Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про Комплексну програму профілактики злочинності на території Семенівської сільської ради на 2017-2020 роки

Україна

                                                                           СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

     БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                            ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Восьма сесія                                                                        VΙΙ скликання

 

від 08 вересня 2017 року                                                                  № _____

 

 

 

 

Про Комплексну програму профілактики

злочинності на території Семенівської

сільської ради на 2017-2020 роки

 

      З метою забезпечення протидії злочинності та досягнення зниження її рівня на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль громадськості, вдосконалення організації, засобів і методів запобігання і розкриття злочинів, керуючись ст. 25, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму профілактики злочинності на території Семенівської сільської ради на 2017-2020 роки (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                     Н.В. Семенюк

                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішенням VIII сесії

                                                                                 Семенівської сільської ради

                                                                                від 08 вересня 2017 року № _

 

 

 

Комплексна програма

профілактики злочинності  на території Семенівської сільської ради

на 2017-2020 роки

 

І. Загальна характеристика Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області

2.

Відповідальний виконавець

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, виконавчий комітет Семенівської сільської ради

3.

Учасники Програми

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, Семенівська сільська рада, виконавчий комітет Семенівської сільської ради,  Бердичівська місцева прокуратура, Бердичівське відділення МДПІ ГУ ДФС у Житомирській області

4.

Термін реалізації Програми

2017-2020 роки

5.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

У межах фінансових можливостей

6.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти місцевого бюджету

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є суттєве зниження криміногенної обстановки на території Семенівської сільської ради, здійснення скоординованих широкомасштабних заходів щодо профілактики протиправних проявів, усунення причин та умов скоєння злочинів і правопорушень, створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності, підвищення загального рівня правопорядку, сприяння у створенні належних умов для ефективної роботи правоохоронних органів, спрямованих на підвищення ефективності і збільшення показників розкриття злочинів і правопорушень, здійснення заходів щодо профілактики, виявлення, документування і припинення протиправних проявів.

 

ІІІ. Завдання Програми та результативність показників

 

Програма є складовою частиною комплексного вирішення правоохоронних проблем, у тому числі щодо запобігання злочинності, розкриття й розслідування злочинів, захисту конституційних прав і свобод громадян.

Програма передбачає здійснення (із залученням можливостей інших правоохоронних органів та зацікавлених відомств) дій на таких пріоритетних напрямках як:

- захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань;

- протидія організованій злочинності і корупції;

- зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

- мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище;

- запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму;

- протидія рецидивній злочинності;

- охорона громадського порядку;

- матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи.

За умови реалізації переліку запланованих Програмою заходів прогнозується суттєве покращення стану криміногенної ситуації на території Семенівської сільської ради.

ІV. Заходи та напрямки Комплексної програми профілактики злочинності в на території Семенівської сільської ради на 2017-2020 роки

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання

Координатор, виконавці

Джерело фінансу­вання

Орієнтовні обсяги фінансу-вання (тис. грн.)

Очікува-ний результат

  1. Організаційні заходи

В межах визначеної компетенції організувати виконання заходів програми:

1.1.

Систематично аналізувати стан правопорядку на території Семенівської сільської ради

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, виконавчий комітет Семенівської сільської ради

-

Фінансування не потребує

Дозволить своєчасно реагувати на негативні тенденції на території Семенів-ської сільської ради

1.2.

У взаємодії із засобами масової інформації досягати збільшення обсягів соціальної реклами, спрямованих на формування правосвідомості громадян, негативного ставлення до різного роду правопорушень, пропаганду здорового способу життя

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, Семенівська сільська рада, виконавчий комітет Семенівської сільської ради

-

Фінансування не потребує

Зростання правосві-домості громадян, правової культури форму-вання негатив-ного ставлення до правопо-рушень та злочинів

ІІ. Захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань

2.1.

Розглядати на розширених засіданнях, оперативних нарадах із запрошенням представників органів місцевого самоврядування стан організації роботи з попередження й розкриття злочинів, спрямованих проти життя, здоров'я громадян, їх майнових інтересів, насамперед умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань, розбійницьких нападів, пограбувань, крадіжок, фактів шахрайств, а також відшкодування завданих ними збитків і відновлення порушених прав громадян

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, Бердичівська місцева прокуратура

-

Фінан-сування не потребує

Удоскона-лення роботи з розкриття злочинів, забезпече-ння принципу невідво-ротності покарання за вчинений злочин

2.2.

 

Спільними робочими групами здійснити перевірки, комерційних структур, які займаються працевлаштуванням за кордоном, з метою попередження фактів торгівлі людьми, недопущення випадків вивезення громадян України, насамперед молодих жінок, під виглядом їх працевлаштування для сексуальної або трудової експлуатації, торгівлі органами людини.

 

2017 -2020 роки

Бердичівський ВП ГУНП в Житомирській області, виконавчий комітет Семенівської сільської ради

-

Фінан-сування не потребує

Запобіга-ння проявам торгівлі людьми

2.3.

Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на виявлення та перекриття каналів незаконного обігу вогнепальної зброї і вибухівки, посилення контролю за дотриманням умов зберігання зброї, вибухових, радіоактивних та отруйних речовин.

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області

-

Фінансу-вання не потребує

Запобіга-ння злочинам, пов'язаним із вибухів-кою, зброєю, терори-стичним проявам

2.4.

З метою зниження кількості крадіжок проводити роз'яснювальну роботу щодо прийняття під охорону квартир і будинків громадян, об'єктів торгівлі, приміщень власників зброї, а також аптечних та інших закладів, в яких зберігаються та реалізовуються нарко- та психотроповмісні препарати

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, виконавчий комітет Семенівської сільської ради, медичні заклади Семенівської сільської ради 

Кошти власників

-

Недопуще-ння вчинення крадіжок з квартир і будинків громадян, а також нарковміс-них медичних препаратів

2.5.

По кожній порушеній кримінальній справі виявляти причини та умови, які сприяли вчиненню злочину

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, Бердичівська  місцева прокуратура

-

Фінансу-вання не потребує

Усунення умов для вчинення злочинів

ІІІ. Запобігання, протидія організованій злочинності і корупції

3.1.

 

Продовжувати вживати оперативні та профілактичні заходи щодо попередження, викриття та знешкодження протиправної діяльності організованих злочинних формувань або груп

 

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, Бердичівська місцева прокуратура

-

Фінан-сування не потре-бує

Ліквідація діяльності організова-них злочинних груп на території Семенівської сільської ради  

3.2.

 

Забезпечити системний контроль та виконання антикорупційного законодавства України щодо своєчасного реагування на всі порушення цих законодавчих актів та інформування про виявлені порушення спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. Аналізувати причини і умови, що сприяють корупційним проявам, розробляти відповідні заходи щодо їх попередження та усунення

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, Бердичівська місцева прокуратура, виконавчий комітет Семенівської сільської ради, Бердичівське відділення МДПІ ГУ ДФС у Житомирсь-кій області

-

Фінан-сування не потре-бує

Запобігання та протидія корупції

ІV. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини

4.1.

Здійснювати скоординовані перевірки підприємств у галузях економіки, пов'язаних із виробництвом та реалізацією спирту, цукру, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів, а також узгоджені заходи з викриття підпільних цехів, які виготовляють фальсифіковану продукцію, та вилучення її з обігу

2017-2020 роки

Бердичівсь-кий відділ поліції  ГУНП в Житомирсь-кій області

-

Фінансу-вання не потребує

Попередже-ння та припинення фактів щодо виготов-лення фальсифіко-ваної продукції та проник-нення її до споживачів

4.2.

Спільно з контролюючими органами проводити відпрацювання ринків та місць стихійної торгівлі на предмет виявлення порушень правил торгівлі, фактів реалізації безакцизної лікеро-горілчаної, тютюнової та фальсифікованої продукції

2017-2020 роки

Бердичівсь-кий відділ поліції  ГУНП в Житомир-ській області

-

Фінансу-вання не потребує

Недопу-щення незаконної торгівлі

4.3.

Під час провадження оперативно-розшукової діяльності та в процесі розслідування кримінальних справ вживати заходів передбачених чинним законодавством України щодо вилучення майна і коштів у фігурантів, накладення арешту на їх майно з метою забезпечення повного відшкодування збитків завданих злочинами.

 

2017-2020 роки

Бердичівсь-кий відділ поліції  ГУНП в Житомир-ській області, Бердичівське відділення МДПІ ГУ ДФС у Житомирсь-кій області

-

Фінансу-вання не потребує

Відшкоду-вання завданих злочинами збитків

 

V. Мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище

Забезпечити спільну роботу Центру соціальних послуг Семенівської сільської ради та Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області:

 

5.1.

Систематично розглядати на спільних засіданнях колегій стан протидії дитячій злочинності, правопорушень серед малолітніх та неповнолітніх осіб та бездоглядності в місті, навчальних закладах, дитячих установах

 

 

 

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, Центр соціальних послуг Семенівської сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту Семенівської  сільської ради, виконавчий комітет Семенівської сільської ради

-

Фінансування не потребує

Здійснення скоорди-нованих дій щодо поперед-ження злочинів і правопо-рушень з боку дітей та стосовно них

 

5.2.

Налагодити чітку взаємодію та обмін інформацією між зацікавленими державними органами про факти вчинення насильства в сім'ї відповідно до вимог Закону України "Про попередження насильства в сім'ї". Виявляти причини та умови, що сприяють цьому явищу, та вживати заходів щодо їх усунення. Забезпечити профілактичний облік осіб, які вчиняють насильство в сім'ї

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, Центр соціальних послуг Семенівської сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту Семенівської  сільської ради

-

Фінансування не потребує

Здійснення скоорди-нованих дій щодо поперед-ження вчинення насильства у сім'ях

 

5.3.

Здійснювати профілактичну роботу з "кризовими" сім'ями, забезпечити систематичну перевірку умов проживання та виховання в них дітей. Надавати таким сім'ям соціальну підтримку у вирішенні життєвих проблем. Забезпечити ведення електронного обліку таких сімей та його використання в профілактичній роботі

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, Центр соціальних послуг Семенівської сільської ради, виконавчий комітет Семенівської сільської ради

-

Фінансування не потребує

Поперед-ження негативно-го впливу на виховання дітей з боку батьків неблагопо-лучних сімей

 

5.4.

Здійснювати запобігання дитячого пияцтва, наркоманії, безпритульності та бездоглядності, виявлення дітей, які жебракують, вчиняють протиправні дії або втягнені в злочинну діяльність дорослими особами

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, Центр соціальних послуг Семенівської сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту Семенівської  сільської ради

-

Фінансування не потребує

Поперед-ження фактів бродяж-ництва та безприту-льності з боку дітей, втягнення дорослими у злочинну діяльність

 

5.5.

З метою охоплення навчанням дітей провести цільові рейди щодо виявлення та повернення до навчальних закладів міста дітей, які не приступили до навчання. Передбачити їх правовий та соціальний захист, усунення факторів негативного впливу на неповнолітніх, притягнення згідно з чинним законодавством України до адміністративної відповідальності батьків або осіб, що їх заміняють, за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, Центр соціальних послуг Семенівської сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту Семенівської  сільської ради

-

Фінансування не потребує

Поперед-ження в навчаль-них закладах злочинів та правопо-рушень з боку учнів та стосовно них

 

5.6.

Проводити звірки обліків дітей, які відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі, забезпечити систематичний контроль за їх поведінкою після звільнення, залучати до навчання, здійснювати соціальний супровід.

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, Центр соціальних послуг Семенівської сільської ради

-

Фінансування не потребує

Недопуще-ння вчинення раніше судимими дітьми повторних злочинів

 

5.7.

Вживати заходи щодо збереження та відновлення мережі спортивних гуртків, секцій, клубів, таборів. Особливу увагу приділяти залученню до участі в них дітей- правопорушників, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей

2017-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської  сільської ради

Сільсь-кий бюджет

У межах виділених асигнувань

Формуван-ня у дітей активної життєвої позиції, позитивної мотивації

 

VІ. Запобігання поширенню наркоманії та пияцтва

6.1.

Проводити оперативно-розшукові заходи, направлені на протидію незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у закладах, установах та підприємствах  на території Семенівської сільської ради

2017-2020 роки

Бердичівсь-кий відділ поліції  ГУНП в Житомирсь-кій області

-

Фінансування не потребує

Протидія наркоманії

6.2.

Посилити контроль за дотриманням лікувально-профілактичними та аптечними закладами законодавства, що регламентує діяльність пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійсненням обліку списання прострочених нарковмісних лікарських препаратів. Забезпечити проведення перевірок дотримання порядку призначення наркотичних і психотропних лікарських засобів онкохворим, які лікуються в домашніх умовах. Встановити суворий облік використання лікарських засобів, які викликають залежність

2017-2020 роки

Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області, медичні заклади Семенівської сільської ради

-

Фінансування не потребує

Виключен-ня випадків проник-нення в нелегаль-ний обіг нарков-місних лікарських препаратів

6.3.

Здійснювати систематичний контроль за дотриманням суб'єктами господарської діяльності ліцензійних та інших умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Проводити обстеження об'єктів та приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються підконтрольні речовини, на предмет відповідної організації їх охорони, а також перевірки кола осіб, допущених до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами

2017-2020 роки

Бердичівсь-кий відділ поліції  ГУНП в Житомирсь-кій області, Бердичівсь-кий МВ УСБУ в Житомирській області, медичні заклади Семенівськоїсільської ради

-

Фінансування не потребує

Виключе-ння випадків проникне-ння в нелегаль-ний обіг нарковмі-сних лікарських препаратів

6.4.

 

Із залученням засобів масової інформації організовувати проведення роз'яснювальної кампанії серед населення щодо недопущення культивування нарковмісних рослин та настання передбаченої відповідальності за порушення норм чинного законодавства України.

 

2017-2020 роки

Бердичівсь-кий відділ поліції  ГУНП в Житомирсь-кій області, виконавчий комітет Семенівської сільської ради

-

Фінансування не потребує

Виключен-ня випадків посівів на присадиб-них ділянках нарковміс-них рослин та виготовле-ння наркотиків

6.5.

 

Силами спільних робочих груп проводити перевірки розважальних закладів та місць дозвілля молоді. Звертатися з відповідними зверненнями щодо припинення діяльності тих закладів, де виявлено неодноразові факти торгівлі або вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин.

 

2017-2020 роки

Бердичівсь-кий відділ поліції  ГУНП в Житомирсь-кій області, Центр соціальних послуг Семенівської сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту Семенівської  сільської ради

-

Фінансування не потребує

Поперед-ження випадків поширення наркоти-ків у навчальних закладах та місцях проведення дозвілля

6.6.

Проводити заходи, щодо виявлення та взяття на облік осіб, які зловживають спиртними напоями, займаються виготовленням самогону та інших спиртних напоїв, вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, для застосування до них засобів впливу згідно з чинним законодавством України

 

 

2017-2020 роки

Бердичівсь-кий відділ поліції  ГУНП в Житомирсь-кій області, медичні заклади Семенівської сільської ради

-

Фінансування не потребує

Покращен-ня профілак-тичної роботи з особами, схильними до вчинення злочинів і правопо-рушень у стані сп'яніння, наркоти-чного збудження

VІІ. Протидія рецидивній злочинності

7.1.

Здійснювати комплексні перевірки та узагальнювати результати виконання Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі". Систематично проводити робочі зустрічі для взаємного інформування та узгодження спільних дій у цьому напрямку правоохоронної діяльності

2017-2020 роки

Бердичівсь-кий відділ поліції  ГУНП в Житомирсь-кій області

-

Фінансування не потребує

Вжиття скоорди-нованих профілак-тичних заходів з особами, звільнени-ми з місць позбавлен-ня волі

 

VІІІ. Охорона громадського порядку

 

 

8.1.

Проводити роз'яснювальну роботу з керівниками підприємств, установ та організацій щодо забезпечення охорони майна Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області а також встановленням охоронних систем та відео спостереження

2017-2020 роки

Бердичів-ський відділ поліції  ГУНП в Житомир-ській області виконав-чий комітет Семенів-ської сільської ради

-

Фінансування не потребує

Збереже-ння майна та правопо-рядку на території Семенів-ської сільської ради

 

 

8.2.

Залучати громадян та громадські формування для забезпечення безпеки та порядку  на території Семенівської сільської ради

2017-2020 роки

Бердичів-ський відділ поліції  ГУНП в Житомир-ській області, виконав-чий комітет Семенівської сільської ради

Сільський бюджет

У межах сільського бюджету

Поперед-ження та профілак-тика правопо-рушень на території Семенів-ської сільської ради

 

 

8.3.

Для забезпечення охорони громадського порядку, безпеки населення, вчасного реагування на правопорушення, придбати, за необхідності, керовані камери відеоспостереження з виведенням зображень на монітори Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області

2017-2020 роки

Бердичів-ський відділ поліції  ГУНП в Житомир-ській області, виконав-чий комітет Семенів-ської сільської ради

Сільський бюджет

У межах сільського бюджету

Контроль за ситуацією в громадсь-ких місцях, місцях масового перебува-ння людей, на автошля-хах

 

 

ІХ. Матеріально - технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи

 

 

9.1.

Провести роботу, спрямовану на вдосконалення роботи з кадрами, зміцнення дисципліни й законності в діяльності працівників правоохоронних органів, звернувши особливу увагу на підвищення рівня їх кваліфікації та професіоналізму

2017-2020 роки

Бердичів-ський відділ поліції  ГУНП в Житомир-ській області, Бердичів-ська місцева прокурату-ра

-

Фінансування не потребує

Підви-щення професіо-налізму працівни-ків правоо-хоронних органів

 

 

9.4.

З метою забезпечення безпеки громадян, захисту найважливіших об'єктів інфраструктури, запобігання та виникнення інших надзвичайних ситуацій на території Семенівської сільської ради збільшити кількість автопатрулів та груп швидкого реагування, забезпечити їх паливно - мастильними матеріалами

2017-2020 роки

Бердичів-ський відділ поліції  ГУНП в Житомир-ській області виконав-чий комітет Семенівсь-кої сільської ради

Сільський бюджет

У межах фінансових можливостей

Підви-щення ефектив-ності охорони громадсь-кого порядку  на території Семенів-ської сільської ради

 

                                                                                           

V. Система управління та контроль за ходом виконання Програми

Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює Бердичівський відділ поліції  ГУНП в Житомирській області та виконавчий комітет Семенівської сільської ради.

Виконавцям заходів до 25 червня і 25 грудня інформувати виконавчий комітет Семенівської сільської ради про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності в на території Семенівської сільської ради на 2017-2020 роки.

 

 

Сільський голова                                            Н. В. Семенюк

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь