Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про роботу закладу за 2017-2018 навчальний рік, звіт директора Семенівської загальноосвітньої школи I-II ступенів Семенівської сільської ради Житомирської області

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                        ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

від 15.03.2018 року                                                                     №

 

Про роботу  закладу за 2017-2018 навчальний рік,                                        звіт директора  Семенівської загальноосвітньої школи I-II ступенів              Семенівської сільської ради Житомирської області

 

          Заслухавши директора  Семенівської загальноосвітньої школи I-II ступенів  Семенівської сільської ради Житомирської області Рубаносової Людмили Карпівни  про роботу закладу за 2017-2018 навчальний рік,  керуючись статтею 32 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», Законом України   «Про освіту», Законом України   «Про загальну середню освіту», виконком   сільської ради

ВИРІШИВ:

 

            1. Інформацію директора  Семенівської загальноосвітньої школи I-II ступенів  Семенівської сільської ради Житомирської області Рубаносової Людмили Карпівни взяти до відома (додається).

            2.Роботу Семенівської загальноосвітньої школи I-II ступенів  Семенівської сільської ради Житомирської області визнати задовільною.

            3. 3обов'язати директора Семенівської загальноосвітньої школи I-II ступенів  Семенівської сільської ради Житомирської області: 

3.1. Забезпечити організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі I-II ступенів     відповідно до санітарних норм та правил.

3.2. Забезпечити проведення профілактичних медичних оглядів педагогічних працівників та молодшого обслуговуючого персоналу до початку нового навчального року.

 3.3. Продовжувати  організацію роботи з учнями щодо патріотичного виховання .

             3.4. Продовжити роботу щодо залучення усіх учнів школи до участі у гуртках, спортивних секціях.

 3.5.Здійснювати заходи щодо покращення матеріально-технічної бази загальноосвітньої школи .

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, т.в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту Колесник Людмилу Миколаївну.

 

 

 

Сільський  голова                                                        Н.В.Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення

виконкому сільської ради

від 15.03.2018 року №

 

Звіт директора Семенівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Успіх приходить до тих, хто рухається вперед.

Як директор школи, керуюсь у своїй діяльності  Статутом школи,  Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов′язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу директора школи ЗНЗ.

Дух школи, її кращі традиції і здобутки визначає педагогічний  колектив і його вихованці. Провідною фігурою  у реалізації завдань Концепції нової  української школи виступає вчитель.

В школі навчалось 64 учні.

Укомплектовано 9 класів, середня наповнюваність класів – 7 учнів.

Основними заходами зі збереження контингенту учнів були:

 облік дітей та підлітків у мікрорайоні;

 спільна робота з ДНЗ «Дзвіночок»;

 контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;

 робота з підготовки учнів до навчання в школі .

У 2017 році  отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту  10 дев’ятикласникі.  З відзнакою отримала Петрівська І. В.

Статистичний аналіз даних показав, що всі  випускники 9 класу (100%) продовжують навчання.  5 учнів   у коледжах (50 %) і 5 учнів у ПТУ (50 %).

 

Навчально-виховний процес у школі забезпечували 15 педагогів.

Кількість педагогічних працівників (за віком):

•  до 30 років – 2

•  31-40 років – 2

•  41-50 – 4

•  51-55 – 1

•  Більше 55 – 6

Кількість педагогічних працівників (за стажем):

•  До 3 років – 1

•  3-10 років – 2

•  10-20 років – 1

•  Більше 20 років – 11

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):

•  Вища – 10

•  Перша – 1

•  Друга – 2

•  Спеціаліст - 1

•  Учитель-методист – 5

•  Старший учитель – 2.

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою:

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;

- курси підвищення кваліфікації педагогів;

- участь у конкурсах професійної майстерності;

- самоосвіта та атестація педагогів;

- вивчення, узагальнення та поширення ППД;

- презентації власних наробок;

- участь в педагогічній виставці.

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив  школи працював над реалізацією І етапу єдиної методичної теми «Компетентісно зорієнтований  підхід як основа формування самодостатньої особистості вчителя і учня».

На реалізацію даної проблеми направлена робота методичних об′єднань:

 • вчителів початкових класів (керівник Верезумська Л. Р.),
 • учителів гуманітарного циклу (керівник Цакоєва О.В..),
 • природничо-математичного циклу (керівник Твердохліб І.С.),
 • класних керівників (керівник Сидорчук Л. В.)  Координує роботу  шкільних методичних об′єднань заступник директора з НВР Липова М.М. та інформаційно-методичний центр відділу освіти, молоді та спорту Семенівської сільської ради.

 Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і методичні питання.

Традиційними формами методичної роботи з учителями є засідання і творчі звіти, декади педмайстрності, майстер-класи, відео презентації.

В листопаді-грудні пройшов  конкурс «Педагогічна хвиля», в якому взяли участь вчителі Христич В.С.,  Цакоєва О.В., Твердохліб І.С.,  Бабущак П.М. Особливо вдало, з використанням інтерактивних методик,  проведені відкриті уроки,  презентації, відеозвіти. Цікаво представлено флешмоб «Я і Україна»  (вчитель Цакоєва О.В.),  «Шевченківський квест»  ( Христич В.С.).

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.Активізувалась робота вчителів, які атестувалися.

За результатами атестації:

•  підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 3;

•  присвоєне педагогічне звання «учитель-методист» - 1

                                                       «старший учитель» - 1.

Педагогічний колектив школи постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності. Курси підвищення кваліфікації при ЖІППО  пройшли  3 вчителів.

На педагогічну виставку представлені  роботи:  Твердохліб І.С. «Застосування інтерактивних методів навчання на уроках математики», Цакоєвої О.В. «Формування ключових компетентностей учнів  на уроках англійської мови методом використання проектних технологій», Липової М.М. «Науково-педагогічні засади внутрішкільного контролю у сфері    управлінської діяльності заступника директора школи: зміст і структура » ,  яка відзначена дипломом ІІ ступеня обласного управління освіти.

Твердохліб І.С. посіла ІІ місце у районному етапі конкурсу «Вчитель року»  в номінації «Інформатика».

 Протягом навчального року вивчався стан викладання математики, фізики, англійської мови, інформатики. Результати вивчення детально проаналізовані та  узагальнені наказами  по школі, це  і є основний показник діяльності навчального закладу.

    

Успішність, навчальні досягнення учнів

Навчальний  рік

Рівень навчальних досягнень

учнів 5-9 класів

СНУ

Якість знань

високий

достатній

середній

початковий

2016/2017

27%

40%

33%

0

65,2

67,2

2015/2016

19%

41%

40%

0

65

67

 

Результати державної підсумкової атестації учнів 9 класу за 2016-2017 навчальний рік

 

 

Предмет

 

К-сть учнів

Високий рівень

К-сть/%

Дост. рівень

К-сть/%

Середній рівень

К-сть/%

Початк.

рівень

К-сть/%

%

якості

Середній бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

українська мова

10

4

40

4

40

3

30

3

30

3

30

3

30

0

0

70

70

7,9

8,1

біологія

10

3

30

5

50

3

30

4

40

4

40

1

10

0

0

80

90

7,6

8,6

математика

10

3

30

5

50

3

30

4

40

4

40

1

10

0

0

80

90

7,2

8,6

 

Результати державної підсумкової атестації учнів 4класу

Предмет

Вчитель

К-сть учнів

Високий рівень

К-сть/%

Дост. рівень

К-сть/%

Середній рівень

К-сть/%

Початк.

рівень

К-сть/%

%

якості

Середній бал

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравчук С.Ф.

7

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

укр.мова

7

4 -57,2%

4-57,2%

3-42,8%

3-42,8%

-

-

-

-

-

-

9,3

9,6

математ

7

3-42,8%

3-

42.8%

4-57,2%

4-57.2%

-

-

-

-

-

-

8,9

9

літ.чит

7

6-

85,7%

6-85,7%

1-

14,3%

1-14,3%

-

-

-

-

-

-

9,9

10,1

 

                   Учні підтвердили свій рівень знань, а деякі отримали вищі бали.         

Дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські предметні олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Дані про досягення учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів наведені нижче в таблиці:

з/п

Навчальний предмет

П.І. переможців

Клас

Місце

П.І.Б. вчителя

 1.  

Математика

Нейкалюк Вікторія

7

I

Липова М.М

 1.  

Математика

Попко Нікіта

6

I

Липова М.М.

 1.  

Російська мова та література

Яковлєв Олександр

9

Рубаносова Л.К.

 1.  

Англійська мова

Петрівська  Іванна

9

ІІІ

Цакоєва О.В.

 1.  

Українська мова

Марківська Діана

8

ІІІ

Сидорчук Л.В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиційно в школі проводиться конкурс знавців рідної мови ім. П.Яцика, міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка. Призером ІІ етапу конкурсу стала учениця 7 класу Цакоєва Є. (вчитель Сидорчук Л.В.). Учениця 4 класу Тарасова В. (вчитель Кравчук С.Ф.) посіла 4 місце в обласному етапі конкурсу знавців рідної мови.

Учні школи брали активну участь у різноманітних інтерактивних  конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», «Геліантус», які є традиційними. Відповідальними за організацію цих конкурсів в школі були Сидорчук Л.В., Твердохліб І.С., Липова М.М.

Учні 7 класу Цакоєва Є., Куценко В. переможці конкурсу екскурсоводів «Стежками рідного краю». Учень 6 класу  Попко М. став переможцем районного етапу конкурсу «Кращий читач року». Чимало призових місць завоювали футболісти, шахісти, тенісисти, легкоатлети школи, які   привели команду до  ІІ місця у Спартакіаді школярів (вчитель Рубаносов А.Б.)

Досягнення обдарованих учнів  школи відзначаються на святі  «Учнівський олімп», який традиційно проходить наприкінці травня. З метою стимулювання учнів  було вручено  премії :

Шевченківська – Тарасовій В.

Шекспірівська – Яковлєву О.

Олімпійська— Ковальчук В.

Піфагорівська—Попко Н.

Для збереження здоров′я та залучення учнів до змістовного літнього відпочинку організовано роботу пришкільного табору «Сонях»,  мовної групи з вивченням англійської мови в якому оздоровилось 35 дітей пільгових категорій шляхом участі в екскурсіях, рухливих іграх, спортивних змаганнях.

Для потреб шкільної їдальні за кошти відділу освіти, молоді  та спорту було придбано електром’ясорубку, електроплиту, насосну станцію. За спонсорські кошти  закуплено 70 чашок-стаканчиків для  3 блюд.

         Виховна робота у школі організовувалась відповідно до Програми виховання учнів 1-11 класів « Основні орієнтири виховання учнів 1- 11 класів ЗНЗ України»

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, здорового способу життя, загальнолюдських моральних цінностей.

З  цією метою у плані роботи школи були сплановані та проведені різноманітні виховні тематичні заходи (покладання квітів до пам‘ятних місць, виставки малюнків, виховні години та інші)  до Дня Захисника України,  Дня Примирення . Щороку учні школи беруть  участь у конкурсах, акціях. У рамках співпраці з районною Радою ветеранів у школі  традиційними  є уроки мужності, зустрічі з ветеранами Другої світової війни та учасниками бойових дій на території інших держав, учасниками АТО, бесіди, години спілкування, конкурси творчих робіт.

Учні школи брали участь у:

- акції милосердя «Вахта пам‘яті», «Допоможи ближньому»,  «Живий голос ветерана», «Свічка пам’яті» (діти – ветеранам війни, діти – «дітям війни», діти – вчителям-ветеранам війни), «Подаруй оберіг солдату», привітання святковими листівками;

- конкурсі учнівських творів «Ордени та медалі моєї родини»;

- конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»;

- участь у конкурсі малюнків на асфальті «Діти за мир».

2. Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісливості, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності, вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. З метою подальшого розвитку системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді були проведені такі заходи:

- тиждень правових знань;

- години спілкування, лекції, засідання «круглих» столів: «Права дитини», «Право. Обов’язок. Свобода. Відповідальність», «На порозі вибору», «Державні символиУкраїни», відеолекторій «Станція призначення - життя» тощо;

- проведено рейд «Урок»;

- бесіди «Діти: злочин і кара», «Поведінка, звички та здоров’я», «Вулиця і

діти», «Хочеш мати друга – навчись другом бути», «Шкідливі звички. Як до них не звикнути», «Чому потрібно бути вихованим і слухняним»;

-        диспути «Чи захищені права дитини у нашій державі?», «Милосердя і любов до ближнього», «Серед людей»; година спілкування «Підліток і закон».

−       тренінгове заняття на тему: “Життя без конфліктів”(7-8 класи);

−       виставка літератури в шкільній бібліотеці на тему: “Що не держава – то звичаї”.

3. Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її цінності; особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у практичних природоохоронних заходах, здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві.

З цією метою проведено відповідні заходи:

- акція «Чиста Україна – чиста Земля»;

-  виставки плакатівта малюнків «Чорнобиль не має минулого часу»;

- виставка поробок за номінаціями: «Замість ялинки-гілка», «Новорічний букет», «Різдвяна листівка»;

- виставка «SOS вернісаж, або друге життя сміття»;

- екскурсії до парку в м. Вінниця, тепличного комбінату.

Учні залучалися до участі в екологічних десантах під час проведення акцій з очищення та благоустрою територій навколо школи, в цетрі села, біля Меморіалу Слави

4. Ціннісне ставлення до мистецтва. Естетичне виховання учнів школи спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектру почуттів – здатності збагнути та висловити власне ставлення до мистецтва.

У школі було проведено:

- свято Першого дзвоника;

- свято Останнього дзвоника;

- свято до Дня вчителя;

- новорічно-різдвяні   привітання;

- святковий концерт до 8 Березня;

- акція «Пасхальний кошик для учасників АТО»;

 

 1. Ціннісне ставлення до праці - складний змістовно-синтетичний компонент особистості, який включає в себе ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб, почуття задоволеності працею й наявності сукупності найважливіших моральних якостей, що визначають ставлення до трудової діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, вміння раціонально розподіляти робочий час).

Систематично проводилися

- рейди – огляди стану зберігання підручників та акція «Живи, книго!»

- екологічний місячник, екологічні десанти «Зробимо наше село, школу, двір та мікрорайон чистими».

6. Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил.

З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей проводяться різноманітні конкурси, зустрічі, «круглі столи», бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я. Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, організація режиму дня школярів систематично розглядається на нарадах при директорові, на засіданнях ШМО класних керівників, на засіданнях педагогічної ради, на загальношкільних та класних батьківських зборах.  Щороку у вересні проводиться загальношкільний «День здоров’я».

У школі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка  включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров'я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності,  Дні безпеки, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі  знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

У класних журналах були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму.

Учителями проводились інструктажі з безпеки життєдіяльності,  про що зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій,  кисневих перерв, пред виходом на  канікули.

Упродовж навчального року нещасних випадків з учнями школи не сталося.

 

У школі також діє дитяча шкільна організація «Лідер», яка складається з п′яти центрів, кожен з яких має свої завдання, доручення, план. Представники учнівського самоврядування є активними учасниками загальношкільних заходів. Інтереси, потреби та творча ініціатива дітей дають змогу розвиватись  саме через роботу учнівського самоврядування.  Діє відділ «Волонтер».

Я співпрацюю з органами учнівського самоврядування, спілкуюсь  з дітьми, які довіряють мені свої таємниці, допомагаю їм вирішувати різні проблеми. Підтримую їх ініціативу, вірю  в їх творчий потенціал.

         Висвітлюючи питання виховання школярів, хотілося б сказати і про роль шкільної бібліотеки, яка є складовою частиною навчально-виховного процесу. До читання художньої літератури залучені всі учні. Моніторинг охоплення читанням учнів школи свідчить про бажання читати . Допомогу учнівському та педагогічному колективу надавалась з підготовки заходів:

 • презентація книги  Мілади  Мартинюк «Вони лишили слід безсмертний  і терпкий…»;
 • бібліотечні уроки;
 • рейди «Живи, книго!»;
 • вернісаж «Герої гниг»;
 • акція «Читати – це модно».

Не менш важливо в навчально- виховному процесі організація гарячого харчування. Слід відзначити, що Церка Різдва Христового забезпечує безкоштовним харчуванням дітей 1- 9 класів, що створює умови для вивільнення додаткових коштів з бюджету сільської ради для вирішення нагальних потреб школи.

Особлива увага звертається на створення  належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти. До всесвітньої мережі  Інтернет    школа підключена в серпні 2017 року. Є поширена WI-FI  зона,  працює шкільний сайт. Вчителі  та учні використовують Інтернет під час уроків  та в позаурочній діяльності (підготовка до уроків, фізкультхвилинки, цікаві перерви, тестування). Це сприяє розвитку самостійності і творчих здібностей учнів, посилює міжпредметні зв′язки, створює  більш сприятливу атмосферу для спілкування, робить урок сучасним.

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було проведено заземлення  та встановлено блискавко захист, замінено підлогу в фізичному кабінеті, придбано 8 парт для першокласників, 10 стільців, телевізор, тенісний стіл (кошти  відділу освіти, молоді та спорту Семенівської сільської ради).

 Постійну допомогу  у вирішенні проблем навчально-виховного процесу надає  приватний підприємець Волкова М.М. (ремонт даху школи, новорічні подарунки, класні дошки, учнівські  премії, шкільний посуд, організація екскурсій) .

У школі здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом. В центрі уваги робота  шкільної їдальні,  якість продуктів харчування, наявність супроводжувальних документів на них, якість приготування страв, організація питного режиму водою гарантованої якості. Постійно співпрацюють з школою медичні працівники ФАПУ Савчишина Н.П., Панчук І. І.,  Кондратюк Т.І., Домбровська Л. Б.

З вересня місяця 2017 року організовано підвіз  43 учнів шкільним автобусом.

          Підтримую партнерські стосунки з батьківським комітетом, профспілковим комітетом, дитячим садочком, Будинком культури.

Завдяки всім цим та ще багатьом іншим «Я» найбільше завдячую колективу однодумців.

          Я бачу себе у співпраці з учнем: я і він – ділові партнери. У партнерстві «вчитель-учень» перше місце посідає учень, а завдання вчителя – виростити його, допомогти само реалізувати учнівське «Я».

          Кажуть, людина має три типи здоровя: розумове, фізичне та духовне. Школа відповідає за всі три.  Ми повинні зробити  так, щоб наші діти були освіченими, фізично та гармонійно розвинені, духовно повноцінними людьми.

         Я особисто прагну, щоб школа була тим закладом, куди з задоволенням ідуть діти, з якого з усмішкою виходять батьки, в якому з натхненням працюють вчителі.

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь