Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про преміювання працівників освіти Семенівської сільської ради

Україна

  СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                             

                                                                                      ПРООЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я

 

Дванадцята   сесія                                                                VIΙ скликання

 

 від                  2018 року                                                                    № __

 

Про затвердження Положення про

преміювання працівників освіти

Семенівської сільської ради

 

      

         Відповідно до законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

«Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від

30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної

сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та

організацій окремих галузей бюджетної сфери», на виконання наказу МОН

України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,

установ освіти та наукових установ», наказу МОН України від 20.01.2017

року № 81 «Про внесення змін до наказу МОН України» від 26.09.2017 р.

№ 557, з метою заохочення працівників закладів  дошкільної та загальної середньої освіти ,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про преміювання працівників освіти Семенівської сільської ради (додається).

2. Заступнику  голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

начальнику відділу освіти, молоді та спорту Л.М.Колесник забезпечити

виконання даного рішення у відповідності до чинного законодавства.

3 Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти Семенівської сільської ради Житомирської області розробити та затвердити Положення про порядок преміювання  педагогічних та технічних працівників закладів освіти.

4. Вважати таким, що втратило чинність  рішення четвертої сесії VII скликання Семенівської сільської ради  від 21 березня 2017 року № 93 «Про затвердження Положення  про преміювання працівників освіти Семенівської сільської ради».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з

питань планування бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку .

 

 

 

        Сільський голова                                                       Н.В.Семенюк

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішенням 12 сесії

                                                                               Семенівської сільської ради

                                                                               від _____  2018 року №___

                                        

                                        ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників освіти Семенівської сільської ради

 

 

                                      І. Загальні положення

 

   1.1. Положення про преміювання  та виплату матеріальної допомоги працівникам  освіти Семенівської сільської ради розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування», «Про оплату праці»,  положень Кодексу законів про працю України,  Постанови Кабінету Міністрів України від  30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та  організацій окремих галузей бюджетної сфери» з метою стимулювання сумлінної праці працівників та визначає порядок і розміри виплати їм  премій та матеріальної допомоги.

   1.2. Положення спрямоване на підвищення  матеріальної зацікавленості

працюючих у покращенні якості виконання посадових обов’язків, функцій та

завдань.

   1.3. Дійсне Положення може бути доповнено або змінено відповідно до умов колективного договору за згодою профспілкового комітету.

                               

                               ІІ. Порядок та умови преміювання

 

    2.1. Начальник відділу освіти має право преміювати керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти,  працівників інформаційно-методичного центру та централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту в межах асигнувань, передбачених кошторисом на оплату праці.

    2.2. Підставою для виплати премії працівникам, зазначеним у п. 2.1 цього

Положення, є наказ начальника відділу освіти, молоді та спорту.

    2.3. Керівник  закладу освіти має право преміювати педагогічних

працівників та  технічний персонал в межах асигнувань, передбачених кошторисом на оплату праці.

    2.4. Підставою для виплати премії працівникам   є наказ керівника закладу освіти.

     2.5. Конкретні розміри даних виплат встановлюються:

начальником відділу освіти, молоді та спорту –  для  керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, працівників інформаційно-методичного центру та централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту;

керівниками закладів освіти –  для педагогічних та технічних працівників відповідних закладів освіти.

                                              

                                   ІІІ. Виплата премії

 

3.1. При визначенні премії керівникам  закладів освіти  враховується:

- своєчасна та якісна підготовка  закладу до нового навчального року;

- організація чіткої роботи працівників закладу, створення сприятливого

мікроклімату в педагогічному колективі;

- систематична робота щодо зміцнення та покращення матеріально-технічної

бази  закладу;

- створення належних умов щодо забезпечення охорони життя та здоров’я

 здобувачів освіти та працівників;

- організація та проведення  освітнього процесу відповідно до вимог законодавства;

- забезпечення чіткого та своєчасного виконання наказів начальника  відділу

освіти, молоді та спорту, рішень сільської ради;

- забезпечення постійного контролю за ефективним та раціональним

використанням енергоносіїв;

3.2. При визначенні премії  методистам інформаційно-методичного центру враховується:

- організація системи роботи щодо підвищення кваліфікації та професійної

майстерності педагогів;

- забезпечення  належного методичного супроводу щодо виконання навчальних планів і програм;

- організація роботи міжшкільних методичних об`єднань вчителів;

- забезпечення методичного супроводу з питань вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду; організації та проведення атестації  педагогічних працівників;

- організації  роботи з  молодими  вчителями;

- надання  методичної допомоги вчителям для їх  участі  у конкурсах, виставках педагогічної майстерності тощо;

- забезпечення впровадження в освітній процес     передових, сучасних інноваційних технологій;

- організація учнівських олімпіад, конкурсів тощо;

- ініціатива та творчість у виконанні посадових обов’язків;

- активна участь в громадському житті  громади;

- дотримання норм трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового

розпорядку;

3.3. При визначенні розміру премії працівникам централізованої бухгалтерії враховується:

- своєчасне нарахування заробітної плати педагогічним та технічним

працівникам  закладів дошкільної та загальної  середньої освіти;

- забезпечення організації  роботи щодо обліку та збереження матеріальних

цінностей;

- своєчасне виконання  договірних  відносин з оплати постачання енергоносіїв, продуктів харчування, пального та інших товарів робіт та послуг;

 

- своєчасне подання визначеної законодавством бухгалтерської звітності;

- систематичне оприлюднення  планів закупівель,  заключених  договорів;

- сумлінне ставлення до виконання функціональних обов’язків;

- дотримання в роботі вимог діючого трудового законодавства, Правил

внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, які

регламентують різні сторони їх трудової діяльності;

- відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки та охорони

праці;

- ініціативність у діяльності та результативність.

3.4. Розмір премії кожному окремому працівнику встановлюється відповідно

до особистого внеску та не має обмежень.

                                    

              IV. Причини повного або часткового позбавлення премії

 

4.1. Несвоєчасне або неякісне виконання завдань і своїх посадових обов’язків.

4.2. Порушення трудової, фінансової дисципліни, відсутність ініціативи та

творчого ставлення до роботи.

4.3. Відсутність результативності у виконанні окреслених задач, низький

рівень виконавчої дисципліни.

4.4. Несвоєчасне подання звітних та інших даних відповідно графіку або

вимог начальника відділу освіти, молоді та спорту, органів місцевого самоврядування.

4.5. Працівники, яких звільнено з ініціативи адміністрації або на яких

накладено адміністративне чи дисциплінарне стягнення, позбавляються

премії у повному розмірі.

 

                          V. Джерела преміювання

 

5.1. Премія працюючим виплачується за рахунок асигнувань, передбачених

на оплату праці. На преміювання також направляються кошти за рахунок

економії фонду заробітної плати, що утворюється протягом року.

 Розмір економії заробітної плати визначається як   різниця між плановою сумою асигнувань за кошторисом (з урахуванням змін, що відбуваються за встановленим порядком) та сумою фактичних видатків.

                      

                          VI. Виплата матеріальної допомоги

 

6.1. Працівникам виплачується матеріальна допомога на оздоровлення  у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

6.2. Працівникам може виплачуватись матеріальна допомога на поліпшення матеріально-побутових умов при наявності фонду оплати праці.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь