A A A K K K
для людей із порушенням зору
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про створення житлової комісії при виконавчому комітеті Семенівської сільської ради

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                         ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 20 квітня 2017 року                                                                         № 24

 

Про створення житлової  комісії при виконавчому

комітеті Семенівської сільської ради

 

        Заслухавши і обговоривши інформацію секретаря сільської ради Гортовлюк О.М.  керуючись Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Житловим кодексом, Постановами Кабінету Міністрів, “Правилами обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”, затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради профспілок за № 470 від 11.12.1984 року,  підпунктом 7 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

      

виконком сільської ради

 

ВИРІШИВ:

          1. Затвердити Положення про житлову  комісію при виконавчому комітеті Семенівської сільської ради (Додаток 1).

 

2. Затвердити  персональний склад житлової комісії виконавчого комітету Семенівської сільської  ради (Додаток 2).

 

         3. Затвердити Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Семенівської сільської ради (Додаток 3).

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою .     

  

 

       

            Сільський голова:                                  Н.В.Семенюк

 

 

Додаток  № 1

                                                                    до  рішення виконавчого комітету

                                                                                    від  20.04.2017року  №24

ПОЛОЖЕННЯ

про житлову  комісію при виконавчому комітеті

Семенівської сільської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Житлова комісія, як громадський орган, утворюється при виконавчому комітеті Семенівської сільської ради ( далі Комісія).

Склад Комісії, а також її голова, заступник, секретар затверджуються на засіданні виконавчого комітету сільської ради .

         Комісія керується у своїй роботі Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Житловим кодексом, Постановами Кабінету Міністрів, “Правилами обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”, затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради профспілок за № 470 від 11.12.1984 року, рішеннями сесії та  рішеннями виконавчого комітету Семенівської сільської ради, розпорядженнями сільського голови та цим Положенням.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

Відповідно до покладених  завдань Комісія з житлових питань:

1. Приймає від громадян заяви про взяття на квартирний  облік при виконкомі сільської ради, відповідні документи, перевіряє, розглядає їх та подає свої пропозиції виконкому для розгляду.

2. Розглядає питання, надає пропозиції щодо:

- взяття громадян на квартирний  облік,

-  включення в списки осіб, що користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень,

- зняття громадян з квартирного обліку, виключення із списків осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень,

- розподілу жилої площі та надання громадянам жилих приміщень.

3. Готує проекти рішень виконкому з питань, що відносяться до її компетенції.

4. Оформляє  ордери на жилі приміщення;

5. Проводить обстеження житлово-побутових умов громадян.

6. Надає консультації та роз’яснює житлове законодавство населенню села;

7. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян з питань, що входять до компетенції комісії та вживає заходи щодо усунення  виявлених порушень;

8. Формує житлові справи.

 9. Впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого комітету.

10.Проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному  обліку при виконкомі;

11.Проводить реєстрацію заяв громадян про взяття на квартирний облік.

12.Здійснює ведення книги квартирного обліку громадян.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМІСІЇ

3.1. Комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Семенівської сільської ради має право:

3.1.1 Відповідно до діючого законодавства співпрацювати з сільською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

3.1.2 Одержувати від посадових осіб виконавчих органів сільської ради, інформацію з питань, віднесених до компетенції комісії.

3.1.3 Готувати та подавати на затвердження виконавчого комітету Семенівської сільської ради  рішення, прийняті на її засіданні.

3.2  Комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Семенівської сільської ради  зобов’язана :

3.2.1 Проводити свої засідання  відповідно до вимог чинного законодавства України;

3.2.2 Зберігати конфіденційність інформації;

3.2.3 своєчасно готувати письмові відповіді громадянам, заяви яких комісія вирішила не подавати на розгляд виконавчого комітету Семенівської сільської ради.

 

IV. РОБОТА КОМІСІЇ

4.1.Засідання комісії скликаються по мірі надходжень звернень  і оформляються протоколом. Протоколи підписують усі члени комісії.

4.2. Звернення громадян розглядаються в місячний термін  з дня подачі звернення.

4.3.Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Засідання є чинним при присутності не менше двох третин складу комісії.

4.4.В разі потреби на засідання комісії викликаються зацікавлені особи.

 

V. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ У КОМІСІЇ.

5.1 ГОЛОВА КОМІСІЇ:

—   здійснює загальне керівництво роботою комісії і відповідає за діяльність комісії;

—   веде облік громадян, які потребують покращення житлових умов;

—  впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого комітету;

  • в кінці поточного року інформує про облік громадян, які потребують покращення житлових умов та про проведену роботу комісії в цілому.

 

5.2 ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ:

 

- виконує доручення голови комісії;

- у разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження його функції покладаються на заступника голови  комісії .

 

5.3 СЕКРЕТАР ЖИТЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

-     готує проекти рішень виконкому;

-  проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному  обліку при виконкомі;

відповідає за:

—    прийом документів від громадян;

—    ведення і оформлення протоколів засідань;

—   підготовку засідань;

—   оформлення та видачу ордерів;

—   формування житлових справ;

—   проводить реєстрацію заяв громадян про взяття на квартирний облік;

—  проводить реєстрацію  громадян,  взятих на квартирний облік, у книзі ведення;

  • якщо секретар комісії відсутній на засіданні комісії , то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену комісії 

 

5.4 ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

 

беруть участь у засіданні комісії, обстеженні житлових умов, та виконують окремі доручення голови комісії.

 

 

Секретар сільської  ради                                                 О.М.Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                Додаток  № 2

                                                                    до  рішення виконавчого комітету

                                                                                    від  20.04.2017року  №24

 

 

СКЛАД

житлової  комісії при виконавчому комітеті

Семенівської сільської  ради

 

Апатов Ігор                      – виконуючий обов’язки старости  сіл

Адольфович                       Красівка, Дубівка, голова комісії                                                  

       

Ващенко Микола            – виконуючий обов’язки старости сіл Закутинці, Миколайович        Сингаївка, Малі Гадомці,  заступник  голови комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Роїк Тетяна       - діловод сіл Закутинці, Сингаївка,  Малі Гадомці,

Петрівна                секретар комісії

                                    

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

1.Білик Анатолій Антонович             – виконуючий обов’язки старости сіл Великі Низгірці, Нова Олександрівка;

2.Юзефович Володимир Нарцизович – виконуючий обов’язки старости сіл Терехове, Кикишівка                                                                          

 

3.Мамчур Тетяна Анатоліївна            - діловод сіл Терехове, Кикишівка

4.Калінчук Ольга Дмитрівна             - діловод сіл Великі Низгірці,

                                                                      Нова Олександрівка

5.Войтюк Світлана Леонідівна          - діловод сіл Красівка, Дубівка

6.Осадчук Юлія Сергіївна                    - спеціаліст з юридичних питань                                  

 

 

 

 

Секретар сільської  ради:                                              О.М.Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 3

                                                                    до  рішення виконавчого комітету

                                                                                    від  20.04.2017року  №24

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про квартирний облік при виконавчому комітеті

Семенівської сільської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Це Положення розроблено відповідно Конституції України, Законів України, Указів Президента України, Житлового кодексу, Постанов Кабінету Міністрів, “Правилами обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”, затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради профспілок за № 470 від 11.12.1984 року,  підпунктом 7 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», воно встановлює єдиний порядок зарахування на квартирний облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території Семенівської сільської ради.       

На квартирний облік у виконавчому комітеті сільської ради беруться потребуючі поліпшення житлових умов громадяни, які постійно проживають та зареєстровані в населених пунктах сільської ради. Підставою взяття на квартирний облік є встановлення рівня забезпеченості житловою площею для визначення необхідності для поліпшення житлових умов. Облік громадян ведеться в напрямку черговості – громадяни, які мають позачергове, першочергове право на отримання житла та загальна черговість громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

1.2. Орган, що розглядає питання та приймає рішення про зарахування на квартирний обік:

- житлова комісія при виконкомі Семенівської сільської ради, яка приймає рекомендаційне рішення;

- виконком сільської ради своїм рішенням остаточно затверджує або скасовує рішення житлової комісії.

Термін розгляду для прийняття рішень: 1 місяць з дня отримання необхідних документів.

2. Особи, які можуть бути зараховані на квартирний облік.

2.1.Особи, які постійно проживають та зареєстровані на території

Семенівської сільської ради при наявності не менше однієї з підстав:

2.1. Забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня (на одну особу припадає менше 6,7 кв.м. житлової площі) та не менше 1 року проживають на території сільської ради.

2.2. Невідповідність будинку, де мешкає особа санітарно-технічним вимогам, що підтверджується рішенням виконавчого комітету.

2.3.Наявність тяжкої форми хронічного захворювання (згідно переліку хронічних захворювань, затверджених наказом МОЗ України від 08.02.1985 р. № 52), у зв’язку з чим особа не може прживати в одній кімнаті з іншими членами сім’ї.

2.4. Проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду.

2.5. Проживання за договором найму (оренди) в будинках, що належать громадянам на праві приватної власності.

2.6. Проживання в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, неалежно від родинних відносин.

2.7. Проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше 9 років, крім подружжя. 
2.8. Внутрішньо  переміщені  особи  з  числа  інвалідів війни, 

визначених  у пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України 

"Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту" та  члени  їх сімей; а також члени сімей загиблих, 

визначені  абзацами  четвертим  - восьмим, шістнадцятим - двадцять 

другим  пункту  1  статті  10 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту".

2.2.1 Особи, які мають статус:

2.2.2 Ветеранів війни згідно ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2.2.3 Особи, на яких поширюється чинність ЗУ«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2.2.4 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16-річного віку.

3. Перелік документів, необхідних для зарахування на квартирний облік.

3.1. Для зарахування на квартирний облік громадянам необхідно подати відповідальній особі виконкому сільської ради такі документи:

1. Заяву встановленого зразка (додається).

2. Довідка з місця проживання про склад сім'ї і прописку ( Ф.№3)

3.Акт перевірки  житлових умов заявника (додається)

4. Довідки з місця роботи заявника та дорослих членів його сім’ї  про те, чи знаходяться  на квартирному обліку по місцю роботи .

5. Документи, що дають право постановки на облік на пільгових умовах (копії завірені  в установленому порядку).

6.Довідка щодо наявності у власності  заявника та членів його сім’ї  житлових будівель на території  району та міста ( Бердичівського міжміського бюро технічної інвентаризації, реєстраційна служба);

7. Довідка із сільської ради про наявність у власності заявника та членів сім’ї домоволодіння  на території  даної ради.

8. Копії свідоцтв про одруження, розлучення (про народження неповнолітніх членів сім’ї) та інші документи, які засвідчують зміни у складі  сім’ї .

9. Ксерокопії паспорту (1-2 та всі сторінки  реєстрації) повнолітніх осіб, заявника та членів його сім’ї

10. Ксерокопії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, заявника та членів його сім’ї 

11. Якщо особа є підприємцем – подається копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

12. Якщо особа є пенсіонером – копія пенсійного посвідчення.

13. Якщо особа непрацююча – копія трудової книжки (документа про освіту).

14.Копія технічного паспорта та права власності на будинок.

15.Копію договору найму чи піднайму житла (при наявності договору найму).

16.Оригінал форми № 3 ЛКК (якщо в особи тяжка форма хронічного захворювання).

      3.2. Внутрішньо  переміщені  особи, крім заяви про взяття на квартирний облік, подають такі документи: 
 1.Копію посвідчення встановленого зразка згідно, що 

підтверджує  статус  особи  як  члена сім’ї загиблого або інваліда 

війни; 

   2.Довідку  органу соціального захисту населення про перебування 

на  обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають  право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім’ї, 

а  також  члена  сім’ї  загиблого  згідно  із Законом України "Про 

статус   ветеранів   війни,   гарантії   їх  соціального  захисту" за формою,затвердженою Мінсоцполітики; 
3. Копії  документів,  які підтверджують родинний зв’язок членів 

сім’ї з інвалідом війни; 
4. Копію  довідки  про  взяття  на  облік внутрішньо переміщеної 

особи на кожного члена сім’ї загиблого або інваліда війни. 

5. У  разі  потреби  до заяви додаються також медичний висновок, 

довідка  

4. Подання документів.

Заяву та визначений перелік документів особа подає секретарю сільської ради для візування та реєстрації вхідних документів.

5. Прийняття рішення

Подана громадянином заява та пакет документів проходить наступні етапи:

1. Розгляд та накладення резолюції на заяві сільським головою.

2. Підготовка документів для розгляду житловою комісією .

    3. комісії  перевіряють  житлові  умови  громадян  і про 

результати перевірки складають акт

4. Розгляд документів житловою комісією із занесенням в протокол засідання.

5. Розгляд рішення житлової комісії на черговому засіданні виконкому та прийняття відповідного рішення.

6. Підписання рішення виконкому сільської ради сільським головою.

7. Введення в базу даних квартирного обліку громадян.

8. Підготовка та надсилання повідомлення про зарахування на квартирний облік:

В 15-ти денний термін з часу прийняття рішення надсилається поштою повідомлення про зарахування його на облік.

Громадяни вважаються взятими на квартирний облік у виконавчому комітеті Семенівської сільської ради з дня винесення рішення про прийняття на квартирний облік.

Громадяни, взяті на квартирний облік вносяться до Книги обліку осіб, які перебувають на черзі на одержання житлових приміщень.

На кожного громадянина (сім’ю), взятого на квартирний облік, заводиться облікова справа, в якій містяться всі необхідні документи. Обліковій справі надається номер, відповідний до Книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого приміщення.

 

6. Розподіл та надання жилих приміщень.

1. Громадяни перебувають на квартирному обліку до одержання жилого приміщення.

2. Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:

- поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

- виїзду на постійне місце проживання до іншго населеного пункту;

- засудження до позбавлення волі терміном понад 6 місяців, заслання або вислання;

- подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на квартирний облік.

      - скасування   довідки  про  взяття  на  облік  внутрішньо 

переміщеної особи
      - отримання  грошової  компенсації  відповідно до постанови 

Кабінету   Міністрів   України   від  19  жовтня  2016  р.  N  719 7. Ордер на жиле приміщенння.

На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет сільської ради видає громадянинові ордер, який є підставою для вселення в надане жиле приміщення. При одержанні ордера подаються паспорти (або документи, що їх заміняють) членів сім’ї, включених до ордера.

Ордер може бути видний тільки на вільне жиле приміщення.

Ордер дійсний на протязі 30 днів.

Ордер на жиле приміщення може бути визнаний недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянами не відповідаючи дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших громадян на зазначене в ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про надання жилого приміщення, а також в інших випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень. Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом 3 років з дня його видачі.

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                 О.М.Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь