Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Оголошення !Виконавчий комітет Семенівської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування: - Головний спеціаліст відділу економіки та розвитку інфраструктури

Дата: 01.08.2018 15:07
Кількість переглядів: 894

        О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

Виконавчий комітет Семенівської сільської ради

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування:

  • Головний спеціаліст відділу економіки та розвитку інфраструктури

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта за спеціальністю «землевпорядкування та кадастр» освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Досвід роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Вільне володіння державною мовою, персональним комп’ютером, знання законодавства України в галузі земельних відносин, проведення земельних торгів, робота з Державними реєстрами, спеціалізованими комп’ютерними програмами.

__________________________________________________________________

  

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

  • заяву про участь в конкурсі ;
  • заповнену особову картку /форма П-2ДС/ з відповідними додатками;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • копію документа, який посвідчує особу;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних).

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

 

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці за вакантною посадою «Головний спеціаліст відділу економіки та розвитку інфраструктури» надається відділом організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства Семенівської сільської ради за телефоном: (04143) 4-03-07. Для подачі документів для участі у конкурсі на заміщення даної вакантної посади звертатися за адресою:             м. Бербичів, пл. Соборна, 23, каб.54.

 

З метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на зайняття вакантних посад конкурсною комісією сільської ради проводиться іспит.

 

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції ”,“Про місцеве самоврядування в Україні” та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осіб розміщено на офіційному веб-сайті Семенівської сільської ради (semenivsca.gromada.gov.ua).

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 Останній день прийому документів для участі в конкурсі 03 вересня 2018 року до 18.00.        

 

 

 

Сільський голова                                                                           Н.В.Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України,
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
14. Державний бюджет України (стаття 96).
15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
(стаття 15).
5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).
6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

V. Питання для перевірки знань чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу для кандидатів на заміщення вакантної посади:

1. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування ( ст.122 Земельного кодексу України).

2.Норми безоплатної передачі земельних ділянок ( ст. 121 Земельного кодексу України).

3.Поняття, завдання та зміст землеустрою ( ст.ст.181-184 Земельного кодексу України).

4.Розгляд і затвердження землевпорядної документації ( ст. 186 Земельного кодексу України).

5. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель. Можливість організації  на місцевому рівні та користь проведення. ( ст.189 Земельного кодексу України, ст.33 ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»).

6. Визначення моніторингу земель, види моніторингу земель( Земельний кодекс України, ЗУ « Про охорону земель»).

7. Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб ( Земельний кодекс України, ЗУ « Про землеустрій»).

8. Особи, які мають право на земельну частку (пай) ( ЗУ « Про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власниками земельних часток(паїв)»).

9. Документи, що посвідчують право на земельну частку(пай) ( ЗУ« Про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власниками земельних часток(паїв)»).

10.Поняття особистого селянського господарства. Земельні ділянки особистого селянського господарства (ЗУ « Про особисте селянське господарство»).

11.Поняття землеустрою. Документація із землеустрою ( ЗУ « Про землеустрій», ЗКУ).

12.Визначення державного земельного кадастру. Завдання ведення Державного земельного кадастру. ( ЗКУ, ЗУ « Про державний земельний кадастр»).

13. Повноваження щодо ведення  державного земельного кадастру (ЗКУ, ЗУ « Про державний земельний кадастр»).

14. Право постійного користування земельною ділянкою.( ст. 92 ЗКУ).

15. Оцінка земель. Об’єкти, суб’єкти та види оцінки земель. (ЗУ «Про оцінку земель).

 

Начальник відділу організаційно-кадрової,

правової роботи та з питань діловодства                                   Ю.С.Осадчук

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь