Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Програми відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2018 рік

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 

Одинадцята сесія                                                                VIΙ скликання

 

від  22  грудня 2017 року                                                                      № ___

 

Про затвердження Програми відшкодування

компенсації за перевезення окремих пільгових

категорій громадян Семенівської сільської ради

на приміських маршрутах загального

користування автомобільним транспортом

на 2018 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на виконання Законів України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про охорону дитинства”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 „Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” та з метою реалізації прав окремих категорій громадян Семенівської сільської ради на пільговий проїзд приміським автомобільним транспортом, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку та керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2018 рік (додаток 1).

 

2. Затвердити Порядок відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2018 рік (додаток 2).

 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення від 04.01.2017 року №21 «Про програму забезпечення пільгами окремих категорій громадян на 2017 – 2018 рік».

 

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

 

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                                    Н. В. Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Додаток № 1

                                                                        до рішення 11 сесії                             

                                                                      Семенівської сільської ради

                                                                     від 22.12.2017 №

 

 

Програми

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій

громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2018 рік

 

І. Паспорт Програми

 

1.Ініціатор розроблення Програми

Семенівська сільська рада

2. Підстава для виконання Програми

Закони України „Про Державний бюджет України на 2018 рік, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про охорону дитинства”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету Міністрів України від 17 05.1993 № 354 „Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”

3. Розробник Програми

Семенівська сільська рада

4. Співрозробники Програми

-

5. Головний розпорядник коштів

Семенівська сільська рада

6. Учасники Програми

Семенівська сільська рада, перевізники, які надають послуги з перевезення на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом

7. Строк виконання Програми

2018 рік

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Сільський бюджет

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах фінансових можливостей

 

 

ІІ. Загальні положення

 

          Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2018 рік  (далі - Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на автомобільному транспорті та забезпечення відшкодування перевізникам втрат від  пільгових перевезень  окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування. 

          Відшкодування втрат перевізникам, які здійснюють  пільгове перевезення  окремих категорій громадян на приміських маршрутах, здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

При прийнятті Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”  ухвалено рішення щодо збереження у законодавстві права на пільговий проїзд окремим категоріям громадян із покриттям цих видатків за рахунок коштів державного бюджету. Разом з цим в Законі України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”  відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не були передбачені. Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки мешканці Семенівської сільської ради фактично позбавлені права на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень сприяють створенню належних умов роботи автомобільного транспорту. Його стійке і ефективне функціонування є необхідною умовою покращення умов проживання, рівня життя та соціального доброту громадян, особливо пільгових категорій.

З метою забезпечення потреб мешканців сіл в наданні якісних послуг у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом та розв'язання соціально важливих проблем перевезення пільгових категорій громадян у Семенівській сільській раді розроблено зазначену Програму на 2018 рік.

У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від внесення змін до чинного законодавства.

Виконання зазначеної Програми забезпечить скоординовані дії сільської ради та підприємств-перевізників по наданню послуг з безкоштовного перевезення пільгових категорій громадян.

 

 

 

ІІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

 

         На території Семенівської сільської ради проживає 1936 громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», „Про охорону дитинства”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 „Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”, в тому числі:

- інваліди війни – 5 осіб;

- учасники бойових дій – 100 осіб;

- інваліди 1-2 групи – 104 особи;

- діти-інваліди – 9 осіб;

- ветерани війни  - 87 осіб;

- постраждалі від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії – 14 осіб;

- діти з багатодітних сімей – 110 осіб;

- пенсіонери – 1507 осіб.

         Дана Програма забезпечить право на пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування.

         Програму передбачається виконати протягом 2018 року.

 

ІV. Мета Програми

 

Метою Програми є реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом та відшкодування втрат за кошти сільського бюджету, які відповідно до чинного законодавства станом на 01.01.2018 року мають право на безкоштовний проїзд на автомобільному транспорті  в кількості 1936 осіб.

 

V. Обсяги та джерела фінансування

 

Джералами фінансування Програми є кошти сільського бюджету, а саме:

- відшкодування вартості за пільговий проїзд на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом в межах фінансових можливостей.

VI. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть можливість знизити соціальну напругу серед пільгової категорії населення Семенівської сільської ради.

Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах згідно укладених з перевізниками договорів, до моменту внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Очікуваний результат:

Реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом та компенсацію збитків перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян.

 

VII. Організація та контроль за виконанням Програми

 

         Виконком Семенівської сільської ради здійснює контроль за виконанням Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2018 рік та при необхідності вносить пропозиції щодо її коригування.

 

VIII. Механізм реалізації Програми

 

Реалізація Програми планується здійснюватись за рахунок нормативно-правових та фінансово-економічних механізмів, які регулюються Порядком відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2018 рік, затвердженим даною Програмою (додаток 2) та фінансовими можливостями сільського бюджету на 2018 рік.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                           О. М. Гортовлюк

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                               

                                Додаток № 2

                                                                        до рішення 11 сесії                              

                                                                      Семенівської сільської ради

                                                                     від 22.12.2017 №

 

ПОРЯДОК

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2018 рік

 

І. Загальні положення

 

1.1. Цей порядок визначає єдиний механізм відшкодування перевізникам компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги в автомобільному транспорті приміського сполучення (за винятком таксі) за рахунок коштів сільського бюджету.

1.2. Законодавчою та нормативно-правовою базою Порядку є Бюджетний кодекс України, Закони України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 16.08.1994 №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354», Закони України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства».

Дія Порядку поширюється на відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій громадян за рахунок коштів сільського бюджету.

1.3. Цей Порядок визначає механізм відшкодування перевізникам за пільговий проїзд пільгових категорій громадян за рахунок коштів сільського бюджету.

1.4.Загальна сума відшкодування втрат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги у автомобільному транспорті приміського сполучення, визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів сільського бюджету.

1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради  на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом, укладених між перевізниками і Семенівською сільською радою, яка є головним розпорядником коштів, призначених для компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян (Додаток 1 до Порядку).

Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів сільського бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян для укладання договору з сільською радою подають наступну інформацію:

- заяву на укладання договору;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;

- копію ліцензії;

- копію розкладу руху автобусів на маршрутах;

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);

- довідку про маршрути, в якій вказується:

  • найменування маршруту;
  • назва і адреса відправного пункту та пункту прибуття;
  • встановлені тарифи (вартість проїзду).

1.6. Обліку підлягають поїздки пільгових категорій громадян, яким відповідно до законодавства України, надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті загального користування приміського сполучення.

Таблиця 1

Перелік пільгових категорій громадян для відшкодування вартості пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування на приміських маршрутах

 

№ п/п

Перелік категорій

1.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

- інваліди війни (згідно посвідчення «Інваліда війни»);

- учасники бойових дій (згідно посвідчення «Учасник бойових дій»)

- ветерани війни (згідно посвідчення «Ветеран війни»)

2.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 05.1993 № 354 „Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”:

- пенсіонери за віком (на підставі пенсійного посвідчення).

3.

Закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»:

- інваліди та діти-інваліди (на підставі посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги);

- особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого) – по факту супроводження

4.

Закон України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”:

- ветерани військової служби;

- ветерани органів внутрішніх справ;

- ветерани Національної поліції;

- ветерани податкової міліції;

- ветерани державної пожежної охорони;

- ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;

- ветерани служби цивільного захисту;

- ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

При пред’явлені посвідчень відповідного зразка 

5.

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»:

- реабілітовані особи (на підставі посвідчення)

6.

Закон України  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та категорія 2-ліквідатори) (на підставі посвідчення)

7.

Закон України „Про охорону дитинства”:

- діти з багатодітних сімей (на підставі посвідчення)

 

ІІ. Облік фактичних перевезень громадян, яким надано право безоплатного проїзду автомобільним транспортом на приміських маршрутах та визначення суми компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян

 

2.1. Безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян, що мають право на безплатний проїзд згідно з чинним законодавством та вказаних у пп. 1.6 даного Порядку, здійснюється пасажирським автотранспортом на умовах, визначених договором на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, укладеним між перевізниками та Семенівською сільською радою.

2.2. При посадці в автобус пільговик пред’являє водієві посвідчення про право на безкоштовне (пільгове) перевезення встановленого зразка.

2.3. Розрахунки фактично виконаних обсягів перевезень пільгових категорій населення в автобусах приміських маршрутів загального користування за календарний місяць виконуються перевізниками на підставі фактичної кількості перевезених громадян на місяць та вартості проїзду по кожному маршруту окремо.

2.4.  В термін до 10-го числа місяця наступного за звітним, перевізники подають до Семенівської сільської ради розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у приміському автотранспорті за відповідний місяць (Додаток 2 до Порядку).

 

                       ІІІ. Порядок проведення відшкодування втрат

                        

3.1. Семенівська сільська рада на підставі розрахунків про фактично виконані обсяги перевезень окремих категорій громадян, що надаються перевізниками, забезпечує відшкодування компенсаційних виплат на розрахунковий рахунок перевізників.

3.2.  Семенівська сільська рада бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань.

                        

                        

  1.                        . Контроль та відповідальність за порушення договірних умов

                        

         4.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів сільського бюджету та за достовірність поданих розрахунків.

                        

  1.             . Порядок розгляду спорів

             

5.1. Спори, що виникають між перевізниками та Семенівською сільською радою вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У випадках недосягнення згоди між Семенівською сільською радою та перевізниками спори вирішуються згідно з чинним законодавством України.

             

             

 

Секретар сільської ради                                           О. М. Гортовлюк

 

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

До Порядку відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2018 рік

 

ДОГОВІР №___

про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом

 

с. Іванківці                                                                            « __» _______ 20__ року

 

         Сторони:

         Семенівська сільська рада (далі - Платник), в особі сільського голови ____________________________, що діє на підставі Регламенту, з однієї сторони, і ______________________________, (далі – Перевізник) в особі _________________, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ___ № _______ від ____________  року, з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:

 

  1. Предмет договору

1.1. Перевізник зобов’язується забезпечувати перевезення приміським автомобільним транспортом загального користування окремих пільгових категорій громадян, а Платник зобов’язується здійснювати відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян приміським автомобільним транспортом загального користування на умовах та в порядку, встановлених даним  Договором, за рахунок коштів з сільського бюджету.

 

2. Умови оплати

2.1. Кошти для компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян перераховуються Платником на розрахунковий рахунок Перевізника, згідно з поданими ним розрахунками компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом за відповідний місяць, за формою, передбаченою Додатком 1 цього Договору, виключно в межах кошторисних призначень на ці цілі протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Платника.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Обов’язки Перевізника:

3.1.1. Забезпечує перевезення приміським автомобільним транспортом окремих пільгових категорій громадян.

3.1.2. Здійснює безкоштовне перевезення окремих пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства України та визначені п.1.6 Порядку відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  на 2018 рік (Додаток 2 до Договору) , при наявності відповідного посвідчення, згідно встановлених маршрутів та розкладу руху.

3.1.3. Не пізніше 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, надає Платникові у паперовому та електронному вигляді розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у приміському автотранспорті за відповідний місяць.

3.1.4. На вимогу Платника надає документи та/або їх копії, що підтверджують перевезення пільгових категорій населення в автобусах приміських маршрутів загального користування за відповідний місяць.

3.1.5. У разі зміни цін і тарифів на перевезення у 3-денний термін письмово повідомляє про це Платника з наданням підтверджуючих документів.

3.2. Обов’язки Платника:

3.2.1. Здійснює відшкодування компенсації Перевізникові за перевезення окремих пільгових категорій громадян на умовах даного Договору та згідно чинного законодавства України.

3.2.2. Бере на облік відповідні суми нарахувань, виключно в межах щомісячних кошторисних призначень на вказані цілі.

3.3. Права Платника:

3.3.1. Платник має право перевіряти достовірність поданих Перевізником розрахунків та фактичний стан надання послуг щодо перевезення окремих пільгових категорій громадян.

 

4. Відповідальність сторін

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

Порушенням зобов’язання  є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. Жодна із сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

4.4. Сторони зобов’язуються внести зміни до Додатку № 2 Договору в разі зміни переліку окремих категорій громадян, які мають право на пільги з проїзду в транспорті згідно з чинним законодавством.

4.5. Перевізник несе повну відповідальність за достовірність поданих розрахунків, зокрема щодо:

- фактично здійснених рейсів за звітний період;

- фактичної протяжності маршрутів;

- пасажиромісткості транспорту, який використовується для пільгового перевезення окремих категорій громадян, визначеного договором про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом, та фактичного використання транспортних засобів за звітний період;

- кількості перевезених пасажирів;

- цін та тарифів на перевезення (без врахування автостанційного збору);

- нарахування податку на додану вартість.

4.6. Невиконання чи неналежне виконання умов Договору може бути однією з підстав для розірвання Договору. Сторона, яка ініціює розірвання Договору, попереджає другу сторону не пізніше, як за 30 календарних днів до моменту розірвання Договору.

4.7. Договір може бути розірвано за взаємною домовленістю сторін.

     4.8. У разі дострокового розірвання Договору Платник відшкодовує Перевізникові лише витрати, які взяті ним на облік на момент розірвання Договору, в порядку, визначеному даним Договором.

 

  1. Строк дії Договору та інші умови

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє на визначених маршрутах до 31 грудня 2018 року, крім випадків дострокового його розірвання.

5.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

5.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів  між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору.

5.4.Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають  рівну юридичну силу.

5.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.

     5.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

              Платник                                                    Перевізник

______________________________              ___________________________        ______________________________              ___________________________              ______________________________              ___________________________

______________________________              ___________________________ ______________________________               __________________________

______________________________               __________________________    ______________________________               __________________________                     ______________________________               __________________________   ______________________________               __________________________

______________________________               __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додаток 2

До Порядку відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2018 рік

 

 

Розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом

за ________________ 2018 року

 

п/п

Назва маршруту

Всього видано

пільгових

квитків

Всього пред’явлено

талонів

Всього перевезено пільговиків

Нарахована сума для відшкодування

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума для відшкодування за місяць складає______________ (прописом сума)______________________________________

 

 

Перевізник _________________П.І.Б

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Додаток № 1

                                       до Договору

                         про відшкодування компенсації            

                         за перевезення окремих пільгових   

                         категорій громадян Семенівської

                         сільської ради на приміських 

                         маршрутах загального користування  

                         автомобільним транспортом 

 

 

Розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян Семенівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом за _______ 2018 року

 

п/п

Назва маршруту

Всього видано

пільгових

квитків

Всього пред’явлено

талонів

Всього перевезено пільговиків

Нарахована сума для відшкодування

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума для відшкодування за місяць складає______________ (прописом сума)__________________________________________

 

 

Перевізник _________________П.І.Б

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Додаток № 2

                                       до Договору

                         про відшкодування компенсації            

                         за перевезення окремих пільгових   

                         категорій громадян Семенівської

                         сільської ради на приміських 

                         маршрутах загального користування  

                         автомобільним транспортом 

                        

 

Перелік

пільгових категорій громадян, яким відповідно до законодавства України, надано право пільгового проїзду  в автомобільному транспорті загального користування

№ п/п

Перелік категорій

1.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

- інваліди війни (згідно посвідчення «Інваліда війни»);

- учасники бойових дій (згідно посвідчення «Учасник бойових дій»)

- ветерани війни (згідно посвідчення «Ветеран війни»)

2.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 05.1993 № 354 „Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”:

- пенсіонери за віком (на підставі пенсійного посвідчення).

3.

Закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»:

- інваліди та діти-інваліди (на підставі посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги);

- особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого) – по факту супроводження

4.

Закон України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”:

- ветерани військової служби;

- ветерани органів внутрішніх справ;

- ветерани Національної поліції;

- ветерани податкової міліції;

- ветерани державної пожежної охорони;

- ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;

- ветерани служби цивільного захисту;

- ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

При пред’явлені посвідчень відповідного зразка 

5.

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»:

- реабілітовані особи (на підставі посвідчення)

6.

Закон України  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та категорія 2-ліквідатори) (на підставі посвідчення)

7.

Закон України „Про охорону дитинства”:

- діти з багатодітних сімей (на підставі посвідчення)

 

Сільський голова                   ________                  _______________

 М.П.                                         (підпис)           (Прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник транспортного

підприємства (перевізник)          ________                       ____________

                                                        (підпис)             (Прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь