A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки  на період 2020- 2023 роки

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ


Тридцять п’ята  сесія                                                          VΙI скликання

 

від_____________ 2020 року                                                       №

 

Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, на період 2020-2022 роки

 

Відповідно п.7 Доручення за підсумками роботи комісії Генерального штабу Збройних сил України з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території Житомирської області від 28.08.2019 № 5500/2-19/42, а також відповідно до вимог Закону України «Про оборону», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», керуючись п. 22 ч.1 ст. 26, п.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення мобілізаційної підготовки призовникам та військовозобов’язаним Семенівської сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, на період 2020-2022 роки (додається).

2. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  фінансових можливостей, передбачених бюджетом Семенівської сільської ради та з інших джерел не заборонених чинним законодавством.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                    Н.В. Семенюк

 

Додаток

до рішення сесії Семенівської сільської ради від        

 

 

Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку

на період 2020-2022 роки

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, на період 2020-2022 роки розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України «Про оборону України», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» .

Заходи Програми орієнтовані на забезпечення виконання завдань з мобілізаційної підготовки, створення системи оборони та проведення мобілізації у встановлені терміни, роботи підприємств, установ, організацій та життєзабезпечення населення в умовах особливого періоду.

У зв’язку із загостренням внутрішньої та зовнішньополітичної обстановки, виникненням загрози захоплення території України, можливим переведенням національної економіки, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на функціонування в умовах особливого періоду, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу, виникає потреба в фінансуванні мобілізаційних заходів в об’єднаній територіальній громаді.

         Мобілізаційна підготовка – комплекс організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових та інших заходів, які здійснюються в мирний час з метою підготовки національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій до своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

         Мобілізація – комплекс заходів з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу.

Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами міських, селищних, міських рад.

 

ІІ .ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ

ПРОГРАМИ

Метою Програми є безпосередня допомога та участь сільської ради з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території об’єднаної територіальної громади, підтримання постійної мобілізаційної готовності, своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони, забезпечення виконання законодавства з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації, створення системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Підтримання мобілізаційної готовності на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням

Запобігання збройній агресії, зменшення збитків і втрат у разі її виникнення та ефективна ліквідація наслідків є одним з пріоритетів у діяльності органів місцевого самоврядування.

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від збройної агресії зумовлена тенденціями зростання проявів тероризму. Ризики терористичної діяльності, сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат (людських, економічних, інтелектуальних та інших) від вражаючих факторів терористичної діяльності з кожним роком зростають.

Забезпечення призову на військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та ін.) завжди була і є важливим елементом будівництва Збройних Сил України та підтримки їх боєздатності.

Ще більшого значення це питання набуває сьогодні, у зв’язку з подіями, які відбуваються на сході нашої держави та реалізацією програми розвитку та відновлення боєздатності Збройних Сил України. Враховуючи наявні завдання сьогодення перед Збройними Силами України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України, захисту українського народу від зовнішніх та внутрішніх агресорів, якісного виконання та забезпечення заходів призовів на військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та ін.) необхідна всебічна фінансова та матеріальна допомога з боку органів місцевого самоврядування.

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Забезпечення готовності сільської ради, економіки територіальної громади до роботи в умовах особливого періоду, а також готовності населення до оборони відповідно до вимог Законів України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу».

Вирішення комплексу завдань щодо політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів громади щодо підготовки до збройного захисту та захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Забезпечення спільної роботи сільської ради, міського об’єднаного військового комісаріату, правоохоронних органів, Відділу освіти, молоді та спорту та КНП «Центру ПМСД» Семенівської сільської ради щодо забезпечення роботи призовної дільниці та мобілізаційної підготовки територіального значення.

 

ІV. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Основними заходами по реалізації програми є:

 • забезпечення своєчасної часткової мобілізації;
 • забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;
 • виділення (тимчасово) будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, наданню послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів;
 • підготовка сільської ради до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;
 • виконання мобілізаційних завдань підприємствами, установами, організаціями, які розташовані на території сільської ради, у повному обсязі та у встановлені терміни;
 • здійснення заходів щодо приведення в готовність захисних споруд для використання за призначенням;
 • підтримка належного технічного стану приміщень захисних споруд і їх ремонт;
 • забезпечення створення матеріально-технічного резерву;
 • здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов’язаної з порушенням нормальних умов життя населення;
 • проведення невідкладних відновних робіт;
 • забезпечення пальним та доставка мобілізаційних ресурсів (техніки, людей) до місць призначення на період мобілізації;
 • розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян;
 • прийняття участі у тренуваннях з оповіщення  керівного складу сільської ради, населення, керівників підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання;
 • прийняття участі у методичних заняттях  з питань військового обліку та бронювання військовозобов’язаних ;
 • організація занять зі штатними працівниками пунктів збору особового складу, щодо їх готовності до дій  в особливий період;
 • проведення виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням у 2020-2022 роках призову громадян України на строкову військову службу;
 • сприяння військовому об’єднаному комісаріату у проведенні приписки до призовних дільниць громадян України 2004-2006 років народження у січні –березні 2020-2022 роках;
 • приймання участі у заходах щодо організації та виконання завдань територіальної оборони;

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, громадських організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою, визначаються виходячи із фінансових можливостей.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проектів  сільських бюджетів на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів, та в цілому, передбачених Програмою.

 

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Очікуваними результатами Програми є якісна мобілізаційна підготовка населення і транспортних ресурсів, підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням, підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій місцевого самоврядування з оборони країни, активне усвідомлення молодим поколінням, що захист України  – конституційний обов’язок кожного її громадянина.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                      О. М. Гортовлюк

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь