Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про підготовку проекту сільського бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу сільського бюджету на 2020 - 2021 роки

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

                                                   ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

від  __ вересня   2018 року                                                            №  

 

 

 

Про підготовку проекту сільського бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу сільського бюджету                 на 2020 - 2021 роки

 

        

З метою своєчасного та якісного складання проекту сільського бюджету      на 2019 рік та проекту прогнозу сільського бюджету на 2020 - 2021 роки на виконання статті 75 Бюджетного кодексу України, враховуючи Закон України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування» від 23 березня 2017 року № 1974-VIII, постанову Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 315-р «Про схвалення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки», постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік», керуючись ст..28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

виконком сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Створити робочу групу з питання підготовки проекту сільського бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу сільського бюджету на 2020 – 2021 роки у складі згідно з додатком 1.

 

2. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.С.Баценюк:

2.1. Забезпечити організацію роботи та дотримання порядку з формування проекту сільського бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу сільського бюджету на 2020 - 2021 роки на підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства, з урахуванням засад та принципів формування бюджету, які закладені в проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2019 - 2021 роки та інших нормативно-правових актів, які стосуються бюджету.

2.2. Опрацювати з робочою групою попередні розрахунки, подані головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту сільського бюджету на 2019 рік.

2.3. Провести аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту сільського бюджету на 2019 рік, дотримуючись принципів на яких ґрунтується бюджетна система, а саме обґрунтованості, збалансованості, ефективності, результативності та цільового призначення та підготувати пропозиції щодо їх включення до проекту сільського бюджету.

2.4. Подати проект рішення про сільський бюджет на 2019 рік разом з прогнозом на наступні за плановим два бюджетні періоди на схвалення виконавчим комітетом Семенівської сільської ради та на розгляд і затвердження Семенівською сільською радою (частина четверта статті 21 та частина друга статті 77 Бюджетного кодексу України).

 

3. При плануванні дохідної частини проекту сільського бюджету на             2019 рік та прогнозу сільського бюджету на 2020 - 2021 роки доцільно керуватися основними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 546 (за сценарієм 1), листом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік», нормами чинних Бюджетного та Податкового кодексів України.

 

4. При розрахунку показників видатків та кредитування до проекту сільського бюджету на 2019 рік головним розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються у 2018 році з сільського бюджету, необхідно враховувати особливості складання проектів місцевих бюджетів, підвищення розмірів державних соціальних стандартів та забезпечити подання відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності в установлені ним терміни:

4.1. Попередніх обґрунтованих розрахунків потреби обсягів видатків та кредитування у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та кодами економічної класифікації видатків (або за напрямками, визначеними планом використання бюджетних коштів) з поясненням по кожному коду (напрямку), а по спеціальному фонду – ще й у розрізі видів надходжень.

4.2. Пропозиції щодо затвердження в установленому порядку лімітів споживання енергоносіїв у термін до 20 жовтня 2018 року.

4.4. Проектів сільських програм та змін до існуючих програм у термін до 01 листопада 2018 року.

4.5. В.о старостам старостинських округів пропозицій щодо переліку об’єктів, будівництво яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку та за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг та розрахунків потреби в коштах на виконання робіт по благоустрою сіл.

 

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів подати до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності у визначені ним терміни бюджетні запити за доведеними формами та з урахуванням вимог Інструкції з їх підготовки, до яких додати розрахунки, аргументовані пояснення та аналіз обсягів видатків з обґрунтуванням необхідності додаткової потреби у них.

5.1. Під час підготовчої роботи зі складання бюджетних запитів на          2019 рік:

5.1.1. Здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами тільки тих видатків, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників бюджетних коштів.

5.1.2. Організувати роботу з розроблення заходів оптимізації видатків, у тому числі шляхом зменшення непершочергових видатків, виконання яких з сільського бюджету не мають чіткої законодавчої і нормативної регламентації.

5.1.3. Опрацьовувати запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів з сільського бюджету, і враховувати їх у разі доцільності та можливості реалізації за рахунок коштів сільського бюджету (виходячи з реальних фінансових можливостей сільського бюджету та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень сільського бюджету, визначених Бюджетним кодексом України).

5.1.4. Обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання сільських програм та провести оцінку їх ефективності за конкретними індикаторами результативності.

5.1.5. Забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.

5.1.6. Забезпечити виконання програми енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері, максимальної економії головними розпорядниками бюджетних коштів витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

5.1.7. Здійснити заходи щодо удосконалення мережі бюджетних установ, які утримуються або отримують фінансову підтримку за рахунок коштів сільського бюджету.

 

6. У разі внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України забезпечити перегляд та приведення головними розпорядниками, які приймають участь у складанні проекту сільського бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу сільського бюджету на 2020 – 2021 роки, розрахунків відповідно до чинного законодавства.

 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Баценюк О.С.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                        Н.В.Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                                     до рішення виконавчого комітету

від __.09.2018 №

                                                                                                                                                                         

Склад

робочої групи з питання підготовки

проекту сільського бюджету на 2019 рік

 та проекту прогнозу сільського бюджету на 2020 – 2021 роки

 

 

Баценюк

Олена Сергіївна

 

 

Петяк Ірина

Іванівна

 

 

Колесник

Людмила Миколаївна

 

Ващенко

Микола Миколайович

 

 Білик

Анатолій Антонович

 

Апатов

Ігор Адольфович

 

Юзефович Володимир Нарцизович

 

Глушкова

Світлана Іванівна

 

-

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник робочої групи

 

 

-Головний спеціаліст відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, секретар робочої групи

 

Члени робочої групи

 

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

в.о. старости  Закутинецького старостинського округу

 

в.о. старости Великонизгірецького старостинського округу

в.о. старости Красівського  старостинського округу

 

в.о. старости Терехівського старостинського округу

 

головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради

 

Тищик Юлія

Валентинівна

-

головний бухгалтер КнП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»,  Семенівської сільської ради

 

Осадчук

Юлія Сергіївна

-

начальник відділу організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства Семенівської сільської ради

 

Чубенко

Наталія Володимирівна

 

Мирончук

Наталія Миколаївна

 

 

 

Царапаєва

Марина Олегівна

 

 

Лисюк Олександр

Ярославович

-

начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер Семенівської сільської ради

 

-Головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту Семенівської сільської ради

 

 

головний спеціаліст відділу з питань  економіки

та розвитку інфраструктури  Семенівської сільської ради

 

головний спеціаліст відділу  фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Семенівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь