Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

     П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Одинадцята сесія                                                                VΙΙ скликання

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       від   22    грудня 2017 року                                                             №  ____

 

 

Про затвердження Положення про

пайову участь у розвитку

інфраструктури Семенівської сільської ради

 

З метою залучення інвестицій на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Семенівської сільської ради, відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст. 40  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради (додається).

 

         2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

         3.    Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні комісії сільської ради  з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально  - економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                            Н. В. Семенюк

 

 

Розробник: Царапаєва М.О.

Погоджено: Баценюк О.С.

                     Колесник Л.М.

                     Осадчук Ю.С.

 

                                                                                             Додаток

до рішення Семенівської сільської ради

від _____________ 2017 року №____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про пайову участь у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради

 

1. Загальні положення

 

         1.1. Це Положення регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі Замовників будівництва у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради  у зв’язку з будівництвом об’єктів на території громади відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

         1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація, відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

об`єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

інженерно – транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти некомерційного призначення такі як: установи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно–оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи та підприємства житлово–комунального господарства, об’єкти, які включені міською радою до переліку об’єктів, що використовуються для надання соціальних послуг і з якими укладено відповідний договір про співпрацю;

соціальна послуга – послуга, яка надається споживачам за ціною виробника;

розвиток інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у Семенівській сільській раді (далі - Замовник);

пайова участь Замовника у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради – внесок Замовника у розвиток інфраструктури території громади, який полягає у перерахуванні Замовником до сільського бюджету - бюджету розвитку коштів пайової участі для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Семенівської сільської ради  (далі – пайова участь);

договір про пайову участь у розвитку інфраструктури території Семенівської сільської ради – договір про пайову участь у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради, укладений виконавчим комітетом сільської ради із  Замовником (далі – Договір);

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

проектно-кошторисна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

         1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх Замовників, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво на території Семенівської сільської ради, за винятком тих, що перелічені у п. 4  ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

         1.4. При сплаті коштів за набуття права оренди земельної ділянки шляхом аукціону (конкурсу) Замовник не звільняється від пайової участі.

 

2. Розрахунок розміру та порядок залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради

         2.1. Величина пайової  участі  визначається у Розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору, укладеного Замовником із виконавчим комітетом Семенівської сільської ради, у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.

 

         2.2. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених нормативів для одиниці створеної потужності на підставі показників опосередкованої вартості спорудження об’єктів житлового будівництва за регіонами України, затверджених Міністерством регіонального розвитку та будівництва України станом на момент проведення Розрахунку.

 

         2.3. Розмір пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури території Семенівської сільської ради визначається у відповідності до пунктів 2.2. і 2.3. цього Положення і становить у разі будівництва:

 

Реконструкція, капітальний ремонт  без зміни функціонального використання та збільшення площі об’єкту

2 %

Реконструкція, капітальний ремонт  із зміною функціонального використання та/або збільшенням площі об’єкту

3 %

Реконструкція об’єкту житлового фонду під нежитловий

5,5 %

Будівництво нових об’єктів, а саме: будівлі промислові (1251), резервуари, силоси та склади (1252), будівлі сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства (1271), споруди підприємств електроенергетики (2302),  споруди підприємств гірничопромислових та добувних підприємств (2301),  будівлі транспорту та засобів зв’язку  (124), гаражі (1242),  автозаправки,  СТО та інші об’єкти дорожнього сервісу

10 %

Будівництво нових об’єктів, а саме: ресторани та бари (1211.5), будівлі торговельні  (1230)

4,5 %

Будівництво нових об’єктів, а саме: будівлі готельні (1211), інші будівлі для тимчасового проживання (1212), будівлі офісні (1220), будівлі для публічних виступів (1261)

7,5 %

Житлові будинки

1 %

Інші будівлі та споруди

10 %

 

         2.4. Кошти пайової  участі  сплачуються  до прийняття   об’єкта будівництва  в  експлуатацію.

 

         2.5. Кошти пайової участі сплачуються до бюджету Семенівської сільської ради в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються Договором.

         Сплата розстрочених сум здійснюється згідно із графіком. Затверджений графік є невід’ємною частиною Договору. Під час  визначення  розміру  платежу  враховується індекс інфляції, встановлений Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим,  в якому  внесено  перший  платіж,  по  місяць,  що передує місяцю внесення платежу.

 

         2.6. У  разі  зміни  замовника  розмір  пайової  участі у розвитку інфраструктури  території Семенівської сільської ради  зменшується  на  суму  коштів, сплачених  попереднім  замовником  відповідно  до  укладеного  ним договору  про  пайову участь.

 

         2.7. У випадку виготовлення ПКД та кошторисів, які стали підставою для визначення розміру пайової участі у строк, що перевищує один рік з дня звернення із заявою про укладання договору, зазначена вище документація підлягає коригуванню на індекс інфляції.

3.  Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури

Семенівської сільської ради

         3.1. Управління містобудування та архітектури в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки, які видаються Замовнику для здійснення будівництва (крім Замовників об’єктів містобудування, зазначених у пункті 1.4 цього Положення), передбачає у текстовій частині вимоги щодо зобов’язання Забудовника укласти з виконавчим комітетом Семенівської сільської ради договір про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради у розмірах, визначених в п 2.3 цього Положення, та забезпечує укладання попередньої угоди про сплату пайової участі.

 

         3.2. Замовник будівництва зобов’язаний протягом 10 днів з моменту отримання декларації про початок проведення будівельних робіт, звернутися до виконавчого комітету Семенівської сільської ради із заявою про укладення Договору.

 

         3.3. Виконавчим комітетом Семенівської сільської ради за зверненням Замовника  приймається рішення про встановлення терміну сплати, розстрочення платежу або відстрочення терміну початку виконання зобов’язання із врахуванням п. 2.5 цього положення.

         Проект відповідного рішення готується Семенівською сільською радою із врахуванням строків, визначених в п.8 ст. 40 Закону України «Про  регулювання містобудівної діяльності».

 

         3.4. У разі неподання забудовником заяви про визначення розміру пайової участі протягом 30 календарних днів з дня отримання декларації про початок будівельних робіт виконавчий комітет Семенівської  сільської ради самостійно проводить розрахунок розміру пайової участі згідно технічних матеріалів на об’єкт будівництва (ПКД, декларація про початок робіт, будівельний паспорт тощо) та вимог розділу 2 цього Положення і передає його до Семенівської сільської ради проекту рішення виконавчого комітету про визначення розміру пайової участі та укладання відповідного договору.

 

         3.5. Розмір пайової участі визначається у розрахунку протягом десяти робочих днів з дня реєстрації виконавчим комітетом Семенівської сільської ради заяви Замовника про укладення Договору та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками для перевірки розрахунків кошторисної вартості та підготовки розрахунку суми внеску Замовника у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради.

 

         3.6. Підготовку розрахунку пайової участі здійснює Семенівська сільська рада.

 

         3.7. Договір укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення Замовника про його укладення.

 

         3.8. Підготовку Договору здійснює виконавчий комітет Семенівської сільської ради.

 

         3.9. Істотними умовами Договору є:

         - розмір пайової участі;

         - строк (графік) сплати коштів пайової участі;

         - відповідальність сторін.

У разі порушення строку погашення частини платежу, передбаченого графіком, сплачується штрафна санкція в розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення, але не більше 10 відсотків від суми платежу, та пеня в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючого на день виникнення такого боргу.

         Прострочення  погашення  частини  платежу  більш як на два місяці  є  підставою  для  припинення  розстрочення   платежу.  Залишок платежу підлягає стягненню у порядку, встановленому законом.

Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі.

 

         3.10. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значенні від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, форми, у якій будуть вноситись кошти пайової участі, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, терміни сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність Замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання умов Договору та інше.

 

         3.11. Договір між виконавчим комітетом Семенівської сільської ради та Замовником підписується сільським головою чи особою, яка виконує його обов’язки.

 

4. Порядок використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради

 

         4.1. Кошти,   отримані   як   пайова   участь,     використовуються  виключно  для  створення  і  розвитку  інженерно-транспортної   та соціальної інфраструктури Семенівської сільської ради.

 

         4.2. Забороняється вимагати від Замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень), у тому числі шляхом їх викупу, крім випадків, визначених п.5 ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

5. Заключні положення

 

         5.1. Виконавчий комітет Семенівської сільської ради  надає  перелік укладених Договорів і виконаних Розрахунків та їх копій за наявності щоквартально до 10 числа, наступного за звітним періодом, фінансовому відділу Семенівської сільської ради.

 

         5.2. Контроль за  укладенням, виконанням Договорів, та їх збереженням покладається на постійні комісії сільської ради  з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально  - економічного розвитку.

 

         5.3. Відповідальність за своєчасне надання документації в повному обсязі для виконання Розрахунку в сільську раду покладається на Замовника.

 

         5.4. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані із залученням коштів пайової участі, можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

         5.5. Сплата пайової участі за об’єкти, введені в експлуатацію до прийняття цього Положення, здійснюється за розмірами, які діяли на момент введення їх в експлуатацію.

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                О. М. Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Додаток 1

до Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради

 

 

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ

про пайову участь замовника (юридичною, фізичною особою) у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

«___» _____________20__ р.                                                                               с. Іванківці

 

            Виконавчий комітет Семенівської сільської  ради, в особі сільського голови __________________________________, що діє на підставі______________________________________________________________________, з одного боку, та __________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)(далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є пайовий внесок Замовника у розвиток інфраструктури Семенівської сільської ради при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування - _____________________

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування - ___________________________

 

ІІ. СУМА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інфраструктури Семенівської сільської ради у розмірі ___________________________________грн. єдиним платежем (частинами за графіком, згідно додатку № 1) до бюджету розвитку бюджету Семенівської сільської ради відповідно до розрахунку (згідно додатку № 2) у строк до «___» __________ 20__ року.

2.2 Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.

2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інфраструктури Семенівської сільської ради здійснюється у безготівковій формі на рахунок

№________________, код _____________, МФО ______________________, ККД

__________________, банк одержувача: __________________________________________

(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).

 

ІІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1. розділу  2 цього Договору до «____»___________20___ єдиним платежем (частинами згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору).

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до виконавчого комітету Семенівської сільської ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Виконавчий комітет Семенівської сільської ради проводить розрахунок

пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2. Усі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У разі порушення строку погашення частини платежу, передбаченого графіком, сплачується штрафна санкція в розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення, але не більше 10 відсотків від суми платежу, та пеня в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого боргу.

Прострочення  погашення  частини  платежу  більш як на два місяці  є  підставою  для  припинення  розстрочення   платежу.

 

V. ІНШІ УМОВИ

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору майнових прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Семенівської сільської ради.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.5. Додатки до Договору:

№ 1. - розрахунок величини пайової участі  Замовника у розвитку інфраструктури міста Хмільника;

№ 2. - графік оплати пайової участі у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради; (якщо оплата проводиться відповідно до графіка).

 

VІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Виконавчий комітет

Семенівської сільської ради                                                               Замовник

Адреса_____________________________                        ______________________________

Р/р ________________________________                                    ______________________________

в _________________________________                         ______________________________

МФО ___________

код ЕДРПОУ _____________

тел./факс __________________

Сільський голова

_______________________ (Н.В.Семенюк)                     ______________________ (П.І.Б.)

                 (підпис)                                                                                    (підпис)

М.П.                                                                                      М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Додаток 1

до Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради

 

Додаток _____ до Договору

Від _______№________

 

Розрахунок

величини пайової участі замовників (юридичних, фізичних осіб) у

розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради

 

            Виконавчий комітет Семенівської сільської ради, в особі сільського голови ___________________________, що діє на підставі Законів України «Про місцеве

(прізвище, ім’я та по-батькові )

самоврядування  в Україні», та

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із

зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради від «___» __________ 20 ___ р. № _____ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування__________________________________________________ .

                                                                                                       (найменування та адреса об’єкта)

 

            1. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами,

стандартами і правилами.

            2. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить  _____________________________ гривень.

                                                                                                                     (сума цифрами та прописом)

            3.Витрати на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становить __________________________________________ гривень.

                                       (сума цифрами та прописом)

            4.Розмір пайового внеску Замовників під час будівництва об’єктів, кошторисна вартість яких визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюється за формулою :

ПУ = ( ЗКВБ – Вз– Вбм– Вім) х __(___)%, де :

ПУ – розмір пайової участі;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз– витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм– витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім– витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд та

транспортних комунікацій;

___(____)% – величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком;

            5.Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради від «___»__________ 20___ р. № ___.

 

Виконавчий комітет                                          Замовник

Семенівської сільської ради                          

______________________________               ______________________________

______________________________               ______________________________

______________________________               ______________________________

 

Сільський голова

_______________________ (Н.В. Семенюк) ______________________ (П.І.Б.)

                  (підпис)                                                             (підпис)

 

„____” _________________ 20____р.                        ”___” ______________ 20____р.

М.П.                                                                          М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Додаток 2

до Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради

 

Додаток _____ до Договору

Від _______№________

 

Розрахунок

величини пайової участі замовників (юридичних, фізичних осіб) у

розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради  по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на

підставі нормативів для одиниці створеної потужності

 

            Виконавчий комітет Семенівської сільської ради, в особі сільського голови ___________________________, що діє на підставі Законів України «Про місцеве

(прізвище, ім’я та по-батькові )

самоврядування  в Україні», та

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із

зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради від «___» __________ 20 ___ р. № _____ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування__________________________________________________ .

                                                                                                        (найменування та адреса об’єкта)

 

         1.Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних _____________________________ та нормативів для одиниці створеної

                 (зазначити перелік вихідних даних)

потужності (функціональної одиниці виміру), затверджених  Семенівської сільською радою від _____№______.

         2.Згідно з наданими Замовником вихідними даними та виходячи з показників створеної потужності вартість об’єкта будівництва становить

________________________________________________________ гривень.

                                                                        (сума цифрами та прописом)

         3. Розрахунок величини пайового внеску Замовника будівництва об’єкта здійснюється за формулою:

ПУ = ( П х Осп.) х __ (____) % , де

ПУ – розмір пайової участі,

П – розрахунковий показник створеної потужності об’єкта будівництва

(площа об’єкта будівництва у метрах квадратних, пропускна спроможність,

кількість відвідувань тощо),

Осп. – норматив для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці

виміру), затвердженої рішенням ____________ ради, що діє на час укладання

договору про пайову участь,

____(___)% - величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком,

         4. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради від «___»__________ 20___ р. № ___.

 

Виконавчий комітет                                          Замовник

Семенівської сільської  ради                         

______________________________               ______________________________

______________________________               ______________________________

______________________________               ______________________________

 

Сільський голова

____________________(Н.В. Семенюк)         ______________________ (П.І.Б.)

               (підпис)                                                                          (підпис)

 

„____” _________________ 20____р.                        ”___” ______________ 20____р.

М.П.                                                                          М.П.

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради

«Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку

інфраструктури Семенівської сільської ради»


         Назва регуляторного органу: Семенівська сільська рада

         Назва документа: проект рішення сільської ради «Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради»

 

         Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконавчий комітет Семенівської сільської ради.


            Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради»  підготовлено згідно з вимогами Закону України від 11.09.2013 №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати  шляхом регулювання господарських відносин

 

         Необхідність прийняття рішення про залучення коштів пайової участі та встановлення розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб, що здійснюють будівництво об´єктів на території Семенівської сільської ради, виникла у зв´язку з необхідністю комплексного рішення багатьох проблем, пов´язаних з поліпшенням та подальшим оновленням інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради. Ці роботи фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, тому пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на території Семенівської сільської ради дасть можливість частково компенсувати ці витрати.

         Суть проблеми полягає у необхідності прийняття рішення сільської ради «Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради», яке б передбачало узагальнюючий порядок визначення розміру, порядку формування та використання пайової участі забудовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради.

 

  1. Цілі державного регулювання

 

         Метою даного регуляторного акту є впорядкування відносин виконавчого комітету Семенівської сільської ради та замовників будівництва, пов'язаних з порядком укладання договорів про пайову участь та удосконалення чинного механізму надходжень коштів фізичних і юридичних осіб на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури Семенівської сільської ради.  

         Реалізація мети передбачає наступні цілі:

         - встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури Семенівської сільської ради для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об´єктів містобудування на території сільської ради;

         - забезпечення надходження коштів до сільського бюджету для фінансування розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури Семенівської сільської ради;

         - створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради.

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

         Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради впроваджується на підставі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Іншої альтернативи законодавством для участі забудовників у розвитку

інфраструктури сільської ради не передбачено.

         Запропоноване регулювання забезпечить диференційований порядок залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку інфраструктури сільської ради із дотриманням вимог чинного законодавства. Виходячи із викладеного таке регулювання вбачається оптимальним.

 

  1. Механізми та заходи, що пропонуються для

розв´язання проблем 

        

         Механізмом досягнення цілей регулювання є:

         - введення правового порядку залучення та використання сільською радою коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва на розвиток  інфраструктури Семенівської сільської ради, який буде відповідати вимогам чинного законодавства;

         - застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовника, що залучаються до розвитку  

інфраструктури сільської ради, в залежності від об´єкта будівництва;

         - чітке врегулювання прав та обов´язків сторін у рамках договорів про пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури сільської ради;

         - збільшення надходжень до бюджету сільської ради для проведення фінансування вкладень в розвиток інфраструктури.

 

  1. Можливість досягнення визначених цілей у разі

 прийняття регуляторного акту

     Дія акту поширюється  на всіх замовників, що мають намір здійснювати будівництво об´єктів містобудування, крім об´єктів, що будуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

     Залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради дозволить створити нові та реконструювати діючі об´єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури сільської ради.

     Можливість досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв´язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем на території сільської ради.

     Даний регуляторний акт мотивує забудовників виконувати встановлені вимоги через такі мотиви:

- простота положень даного акту;

- простота виконання вимог, встановлених актом;

- чітке врегулювання прав та обов´язків суб´єктів, на яких поширюється даний акт;

- відкритість та доступність інформації.

 

  1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

Аналіз вигод та витрат

 

     Впровадження даного регуляторного акту буде сприяти додатковим надходженням коштів до сільського бюджету, стимулювати забудовників до раціонального та ефективного використання об´єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради, створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб´єктів господарювання.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Територіальна громада

- створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- залучення інвестицій в економіку сільської ради, поліпшення соціально-економічного становища сільської ради;

- розширення пропозицій на ринку товарів і послуг, запропонованих суб´єктами господарювання за рахунок відкриття нових об´єктів

 

 

Не передбачається

Суб´єкти господарювання

- удосконалення взаємовідносин з органами місцевого самоврядування;

- створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності;

- розвиток підприємницької діяльності;

- можливість застосування розстрочки під час плати пайового внеску

 

Сплата грошових коштів у вигляді пайового внеску

Органи місцевого самоврядування

- удосконалення взаємовідносин з замовниками будівництва (громадянами та суб´єктами господарювання);

- залучення коштів фізичних та юридичних осіб для реалізації заходів, спрямованих на створення і розвиток інфраструктури сільської ради

 

Проведення процедури оприлюднення матеріалів

 

  1. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

 

         Запропонований проект регуляторного акту запроваджується на довгостроковий термін. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань та у разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

 

  1. Показники результативності регуляторного акту

 

Якісні показники

Прогнозований соціальний ефект

Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі

Прозорість дій влади, створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності

Оновлення інфраструктури сільської ради

Створення нових та реконструкція існуючих об´єктів інфраструктури

 

         Кількісні показники:

         - кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради;

         - розмір додаткових надходжень до сільського бюджету  на розвиток інфраструктури Семенівської сільської ради від сплати пайових внесків.

 

  1. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту

        

         У зв´язку з тим, що для визначення значень показників результативності даного регуляторного акту використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

         Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Періодичні відстеження результативності регуляторного акту будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                 О. М. Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь