Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Звітпро виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за 2022 рік

Звіт
про виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади
за 2022 рік
Найменування показника Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд
затверджено  місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) відсоток затверджено  місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) відсоток
І. Доходи                      
Податкові надходження       10000000 34 473 000,00 37 494 764,03 108,8 180 000,00   234 079,03 130,04
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості         11000000 22 900 000,00 25 475 773,26 111,2        
Податок та збір на доходи фізичних осіб       11010000 22 900 000,00 25 475 773,26 111,2        
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати       11010100 20 500 000,00 21 242 845,30 103,6        
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами       11010200   701 914,75          
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата       11010400 2 200 000,00 3 313 526,33 150,6        
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування       11010500 200 000,00 217 486,88 108,7        
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів        13000000 190 000,00 244 595,95 128,7        
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів        13010000 100 000,00 151 606,97 151,6        
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування        13010100 80 000,00 79 844,92 99,8        
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)        13010200 20 000,00 71 762,05 358,8        
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення       13030000 90 000,00 92 988,98 103,3        
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення        13030100 90 000,00 92 988,98 103,3        
Внутрішні податки на товари та послуги         14000000 1 370 000,00 752 174,92 54,9        
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)        14020000 250 000,00 105 130,39 42,1        
Пальне       14021900 250 000,00 105 130,39 42,1        
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)        14030000 1 000 000,00 518 808,42 51,9        
Пальне       14031900 1 000 000,00 518 808,42 51,9        
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів       14040000 120 000,00 128 236,11 106,9        
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України       14040100   23 263,11          
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)       14040200 120 000,00 104 973,00 87,5        
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України       18000000 10 013 000,00 11 022 219,90 110,1        
Податок на майно       18010000 6 013 000,00 6 797 132,98 113,0        
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості       18010100 10 000,00 1 000,00 10,0        
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості       18010200 28 000,00 21 326,69 76,2        
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості       18010300 385 000,00 195 088,66 50,7        
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості       18010400 150 000,00 559 454,32 373,0        
Земельний податок з юридичних осіб        18010500 1 000 000,00 960 189,96 96,0        
Орендна плата з юридичних осіб        18010600 2 600 000,00 3 132 819,96 120,5        
Земельний податок з фізичних осіб        18010700 500 000,00 584 047,11 116,8        
Орендна плата з фізичних осіб        18010900 1 340 000,00 1 305 706,28 97,4        
Транспортний податок з юридичних осіб       18011100   37 500,00          
Єдиний податок         18050000 4 000 000,00 4 225 086,92 105,6        
Єдиний податок з юридичних осіб        18050300 350 000,00 306 792,51 87,7        
Єдиний податок з фізичних осіб        18050400 1 450 000,00 1 361 489,56 93,9        
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків       18050500 2 200 000,00 2 556 804,85 116,2        
Інші податки та збори       19000000       180 000,00   234 079,03 130,04
Екологічний податок       19010000       180 000,00   234 079,03 130,04
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)       19010100       180 000,00   165 653,69 92,03
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти        19010200           67 500,00  
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини        19010300           925,34  
Неподаткові надходження       20000000 27 000,00 91 969,82 340,6 440 500,00 747 050,34 752 179,34 170,76
Доходи від власності та підприємницької діяльності       21000000 11 500,00 3 179,00 27,6        
Інші надходження         21080000 11 500,00 3 179,00 27,6        
Адміністративні штрафи та інші санкції        21081100 1 500,00 3 179,00 211,9        
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів        21081500 10 000,00            
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності        22000000 15 500,00 33 251,94 214,5        
Плата за надання адміністративних послуг       22010000 1 000,00 4 398,71 439,9        
Плата за надання інших адміністративних послуг       22012500 1 000,00 4 398,71 439,9        
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном         22080000 12 000,00 8 233,11 68,6        
Надходження від орендної плати за користування майновим комлексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності       22080400 12 000,00 8 233,11 68,6        
Державне мито         22090000 500,00 59,69 11,9        
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування         22090100 500,00 59,69 11,9        
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами        22130000 2 000,00 20 560,43 1 028,0        
Інші неподаткові надходження       24000000   55 538,88          
Інші надходження         24060000   55 538,88          
Інші надходження         24060300   55 538,88          
Власні надходження бюджетних установ       25000000       440 500,00 747 050,34 752 179,34 170,76
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством        25010000       440 500,00 86 757,51 91 886,51 20,86
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ         25020000         660 292,83 660 292,83  
Цільові фонди       50000000       80 000,00   102 767,59 128,46
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади         50110000       80 000,00   102 767,59 128,46
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)       90010100 34 500 000,00 37 586 733,85 108,9 700 500,00 747 050,34 1 089 025,96 155,46
Офіційні трансферти         40000000 14 966 900,00 14 966 900,00 100,0        
Від органів державного управління         41000000 14 966 900,00 14 966 900,00 100,0        
Субвенції       41030000 14 966 900,00 14 966 900,00 100,0        
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам       41033900 14 966 900,00 14 966 900,00 100,0        
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету       90010200 49 466 900,00 52 553 633,85 106,2 700 500,00 747 050,34 1 089 025,96 155,46
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам       41050000 280,00            
Інші субвенції з місцевого бюджету       41053900 280,00            
Усього       90010300 49 467 180,00 52 553 633,85 106,2 700 500,00 747 050,34 1 089 025,96 155,46
ІІ. Видатки                      
Державне управління   0100     13 914 679,00 11 454 858,88 82,3 748 000,00 770 262,40 22 262,40 2,98
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0111 0150 0110150   10 309 659,00 9 125 026,67 88,5 748 000,00 748 000,00    
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0111 0160 0110160   507 400,00 353 137,61 69,6   22 262,40 22 262,40  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0111 0160 0610160   1 203 700,00 694 006,31 57,7        
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0111 0160 3710160   1 675 300,00 1 225 807,60 73,2        
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування 0131 0170 0110170   20 000,00 14 860,00 74,3        
Інша діяльність у сфері державного управління 0133 0180 0110180   198 620,00 42 020,69 21,2        
Освіта   1000     31 433 267,00 26 208 805,14 83,4 440 500,00 542 825,04 522 815,04 118,69
Надання дошкільної освіти 0910 1010 0611010   4 974 200,00 3 468 347,90 69,7 220 500,00 27 438,56 27 438,56 12,44
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету   1020     8 453 700,00 5 183 127,54 61,3 220 000,00 515 386,48 495 376,48 225,17
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0921 1021 0611021   8 453 700,00 5 183 127,54 61,3 220 000,00 515 386,48 495 376,48 225,17
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції   1030     14 966 900,00 14 925 709,22 99,7        
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0921 1031 0611031   14 966 900,00 14 925 709,22 99,7        
Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)   1060     1 668 327,00 1 668 327,00 100,0        
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0921 1061 0611061   1 668 327,00 1 668 327,00 100,0        
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти   1140     1 370 140,00 963 293,48 70,3        
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0990 1141 0611141   1 362 900,00 956 053,48 70,1        
Інші програми та заходи у сфері освіти 0990 1142 0611142   7 240,00 7 240,00 100,0        
Охорона здоров'я   2000     2 592 000,00 2 271 816,48 87,6        
Первинна медична допомога населенню   2110     2 542 000,00 2 248 626,24 88,5        
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 0726 2111 0112111   2 542 000,00 2 248 626,24 88,5        
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я   2150     50 000,00 23 190,24 46,4        
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 0763 2152 0112152   50 000,00 23 190,24 46,4        
Соціальний захист та соціальне забезпечення   3000     2 817 521,00 2 275 342,72 80,8 20 000,00 211 434,07 201 795,26 1 008,98
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян   3030     85 941,00 82 680,98 96,2        
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 1070 3032 0113032   1 000,00 144,85 14,5        
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 1070 3033 0113033   82 941,00 82 401,23 99,3        
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 1070 3035 0113035   2 000,00 134,90 6,7        
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1070 3050 0113050   1 580,00            
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування   3100     1 872 000,00 1 566 229,97 83,7 20 000,00 211 434,07 201 795,26 1 008,98
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1020 3104 0113104   1 872 000,00 1 566 229,97 83,7 20 000,00 211 434,07 201 795,26 1 008,98
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту   3110     114 000,00 98 987,43 86,8        
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 1040 3112 0113112   114 000,00 98 987,43 86,8        
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1010 3160 0113160   130 000,00 59 444,34 45,7        
Інші заклади та заходи   3240     614 000,00 468 000,00 76,2        
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1090 3242 0113242   614 000,00 468 000,00 76,2        
Культура і мистецтво   4000     2 656 880,00 1 605 980,18 60,4   13 014,69 13 014,69  
Забезпечення діяльності бібліотек 0824 4030 0114030   778 800,00 580 627,16 74,6   5 759,17 5 759,17  
Забезпечення діяльності музеїв і виставок 0824 4040 0114040   71 880,00 10 306,43 14,3        
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 0828 4060 0114060   1 806 200,00 1 015 046,59 56,2   7 255,52 7 255,52  
Житлово-комунальне господарство   6000     2 210 000,00 1 562 289,37 70,7 30 000,00 30 000,00    
Організація благоустрою населених пунктів 0620 6030 0116030   2 210 000,00 1 562 289,37 70,7 30 000,00 30 000,00    
Економічна діяльність   7000     87 500,00     368 200,00 368 200,00 49 128,00 13,34
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство   7100     49 900,00            
Здійснення  заходів із землеустрою 0421 7130 0117130   49 900,00            
Будівництво та регіональний розвиток   7300           288 200,00 288 200,00 49 128,00 17,05
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення   7320           238 700,00 238 700,00 49 128,00 20,58
Будівництво освітніх установ та закладів 0443 7321 0617321         238 700,00 238 700,00 49 128,00 20,58
Будівництво інших об`єктів комунальної власності 0443 7330 0117330         49 500,00 49 500,00    
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство   7400     30 000,00            
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури   7460     30 000,00            
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0456 7461 0117461   30 000,00            
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю   7600     7 600,00     80 000,00 80 000,00    
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 0490 7680 0117680   7 600,00            
Інша економічна діяльність   7690           80 000,00 80 000,00    
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0490 7691 0117691         80 000,00 80 000,00    
Інша діяльність   8000     100 000,00     180 000,00 180 000,00    
Охорона навколишнього природного середовища   8300           180 000,00 180 000,00    
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища   8310           180 000,00 180 000,00    
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 0513 8313 0118313         180 000,00 180 000,00    
Резервний фонд   8700     100 000,00            
Резервний фонд місцевого бюджету 0133 8710 3718710   100 000,00            
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів   900201     55 811 847,00 45 379 092,77 81,3 1 786 700,00 2 115 736,20 809 015,39 45,28
Реверсна дотація 0180 9110 3719110   593 300,00 82 333,34 13,9        
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0180 9800 3719800   1 730 003,00 1 730 003,00 100,0 209 997,00   209 997,00 100,00
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету   900202     58 135 150,00 47 191 429,11 81,2 1 996 697,00 2 115 736,20 1 019 012,39 51,03
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів   9700     458 220,00 364 032,76 79,4        
Інші субвенції з місцевого бюджету 0180 9770 3719770   458 220,00 364 032,76 79,4        
Усього   900203     58 593 370,00 47 555 461,87 81,2 1 996 697,00 2 115 736,20 1 019 012,39 51,03
                         
  Секретар ради             Олена ГОРТОВЛЮК