Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Порядку надання у користування на оренди водних об'єктів

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

 

Двадцять четверта  сесія                                                           VII скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       від  23 квітня 2019року                                                                 №  568

 

Про затвердження Порядку

надання у користування на

оренди водних об'єктів

                                             

         Відповідно до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про землеустрій", „Про оцінку земель”  "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про оренду землі", "Про аквакультуру" з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства  України нормативних актів  сільської ради, визначення механізмів надання   у користування на умовах оренди водних об’єктів сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Порядок надання у користування на умовах оренди    водних обєктів, додається.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  Семенівської  сільської  ради з  питань   земельних відносин, будівництва та екології.

 

 

Сільський голова                                                              Н.В. Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 24 сесії

Семенівської сільської ради

    від 23 квітня 2019 року № 568

                                                                                        

                          

Порядок надання у користування на умовах

оренди водних об'єктів

 

Даний Порядок надання у користування на умовах оренди водних об’єктів ( Далі «Порядок») підготовлено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про аквакультуру», Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Постанов Кабміну та інших нормативно-правових актів з метою раціонального та ефективного використання водних об'єктів на території Семенівської сільської ради, а також упорядкування питань, пов'язаних з наданням їх у користування на умовах оренди.

 

  1. Загальні положення щодо користування водними об’єктами на умовах оренди

У відповідності до Водного кодексу України громадянам та юридичним особам органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб (у тому числі рибництва (аквакультури), культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, догляду, розміщення та обслуговування об’єктів портової інфраструктури і гідротехнічних споруд тощо, а також штучно створені земельні ділянки для будівництва та експлуатації об'єктів портової інфраструктури та інших об'єктів водного транспорту. Землі водного фонду можуть бути віднесені до земель морського і річкового транспорту в порядку, встановленому законом.

  Використання земельних ділянок водного фонду для рибальства здійснюється за згодою їх власників або за погодженням із землекористувачами.

Водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми надаються в користування на умовах оренди відповідно та у порядку, передбаченому статтею 51 Водного кодексу України, для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

Водні об’єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою (статті 135 – 139 Земельного кодексу України, стаття 51 Водного кодексу України), органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з територіальними органами Державного агентства водних ресурсів України.

Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України повноваження щодо надання земельних ділянок під водними об’єктами у користування на умовах оренди у межах населених пунктів належать сільським, селищним та міським радам, а за межами населених пунктів – обласним державним адміністраціям.

Орендар набуває права користування водним об'єктом після державної реєстрації погодженого договору оренди водного об’єкта, який підписується сторонами після проведення торгів.

Передача орендарем права на оренду водного об'єкта (його частини) іншим суб'єктам господарювання забороняється.

Типовий договір оренди водних об’єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420.

У договорі оренди водного об'єкта визначаються зобов'язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них територіальними органами Державного агентства водних ресурсів України, режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами. Крім того, типовим договором оренди передбачено відповідальність орендаря за шкоду, що може бути нанесена третім особам, внаслідок неналежного виконання умов договору.

Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта. Порядок розроблення паспорта водного об’єкта затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 18.03.2013 № 99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 за № 775/23307.

Разом з тим суб’єктам аквакультури, які до 1 липня 2013 року використовували водні об’єкти на підставі договору оренди землі (без укладання договору оренди водного об’єкту), або на підставі договору оренди водного об’єкта (без укладення договору оренди землі), необхідно забезпечити комплексність використання складових водного об’єкта шляхом укладення додаткових угод до діючих договорів відповідно до закону або переукладання договорів оренди.

 

  1. Надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом без земельних торгів.

 

Зацікавлена особа яка має право без участі у земельних торгах, відповідно до частини другої статті 134 Земельного кодексу України, та  бажає взяти земельну ділянку водного фонду у користування звертається  з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо її відведення.

У клопотанні зазначається орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення.

До клопотання додається:

графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування та розмір земельної ділянки водного фонду;

документи на нерухому майно.

За дорученням сільського голови у місячний термін спеціалістами розглядається клопотання, перевіряється на відповідність вимогам закону, готується проект рішення сільської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду або дається мотивована відмова у його наданні.

Сільською радою організовується розроблення паспорта водного об'єкта та погодження його з Державним агентством водних ресурсів України.

Зацікавлена особа замовляє у проектній організації розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду та нормативно-грошову оцінку.

Забезпечення відповідних витрат, пов’язаних з розробленням проекту відведення земельної ділянки визначаються між орендодавцем та орендарем за згодою сторін.

При наявності належного пакету документів ( паспорту водного об’єкту, НГО на земельну ділянку, затвердженого проекту відведення на земельну ділянку, документів на гідротехнічну споруду) готується проект рішення про укладання з орендарем договір оренди водного об‘єкта, який погоджується з Державним агентством водних ресурсів України.

Орендар приступає до використання земельної ділянки та водойми після державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі.

При перегляді чинних договорів оренди водних об’єктів, укладених до        1 липня 2013 року, приводячи їх у відповідність до Типового договору оренди водних об’єктів, у разі належного виконання орендарем договору оренди що переглядається, земельні торги не проводяться.

  1. Плата за надані в оренду водні об’єкти.

Методику визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 № 236 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518. Ця Методика є обов’язковою для застосування органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при укладанні ними договорів оренди водних об’єктів (водосховищ (крім водосховищ комплексного призначення), ставків, озер та замкнених природних водойм).

Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під водним  об’єктом.

Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України. 

 

                                           

  1. Права загального користування.

Відповідно до ст. 51 Водного кодексу України водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом. 

Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

З метою охорони життя і здоров'я громадян, охорони навколишнього природного середовища та з інших передбачених законодавством підстав районні і міські ради за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласних, Київської, міських державних адміністрацій, та інших державних органів встановлюють місця, де забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопій тварин, а також за певних підстав визначають інші умови, що обмежують загальне водокористування на водних об'єктах, розташованих на їх території.

На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду.

Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду.

          У відповідності до Прикінцевих положень Закону України «Про аквакультуру» заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими в користування на умовах оренди , та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

 

  1. Поновлення договору оренди земельної ділянки водного фонду.

До закінченню строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки водного фонду( відповідно договору землі), орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на поновлення договору оренди земельної ділянки водного фонду  на новий строк шляхом укладання договору оренди

 

Орендар зобов'язаний:

  • повідомити про це орендодавця листом-повідомленням про поновлення договору оренди земельної ділянки водного фонду до спливу строку договору оренди земельної ділянки водного фонду (у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди водного об’єкта);

до листа – повідомлення додаються:

- витяг з ДЗК;

- витяг з технічної документації та нормативної грошової оцінки;

- кадастровий план земельної ділянки;

- копію установчих документів і витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб для юридичної особи , копія паспорту (свідоцтва про державну реєстрацію ) для фізичної особи (фізичної особи підприємця), копія свідоцтва платника податку ( для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), завірені в установленому порядку, банківські реквізити для юридичних осіб.

Орендодавець

  • у місячний термін розглядає надісланий пакет документів
  • перевіряє дотримання орендарем вимог земельного законодавства України та виконання істотних умов договору: дотримання строку дії договору оренди; наявність нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного фонду; повнота та вчасність сплати орендної плати; використання водного об’єкта за цільовим призначенням; збереження стану об'єкта оренди; інших істотних умов договору.

-      узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору;

  • за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки водного фонду шляхом укладання договору оренди водного об’єкта як цілісного комплексу (водне дзеркало та землі водного фонду зайняті водою.).

При поновленні договору оренди водного об’єкта його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди водного об’єкта припиняється.

           Після прийняття відповідного рішення укладається єдиний типовий договір оренди водного  об’єкта як цілісного комплексу (водне дзеркало та землі водного фонду зайняті водою) затвердженого постановою Кабміну від 29.05.2013 року № 420.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь