Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Програми по відшкодуванню коштів за перевезення пільгових категорій населення Семенівської сільської ради залізничним транспортом на 2018 рік

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 

Одинадцята сесія                                                                VIΙ скликання

 

від    грудня 2017 року                                                                      № ___

 

Про затвердження Програми по відшкодуванню

коштів за перевезення пільгових категорій

населення Семенівської сільської ради

залізничним транспортом на 2018 рік

 

Розглянувши лист виробничого підрозділу «Козятинської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця», та відповідно до Бюджетного кодексу України, на виконання Законів України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1359 « Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» та керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму по відшкодуванню коштів за перевезення пільгових категорій населення Семенівської сільської ради залізничним транспортом на 2018 рік (додаток 1).

 

2.                Затвердити Порядок відшкодування втрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради залізничним транспортом на 2018 рік (додаток 2).

 

  1. Доручити сільському голові Семенюк Н. В. заключити відповідний договір з Козятинською дирекцією залізничних перевезень ПАТ «Українська залізниця».

 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення від 04.01.2017 року №21 «Про програму забезпечення пільгами окремих категорій громадян на 2017 – 2018 рік».

 

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

 

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                                    Н. В. Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                                                                        Додаток № 1

                                                                        до рішення 11 сесії                             

                                                                      Семенівської сільської ради

                                                                     від __.12.2017 №

 

 

Програми

по відшкодуванню коштів за перевезення пільгових категорій населення Семенівської сільської ради залізничним транспортом на 2018 рік

 

І. Паспорт Програми

 

1.Ініціатор розроблення Програми

Семенівська сільська рада

2. Підстава для виконання Програми

Закони України „Про Державний бюджет України на 2018 рік, Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1359 « Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян»

3. Розробник Програми

Семенівська сільська рада

4. Співрозробники Програми

-

5. Головний розпорядник коштів

Семенівської сільська рада

6. Учасники Програми

Семенівська сільська рада, Козятинська дирекція залізничних перевезень ПАТ «Українська залізниця»

7. Строк виконання Програми

2018 рік

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Сільський бюджет

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

7,3 тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Загальні положення

 

          Програма по відшкодуванню коштів за перевезення пільгових категорій населення Семенівської сільської ради залізничним транспортом на 2018 рік  (далі - Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті та забезпечення відшкодування перевізникові втрат від  пільгових перевезень  окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування. 

          Відшкодування втрат перевізнику, який здійснює  пільгове перевезення  окремих категорій громадян залізничним транспортом, здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

При прийнятті Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”  ухвалено рішення щодо збереження у законодавстві права на пільговий проїзд окремим категоріям громадян із покриттям цих видатків за рахунок коштів державного бюджету. Разом з цим в Законі України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”  відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не були передбачені. Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки мешканці Семенівської сільської ради фактично позбавлені права на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

З метою забезпечення потреб мешканців сіл громади в наданні якісних послуг у сфері перевезень залізничним транспортом та розв'язання соціально важливих проблем перевезення пільгових категорій громадян у Семенівській сільській раді розроблено зазначену Програму на 2018 рік.

У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від внесення змін до чинного законодавства.

 

ІІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

 

         На території Семенівської сільської ради проживає 1936 громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом на приміських маршрутах загального користування відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», „Про охорону дитинства”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 „Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”, в тому числі:

- інваліди війни – 5 осіб;

- учасники бойових дій – 100 осіб;

- інваліди 1-2 групи – 104 особи;

- діти-інваліди – 9 осіб;

- ветерани війни  - 87 осіб;

- постраждалі від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії – 14 осіб;

- діти з багатодітних сімей – 110 осіб;

- пенсіонери – 1507 осіб.

         Дана Програма забезпечить право на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом на приміських маршрутах загального користування.

         Програму передбачається виконати протягом 2018 року.

 

ІV. Мета Програми

 

Метою Програми є реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд залізничним транспортом та відшкодування втрат за кошти сільського бюджету, які відповідно до чинного законодавства станом на 01.01.2018 року мають право на безкоштовний проїзд на залізничному транспорті  в кількості 1936 осіб.

 

V. Обсяги та джерела фінансування

 

Джералами фінансування Програми є кошти сільського бюджету із врахуванням розрахунку виробничого підрозділу «Козятинської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» , а саме:

- відшкодування вартості за пільговий проїзд на приміських маршрутах загального користування залізничним транспортом в сумі 7300 гривень.

 

VІ. Перелік завдань і заходів Програми

 

Відшкодування витрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян залізничним транспортом здійснюється відповідно до Порядку (додатку 2).

 

VІІ. Контроль та координація ходу виконання Програми

 

Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється сільською радою.

Організаційне супроводження виконання Програми здійснюватиме фінансовий відділ сільської ради.

Виконання Програми здійснює «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західної залізниці».

Виконавець щомісячно надає розрахунки виплат за надані послуги за встановленою формою.

Сільська рада щомісячно, після отримання розрахунків, здійснює відшкодування суми за надані пільги.

         Контроль за використанням коштів здійснюється комісією сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Секретар сільської ради                                           О. М. Гортовлюк

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                Додаток № 2

                                                                        до рішення 11 сесії                             

                                                                      Семенівської сільської ради

                                                                     від __.12.2017 №

 

 

ПОРЯДОК

відшкодування втрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян Семенівської сільської ради залізничним транспортом на 2018 рік

 

  1. Даний порядок є нормативно – правовим актом, який регламентує проведення відшкодування витрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян залізничним транспортом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. №1359 « Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».

 

  1. Порядок визначає механізм здійснення видатків з бюджету сільської ради на відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом окремих категорій громадян у відповідності до чинного законодавства.

 

  1. Фінансування здійснюється згідно укладання Договору між ПАТ «Українська залізниця» та Семенівською сільською радою в межах бюджетних асигнувань.

 

  1. Для отримання компенсацій перевізник щомісяця, не пізніше 10 числа повинен надавати до фінансово – економічного відділу сільської ради розрахунки відшкодування витрат.

 

  1. Фінансово – економічний відділ аналізує надіслані розрахунки та супроводжує здійснення відповідних розрахунків через відділ бухгалтерського обліку та звітності сільської ради у п’ятиденний термін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь