться на амбулаторному лікуванні; - зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення громади; - підвищення якості та вдосконалення системи надання первинної медичної допомоги; - забезпечення раціонального використання бюджетних коштів. V. Шляхи, методи і засоби реалізації Програми Програма розрахована на 2020 р. Реалізація програми буде здійснюватись шляхом співпраці медичного закладу та органів місцевого самоврядування у визначених напрямках. Виконання Програми забезпечить зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню активного життя і зниження рівня передчасної смертності з керованих причин смерті серед окремих груп населення та певних категорій хворих. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за рахунок сільського бюджету в межах фінансових можливостей та інших незаборонених джерел. Обсяг фінансування Програми з сільського бюджету є орієнтовним і визначається щорічно під час формування та/або внесення змін до бюджету сільської ради з прийняттям відповідного рішення, виходячи з можливостей бюджету (додаток №1). VI. Пріоритетами Програми є: Основна цінність - збереження здоров’я людини та профілактична направленість заходів з основних медико-соціальних проблем. VII. Перелік завдань, напрями діяльності Програми та результативні показники Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я окремих груп населення та певних категорій хворих, збільшення тривалості та якості їх життя. Результативним показником є забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів. Виконання Програми дасть змогу: - зменшити фінансове навантаження на соціально незахищені верстви населення шляхом забезпечення їх лікарськими засобами на пільгових умовах населення у разі амбулаторного лікування; - зменшити кількість ускладнень, зумовлених хронічними захворюваннями; - зменшити кількість випадків госпіталізації даної категорії населення; - підвищити рівень якості життя та знизити рівень смертності визначеної категорії населення. Головний напрям діяльності Програми – це здійснення заходів, спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів (згідно додатку № 2 до Програми). Перелік груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах, наведений в додатку № 3 до Програми. Перелік категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно, надається в додатку № 4 до Програми. VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми Координацію дій спрямованих на виконання заходів Програми покласти на головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Семенівської сільської ради». Головний розпорядник - Семенівська сільська рада. Секретар сільської ради О. М. Гортовлюк Додаток №1 до Програми Ресурсне забезпечення Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік тис. грн Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Усього витрат на виконання Програми Обсяг ресурсів, усього, в тому числі: 50,0 сільський бюджет 50,0 інші - Секретар сільської ради О. М. Гортовлюк Перелік заходів і завдань Додаток №2 до Програми Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік № з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Обсяги фінансування (вартість), тис. грн Очікуваний результат 1. Медикаментозне забезпечення Забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів (згідно Додатку 3 та Додатку 4 до Програми) Протягом 2020 року КНП «Центр ПМСД» Семенівської сільської ради Сільський бюджет 50,0 Повне забезпечення медикаментами пільгових категорій населення Секретар сільської ради О. М. Гортовлюк Додаток №3 до Програми П Е Р Е Л І К груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах 1. Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно: 1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї: - діти віком до трьох років; - учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; - особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; - неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; - дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції - гормональні препарати); - пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії; - особи з інвалідністю, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; - особи з інвалідністю та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; - діти з інвалідністю відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; - ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»; 2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу: - діти з багатодітних сімей відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»; - особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; - учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; - жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; - дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; - особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; - неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; - особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями. 2. Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості: - діти віком від трьох до шести років; - особи з інвалідністю I і II груп відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; - депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю, відповідно до Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою»; - реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»; - почесні донори України відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» і громадяни України, нагороджені нагрудним знаком «Почесний донор СРСР», відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. № 240/95-ВР «Про введення в дію Закону України «Про донорство крові та її компоненті. - Секретар сільської ради О. М. Гортовлюк Додаток № 4 до Програми ПЕРЕЛІК категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно Онкологічні захворювання Гематологічні захворювання Діабет (цукровий і нецукровий) Ревматизм Ревматоїдний артрит Пухирчатка Системний гострий вовчак Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри Сифіліс Лепра Туберкульоз Аддісонова хвороба Гепатоцеребральна дистрофія Фенілкетонурія Шизофренія та епілепсія Психічні захворювання (особам з інвалідністю I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів) Стан після операції протезування клапанів серця Гостра переміжна порфірія Муковісцидоз Тяжкі форми бруцельозу Дизентерія Гіпофізарний нанізм Стан після пересадки органів і тканин Бронхіальна астма Хвороба Бехтерєва Міостенія Міопатія Мозочкова атаксія Марі Хвороба Паркінсона Інфаркт міокарду (перші шість місяців) Дитячий церебральний параліч СНІД, ВІЧ-інфекція Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози Гіпопаратиреоз Вроджена дисфункція кори наднирників Секретар сільської ради О. М. Гортовлюк Додаток № 2 до рішення сесії сільської ради від __________________ № ___ Порядок про використання коштів, передбачених в сільському бюджеті на безоплатне та пільгове забезпечення лікарськими засобами, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 І. Загальні питання 1.1. Даний Порядок визначає механізм безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 в разі їх незабезпечення за рахунок коштів державного бюджету на виконання заходів Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 1.2.Головним розпорядником бюджетних коштів є Семенівська сільська рада. ІІ. Мета Порядку та напрями використання бюджетних коштів 2.1. Мета Порядку полягає у забезпеченні прозорої та ефективної процедури використання бюджетних коштів. 2.2. Бюджетні кошти спрямовуються на безоплатне та пільгове забезпечення лікарськими засобами, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303. ІІІ. Призначення та відпуск лікарських засобів безоплатно та на умовах пільгового забезпечення 3.1. Безоплатне та пільгове забезпечення лікарськими засобами, що зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, надаються жителям Семенівської сільської ради, які належать до окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303, у разі амбулаторного лікування, відповідно до медичних показів та протоколів надання медичної допомоги. 3.2. Зазначені пільги жителям Семенівської сільської ради, які належать до окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303, надаються за рахунок коштів сільського бюджету. 3.3. Мешканець Семенівської сільської ради має право на отримання безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі: - належності до окремих груп населення відповідно до Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно або на пільгових умовах, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 (Додаток 1 до постанови); - наявності діагнозу згідно Переліку категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 (Додаток 2 до постанови). 3.4. Для отримання безкоштовного або пільгового рецепта мешканець Семенівської сільської ради особисто звертається до комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги» (далі - КНП ЦПМСД), за місцем укладення декларації. 3.5. КНП «ЦПМСД» ведуть електронні Реєстри пацієнтів, які належать до окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303. 3.6. Інформація про хворих вноситься лікарями КНП «ЦПМСД», з якими укладено декларацію про медичне обслуговування. 3.7. Рецепт хворому для отримання безкоштовних чи пільгових лікарських засобів лікар КНП «ЦПМСД», з яким укладено декларацію про медичне обслуговування, виписує на рецептурному бланку форми №1, відповідно до Додатку 1 «Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення», які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.07.2005 №360 (зі змінами). На рецепті проставляються підписи лікаря, головного лікаря та печатка підприємства. 3.8. Відпуск лікарських засобів здійснюється аптеками, з якими укладений договір. 3.9. Строк дії рецепта становить 1 місяць з моменту його виписки. 3.10. Кожний лікарський засіб виписується на окремому бланку рецепту. 3.11. Контроль за правильністю забезпечення пацієнтів, які належать до окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303, необхідними лікарськими засобами за безкоштовними чи пільговими рецептами, здійснюється відповідальними особами та керівниками КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради. IV. Порядок відшкодування втрат 4.1. Відшкодування втрат за безоплатно та на пільгових умовах відпущені лікарські засоби за рахунок коштів сільського бюджету щомісячно здійснює Семенівська сільська рада в межах сум, передбачених в сільському бюджеті на відповідний рік. 4.2. Аптеки щомісяця складають розрахунок сум відшкодування втрат за відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню, який до 10 числа поточного місяця подає КНП «ЦПМСД». 4.3. Відповідальна особа КНП «ЦПМСД» здійснює перевірку щодо достовірності розрахунку сум відшкодування втрат, наданого аптеками. Після чого вказаний розрахунок підписують посадові особи КНП «ЦПМСД» та подають Семенівській сільській раді. 4.4. Семенівська сільська рада після отримання розрахунку здійснює перерахування коштів аптечним закладам для оплати за відпущені лікарські засоби. V. Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх витрачанням 5.1. Щомісячно до 10 числа КНП «ЦПМСД» подають до Семенівської сільської ради реєстр (звіт) щодо кількості виписаних рецептів, який погоджений головним лікарем КНП «ЦПМСД». 5.2. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством порядку. Відповідальність за правильність використання бюджетних коштів покладається на головного розпорядника коштів та відповідального виконавця. Секретар сільської ради О. М. Гортовлюк   

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь