Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про проект Соціального договору

 

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 

Шістнадцята сесія                                                                      VII скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

від  22 червня  2018 року                                                             

                           

 

Про проект Соціального договору

 

З метою  підвищення рівня життя населення Семенівської сільської ради, покращення добробуту та соціальної інфраструктури населених пунктів громади, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням постійних комісій, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Схвалити Соціальний договір, згідно  з додатком.

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                 Н. В. Семенюк

 

                                Додаток

                                                               до рішення 16 сесії                              

                                                               Семенівської сільської ради

                                                                 від 22.06.2018 № 370

 

 

Соціальний договір

 

Соціальний договір складений між Семенівською сільською радою, надалі сільська рада, в особі сільського голови Семенюк Наталії Володимирівни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та _____________________________, надалі – Суб’єкт господарювання, в особі директора (керівника) ____________________________, який діє від імені ________________ на підставі ________________________________- з іншої сторони, уклали даний договір (надалі – Договір) про спільне вирішення соціальних питань та утримання соціальної сфери на території Семенівської сільської ради:

 

  1. Предмет договору

         1.1. Суб’єкт господарювання та сільська рада зобов’язуються спільно вирішувати соціальні питання, на період дії Договору, на території Семенівської сільської ради і спрямовувати свої зусилля на задоволення потреб об’єктів соціальної сфери (школа, дитячий садок, будинок культури, клуб, бібліотека, заклади медицини, надання послуг по чищенню доріг на території громади в зимовий період, упорядкування території кладовища тощо).

 

2. Обов'язки  сторін

         2.1. Обов’язки сільської ради:

         - визначати головні потреби сільської ради;

         - формувати соціальний пакет питань та разом з Суб’єктом господарювання складати бюджет для їх вирішення;

         - проводити активну роз’яснювальну роботу серед населення громади (орендодавців землі) про соціальні блага, які надає Суб’єкт господарювання при  здійсненні оренди землі на території громади;

  • висвітлювати на офіційному веб-порталі та в ЗМІ результати виконання Договору;

         2.2. Обов’язки Суб’єкта господарювання:

         - інформувати сільську раду та жителів громади про послуги надані населенню, орендодавцям землі;

         - аналізувати пропозиції для подальшого вирішення питань по допомозі в підтримці соціальної сфери, надані посильної допомоги одиноким матерям, літнім громадянам, тощо;

         - перераховувати сільській раді кошти з розрахунку:

         а) 5 % від нормативно грошової оцінки 1 га сільськогосподарських угідь по Житомирській області станом на 01 січня поточного року за 1 га використаної площі землі на території ______________________ старостинського округу в рік;

         б) 100% від  нормативно грошової оцінки 1 га сільськогосподарських угідь по Житомирській області станом на 01 січня поточного року за 1 га використаної площі землі під приміщенням на території ______________________ старостинського округу в рік.

         Загальна сума договору становить __________________ за ________ га землі.

         Або на вказану загальну суму договору виконати роботи по:

  • по благоустрою населених пунктів Семенівської сільської ради;
  • по упорядкуванню території кладовищ Семенівської сільської ради;
  • по ремонту шкіл, дитячих садочків, будинків культури, клубів, бібліотек, медичних закладів;
  • покращенню матеріально-технічної бази шкіл, дитячих садочків, будинків культури, клубів, бібліотек, медичних закладів;
  • по охороні навколишнього природного середовища території Семенівської сільської ради.

Оплата проводиться щоквартально рівними частинами на підставі виставленого сільською радою рахунку не пізніше 10 (десяти) днів з дня його виставлення.

При виконанні вищевказаних робіт Суб’єкт господарювання надає до сільської ради копії підтверджуючих документів (договори, рахунки, накладні, акти виконаних-робіт тощо).

 

3. Термін дії договору

         3.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з дня підписання Сторонами  та скріпленим печатками Сторін  та діє протягом року.

        

 

 

 

4. Розрахунки по договору

         4.1. Суб’єкт господарювання проводить оплату витрат по вирішенню соціальних питань на підставі отриманих від сільської ради листів, згідно затвердженого бюджету на рік.

 

5. Відповідальність сторін

         5.1. Сільська рада несе відповідальність за:

         - цільове використання коштів, які перераховуються для утримання соціальної сфери;

         - вчасне оформлення та надання всіх необхідних документів Суб’єкту господарювання;

         - письмове своєчасне надання звітів  про використання матеріальних цінностей та виконання робіт на дошках оголошень, або в іншій формі за домовленістю Сторін.

         5.2. Суб’єкт господарювання здійснює контроль та аналізує рух коштів, матеріальних цінностей та доцільність їх використання.

 

6. Форс-мажорні обставини

         6.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин, що перешкоджають Стороні виконувати за цим договором, строк дії Договору продовжується на строк дії таких обставин. У іншому випадку сторона, для якої виконання умов договору стало неможливим, зобов’язана в термін  24 години повідомити іншу сторону про початок таких обставин, викликати уповноваженого представника іншої сторони для складання двостороннього акту про наявність форс-мажорних обставин.

         6.2. В рамках даного Договору форс-мажор включає землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні явища, а також значні зміни в економіці та політиці держави, а саме: - рівень інфляції, зміни в законодавстві  та інші.

         6.3. У випадку настання економічних форс-мажорних обставин  Сторони шляхом переговорів визначають порядок виконання зобов’язань та розрахунків за цим Договором. В разі недосягнення згоди, спір вирішується в судовому порядку.

 

7. Прикінцеві положення

         7.1.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, виконанням, зміною та припиненням цього договору, тлумачення його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення договору, регламентуються цим договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин відповідними нормами чинного в Україні законодавства , а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

         7.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в даному договору реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

         7.3. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані сторонами та скріплені печатками.

         7.4. Всі виправлення за текстом цієї Угоди мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами сторін та скріплені їх печатками.

         7.5. Угода складена при повному розумінню сторонами його умов та термінології українською мовою в 2 (двох) оригінальних автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.

 

8. Адреси й реквізити сторін

ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Семенівська сільська рада,

13371,Житомирська область, Бердичівськийр-н, с. Іванківці, вул.Стадіонна,1

код 04345463, МФО 811039,

рр № ____________________

ГУДКСУ у Житомирській області м.Житомир

                                                

 

 

Сільський голова_________/Н.В.Семенюк/

м. п.

                                                 

суб’єкт господарювання

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

__________________________

__________________________

___________________________

 

 

 

 

____________/______________ /

 

м. п.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь