Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2018-2020 роки

 

Україна

  СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

     БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

       Р І Ш Е Н Н Я

 

Двадцята сесія                                                                             VΙΙ скликання

 

від 30 листопада 2018 року                                                      № 466

 

 

Про затвердження Програми

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа на 2018-2020 роки

 

   На виконання Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і  безпритульних дітей», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа», з метою реалізації державної політики щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2018-2020 роки (надалі Програма), згідно з додатком  до цього рішення.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Семенівської сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку

 

Сільський голова                                                               Н.В.Семенюк

 

Додаток
до рішення сесії
Семенівської сільської ради
від
30.11.2018 р. 466

 

ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2018-2020 роки


Паспорт Програми

 

 1.

Ініціатор розроблення Програми

Сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29 жовтня 2015 року „Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні”, затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 6 листопада 2015 року № 1092, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 листопада 2016 року № 643-од «Про проект обласної програми забезпечення житлом дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2020 роки»

3.

Розробник Програми

Сільська рада

4.

Співрозробники Програми

Сільська рада

5.

Відповідальний виконавець Програми

Сільська рада

6.

Термін реалізації Програми

2018 – 2020 роки

7.

Джерела фінансування

Кошти субвенції з державного бюджету, кошти сільського бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 262 тис.грн.

8.1.

У тому числі бюджетних коштів,

262 тис.грн.

 

  • з них коштів субвенції з державного бюджету
  • сільського бюджету

212 тис. грн.

 

 

50  тис. грн.

 

 

 

 

 

  1. Загальні положення

 Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на території Семенівської сільської ради на 2018 -2020 роки (далі – Програма) розроблено з метою реалізації державної політики щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

 Одним з показників стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є рівень забезпеченості житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Основною причиною відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав. Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа дозволить молодим людям реалізувати і інші свої права, оскільки наявність житла – це міцний фундамент подальшої долі.

На квартирному обліку в Семенівській сільській раді перебуває 1 особа.

 Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указ Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення прав реалізації прав дітей в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа».

  1. Мета і завдання програми

 Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Для реалізації цієї мети необхідно виконати наступні завдання:

1) ведення обліку нерухомого майна, права власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

2) вивчення технічного стану житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

3) упорядкування житла, що перебуває у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4) вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;

5) придбання впорядкованих жилих приміщень дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

6) максимальне влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків;

7) відшкодування в разі перевищення граничної вартості проектних, будівельно-ремонтних робіт, будівництва/придбання житла, призначеного для малих групових будинків, дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа додаткових видатків за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством;

8) взяття дітей-сиріт віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальний квартирний облік або облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у разі придбання соціального житла, житла для такої категорії дітей, осіб з їх числа;

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Відповідно до п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877, загальна площа соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, придбаного за рахунок субвенції, не може перевищувати 40 кв. метрів. Відповідно до наказу Мінрегіону від 01.03.2018 №46, опосередкована вартість спорудження 1 кв. м житла в Житомирській області складає 9802 грн. Відшкодування в разі перевищення граничної вартості проектних, будівельно-ремонтних робіт, будівництва/придбання житла, призначеного для малих групових будинків, дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, додаткових видатків здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством.

 Джерелами фінансування Програми є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа; міський бюджет та благодійні пожертви від юридичних і фізичних осіб та інші джерела, не заборонені законодавством – у разі, якщо площа придбаного житла перевищує 40 кв. м.

  1. Очікувані результати виконання програми

Виконання Програми надасть можливість:

1) реалізувати право дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на забезпечення житлом;

2) створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

 3) забезпечити збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 4) провести обстеження стану житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

5) реконструювати чи відремонтувати житло, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;

 6) запобігти незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.

7) запобігти відчуженню (зокрема продажу) придбаного житла протягом 10 років.

5. Координація та контроль за виконанням програми

      Координація та контроль за ходом виконанням програми покладається на виконавчий комітет сільської ради.

 

Секретар сільської ради                                                                 О.М.Гортовлюк

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь