Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про схвалення індикативних прогнозних показників сільського бюджету на 2018-2019 роки

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

                                                  

 

від  ________   2017 року                                                            № 

 

 

 

Про схвалення індикативних
прогнозних показників сільського
бюджету на 2018-2019 роки

 

 

 

 Відповідно до   ст.. 21, 76 Бюджетного кодексу України, листа Міністерства фінансів України від 01.08.2017 року №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів» та керуючись п. 1 ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

1. Схвалити індикативні прогнозні показники сільського бюджету на 2018-2019 роки згідно з додатками (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за напрямками роботи.

 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Н.В.Семенюк

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток

                                                                                                до рішення виконкому

                                                                                                від __________№                                                                                                                                                                                                 

                 

Індикативні прогнозні показники

Семенівського сільського бюджету

на 2019-2020 роки

 

 1. Загальна частина

      Прогноз сільського бюджету на 2019 та 2020 роки (далі - Прогноз) визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

    Метою середньострокового бюджетного прогнозування є визначення фінансового ресурсу сільського бюджету на середньострокову перспективу, створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку села та можливостями бюджету у середньостроковій  перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики села.

    Основними завданнями (пріоритетами) бюджетної політики села на середньострокову перспективу є:

 • активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності;

- планування реальних надходжень сільського бюджету на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку села з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень;

- забезпечення виконання доходної частини сільського бюджету відповідно до показників, затверджених радою;

- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених сільськими програмами;

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження;

- застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі;

 •  підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
 • формування бюджетних показників  виходячи з принципу обґрунтованості витрат "від першої гривні";
 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
 • забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;
 • проведення дієвих реформ в усіх сферах діяльності з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах;
 •  визначення пріоритетних програм розвитку, фінансування яких здійснюватиметься за бюджетні кошти;
 • використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;
 •  забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики;
 • покращення добробуту та якості життя населення.

 

Прогноз грунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності бюджетної системи.

         Прогноз розроблений на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 1 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385, Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період - 2018 - 2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. N 411-р, Середньостроковому плані пріоритетних дій уряду до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 р. N 275-р, Планом заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. N 415-р, Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року затвердженої рішенням Житомирської обласної ради від 19.03.2014 № 1403 та листів Міністерства фінансів України.

Крім того, враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411.

     Прогноз базується на результатах аналізу розвитку економіки, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.

 

При розрахунках показників видатків та наданні кредитів необхідно враховувати основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку за сценарієм 1 та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

Показники

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

Розмір мінімальної заробітної плати:
- з 1 січня року (гривні)

3723

4173

4425

- ріст до попереднього року (відсоток)

16,4

12,1

6

 

Розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
- з 1 січня року (гривні)

1762

1921

2073

- ріст до попереднього року (відсоток)

10,1

9

7,9

 

За прогнозами Міністерства фінансів України У 2018 - 2020 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватимуться темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2018 - 2020 роки. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року.

 

 Прожитковий мінімум становитиме:

Показники

2018 рік

2019 рік

2020 рік

В розрахунку на місяць:
- з 1 січня року (гривні)

1700

1853

1999

- з 1 липня року (гривні)

1777

1925

2069

- з 1 грудня року (гривні)

1853

1999

2139

Для основних соціальних і демографічних груп населення:
• дітей віком до 6 років:
- з 1 січня року (гривні)

1492

1626

1754

- з 1 липня року (гривні)

1559

1689

1815

- з 1 грудня року (гривні)

1626

1754

1877

• дітей віком від 6 до 18 років:
- з 1 січня року (гривні)

1860

2027

2187

- з 1 липня року (гривні)

1944

2106

2264

- з 1 грудня року (гривні)

2027

2187

2340

• працездатних осіб:
- з 1 січня року (гривні)

1762

1921

2073

- з 1 липня року (гривні)

1841

1996

2146

- з 1 грудня року (гривні)

1921

2073

2218

осіб, які втратили працездатність:
- з 1 січня року (гривні)

1373

1497

1615

- з 1 липня року (гривні)

1435

1555

1672

- з 1 грудня року (гривні)

1497

1615

1728

 

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) у 2018 - 2020 роках пропонується до обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосовувати коефіцієнт в середньому 1,1 з урахуванням такого:

КЕКВ

Назва

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2271*

Оплата теплопостачання

1,09

1,072

1,06

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

1,09

1,072

1,06

2273

Оплата електроенергії

1,1

1,07

1,055

2274

Оплата природного газу

1,09

1,072

1,06

2275

Оплата інших енергоносіїв

1,09

1,072

1,06

Прогнозні показники сільського бюджету на 2019-2020 роки спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами заходів села за вищезазначеними напрямками, проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і зміцнення здоров’я населення села, забезпечення належного рівня соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення культурного рівня населення.

2.Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити,                                 та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики

2.1. Наповнення місцевих бюджетів

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей регіону та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

- підвищення рівня конкурентоспроможності виробництв, технологічне оновлення, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- подальше усунення перешкод для розвитку підприємництва;

- поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва.

Заходи та інструменти підвищення рівня транспарентності процесу оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності відповідних служб:

- забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків. 

Фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:

- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

- ріст фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих економічною діяльністю;

- ріст мінімальної заробітної плати.

2.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.

Фінансування бюджетних видатків  здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритизації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах нових Податкового і Бюджетного кодексів України в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

  За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.

                                         Освіта

          Пріоритетним завданням галузі буде забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян села незалежно від місця їх проживання.

Основними напрямами політики протягом 2019-2020 років є:

- створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня;

- створення опорних шкіл шляхом оптимізації мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;

 - розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

- створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, соціальної адаптації;

- надання навчальним закладам більшої економічної самостійності та ефективного використання бюджетних ресурсів.

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та впровадження енергозберігаючих технологій.

 

        Основними результатами, яких планується досягти, є:

 - збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;

 - 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;

 - підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами; інтерактивними засобами навчання, підключення загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет та модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти..

 

                                            Охорона здоров’я        

          Пріоритетами розвитку галузі будуть забезпечення рівного і справедливого доступу населення до медичних послуг належної якості, запобігання та зниження рівня захворюваності, а також створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини.

До кінця 2020 року передбачається виконати такі завдання:

– оптимізація мережі закладів охорони здоров’я;

– підвищення доступності та якості надання медичних послуг;

 • удосконалення системи пільгового забезпечення населення медичними послугами;
 • забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на керовані інфекції шляхом широкого застосування імунопрофілактики;

– здійснення поступового переходу до розподілу коштів у галузі охорони здоров’я за принципом оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів;

– забезпечення виконання державних і сільських програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, тощо;

– формування суспільної думки про шкідливість тютюнопаління, зловживання алкогольними напоями, наркотиками, вжиття заходів щодо протидії таким негативним явищам;

 • удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку інформаційного середовища системи охорони здоров’я.

                

      Соціальний захист та соціальне забезпечення

            Пріоритетними напрямками у галузі є забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

 У 2019-2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

– посилення адресності надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням переліку їх отримувачів і встановленням економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання відповідних послуг згідно  до вимог законодавства;

– підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення;

           – забезпечення захищеності інвалідів, сімей з дітьми, інших незахищених верств населення;

– підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями, молоддю;

– забезпечення права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

                                   Культура та мистецтво

Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків.

Протягом 2019-2020 років передбачається здійснити:

 – упорядкування штатної чисельності працівників установ культури;

– запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;

 • забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників культури і мистецтв.

 

Дорожньо-транспортний комплекс

        Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді є поліпшення наявних та побудова нових об’єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян.

        У 2019-2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

         – будівництво, реконструкція, ремонт й утримання автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться в комунальній власності села;

        – розробка довгострокових програм, перспективних планів утримання та розвитку дорожнього господарства;

      – прискорення розвитку транспортної інфраструктури села, що є каталізатором економічного зростання;

     –   створення конкурентного середовища у сфері дорожнього господарства.

               

Житлово-комунальне господарство

         Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обґрунтованої тарифної політики.

        У 2019-2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

           – сприяння розвитку благоустрою села: освітлення доріг,  скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників; збереження зелених насаджень села, їх утримання в задовільному та упорядкованому  стані, створення та формування високо декоративних і ефективних в екологічному відношенні насаджень; охорона та благоустрій парків, річок і озер; обслуговування пам’ятних знаків та дощок, благоустрій кладовищ.

         – підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами.

 

 

                                       Міжбюджетні відносини

          Бюджетним законодавством передбачено новації щодо підходів у перерозподілі повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування. Впровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя, що має на меті сприяти зацікавленості місцевих органів влади залучати додаткові надходження та розширяти наявну базу оподаткування. Таким чином, реалізація політики децентралізації повноважень і фінансів у середньостроковій перспективі має забезпечити місцеві бюджети власним фінансовим ресурсом у обсязі, достатньому для виконання власних самоврядних функцій, у першу чергу у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, реалізації інших місцевих програм соціально-економічного розвитку.                                                                                                                                        

           Конкретні показники обсягу видатків на 2019-2020 роки будуть уточнюватись залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Додаток:https://rada.info/upload/users_files/04345463/e36a76ef32ae5cc7dce061e7fd22a165.xls

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь