Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Проекту рішення про бюджет на 2022 рік

                                                               

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

______  сесія                                                                          VIΙІ скликання                                    

 

від 23 грудня 2021 року                                                      №

 

 

Про   бюджет

Семенівської  сільської

територіальної громади

на 2022 рік

(06529000000)

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   сільська  рада   

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Визначити на 2022 рік:

 

 1. Доходи  бюджету сільської територіальної громади у сумі  51 831 700,00 гривень, у тому числі доходи  загального фонду бюджету сільської територіальної громади– 51 131 200,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 700 500,00 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення.

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до бюджету Семенівської сільської територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 1.1.

 

 1.  Видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі  51 831 700,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 51 131 200,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 700 500,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

 1. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 50 000,00 гривень, що становить 0,10 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених підпунктом 2 цього пункту.

 

 1. Резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 100000,00 гривень, що становить 0,20 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених підпунктом 2 цього пункту.

 

 

      2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

     3.Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3     до цього рішення.

Затвердити інші субвенції з  бюджету Семенівської сільської територіальної громади місцевим бюджетам на 2022 рік згідно з додатком 3.1.

 

     4.Надати право виконавчому комітету Семенівської сільської ради, у разі затвердження  міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах бюджету сільської територіальної громади, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків бюджету сільської територіальної громади, з наступним затвердженням сільською радою.

 

      5.Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих регіональних  програм у сумі  20 719 600,00  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

     6.Установити, що до джерел формування  загального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України.

 

     7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у частині доходів є надходження, визначені пунктами 4.1,6,7 статті 69-1 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України.

 

      8.Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89,91 Бюджетного кодексу України.

 

      9. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними  видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів  та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

10. Надати право  виконавчому комітету Семенівської сільської ради в особі сільського голови отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

 

11. Головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади  забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

 оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Надати право виконавчому комітету Семенівської сільської ради приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку встановленому Кабінету Міністрів України.

13.  Надати право виконавчому комітету Семенівської сільської ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення обсягів видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14.  Дозволити відділу фінансів Семенівської сільської ради в процесі виконання бюджету сільської територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету сільської територіальної громади здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах.

 

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

 

16. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

  17. Виконавчому комітету Семенівської сільської ради опублікувати дане рішення в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» та на офіційному сайті сільської ради (semenivsca-gromada.gov.ua) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України

        18. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський   голова                                                                 Наталія СЕМЕНЮК

 

   Пояснювальна  записка   до  проекту рішення про бюджет

Семенівської сільської  територіальної громади

на 2022 рік

 

 

Законодавчою основою формування місцевих бюджетів та їх взаємовідносин з Державним бюджетом України на 2022 рік є Конституція України, Бюджетний та Податковий кодекси України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", рішення виконавчого комітету від 20,08,2021 року №105 «Про схвалення прогнозу бюджету Семенівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки».

Листами  Міністерства фінансів України від 09.06.2021 року №05110-14/6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки» та від 23.06.2021 року №05120-08-6/19865 «Про доведення наказу Міністерства фінансів України», наказу Міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»  доведені особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік.

Особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік доводились обласним державним адміністраціям, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) листом Мінфіну від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339.

З метою забезпечення своєчасного та якісного складання проєкту бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік та відповідно до статті 75-77 Бюджетного кодексу України рішенням виконавчого комітету від 20.08.2021 року №104 «Про підготовку проекту бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік» створена робоча група з питання підготовки проєкту бюджету на 2022 рік.

З метою забезпечення своєчасного складання прогнозу та проекту бюджету сільської територіальної громади, виконання та звітування, враховуючи наказ Міністерства Фінансів України від 31.05.2019 року №228 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні”  було доведено до головних розпорядників бюджетних коштів рішенням виконавчого комітету  від 20.05.2021 № 76 «Про організацію роботи щодо формування та виконання  бюджету Семенівської сільської  територіальної громади» .

Пріоритетом формування бюджетної політики на 2022 р. і надалі буде залишатись прогнозування збалансованих і оптимальних показників сільського бюджету за доходами і видатками.

Показники сільського бюджету розраховані, виходячи із прогнозних надходжень доходів, звітних даних, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, пріоритетних напрямків використання бюджетних коштів та необхідності збалансування бюджету – як головного кошторису громади.

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

 

 

На території громади зареєстровано 122 суб’єкта господарювання.

Найбільші функціонуючі промислові підприємства на території громади: ТОВ «Оператор ГТС», ТОВ «Інтерскаліт УА», ТОВ «А-Вікт», ПП «Брикетуючі технології», ТОВ «Українська каолінова компанія».

 У галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить 98,5%, тваринництво – 1,5%.

Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі тваринництва: ФГ «Чорноус», ПП «Украгролад», ПП «Климчук».

Торгівельні послуги надають 32 торгові точки, у тому числі 22 магазина, 4 АЗС, 1 АГНКС та 5 закладів громадського харчування. Магазини є в усіх селах громади, окрім с. Нова Олександрівка, с.Малі Гадомці та с.Сингаївка, в яких здійснюється виїзна торгівля.

Демографічна ситуація

Зберігається тенденція природного скорочення населения. Кількість померлих майже втричі перевищус кількість народжених.

Чисельність наявного населения  в громаді по рубрикатору станом  на    1 квітня 2021 року становила 5584 осіб.

 Упродовж квітня-червня 2021 року чисельність населення зменшилася на 8 осіб. Чисельність наявного населення Семенівській ОТГ на 1 липня 2021 року становила 5576 жителя, з яких 49,1% чоловіків і 50,9% жінок, тобто у структурі населення громади переважають незначно жінки. Такий стан відповідає загальноукраїнській тенденції скорочення загальної кількості населення і меншої частки чоловіків.

№ п/п

населенні  пункти

Загальна площа території

(тис. км2)

Кількість

населення

 

с. Великі Низгірці

3,153

837

С. Новоолександрівка

45,1

44

 с.Закутинці

2.029

268

 с. Сингаївка

1.434

159

 с. Малі Гадомці

1.123

55

с.Іванківці

2,848

661

с.Семенівка

2.681

835

с. Красівка                           

2,368

289

с.Дубівка

1,951

184

с. Терехове

2.204

461

с.Кикишівка

1.504

207

с.Хажин

3.041

960

 

c. Садки

1,365

365

 

с. Великі Гадомці

1,47

251

 

Усього:

250,6

5576

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених, так за шість місяців цього року: на 41 померлих — 10 живонароджених.

 

 

ДОХОДИ

   В  основу  розрахунків  доходів бюджету   територіальної громади на  2022 рік покладено  основні  прогнозні  макропоказники  економічного і  соціального розвитку  регіону,  положення Бюджетного кодексу України, проєкт Закону України  "Про  Державний бюджет  України  на  2022 рік", вимоги Податкового кодексу України, враховано  динаміку  надходжень  податків,  зборів  та  обов’язкових  платежів  за попередні  роки,  показники міжбюджетних трансфертів, визначені Міністерством фінансів  України  при  формуванні  Державного  бюджету  України  на  2022  рік.

        Формування  доходів  бюджету  проведено за  рахунок доходів,  що  визначені ст. 64,  69-1,71 Бюджетного кодексу України.

У цілому дохідна частина  бюджету сільської територіальної громади  на 2022 рік обрахована в сумі  51831700,00гривень, в тому числі за:

 • загальним фондом – 51131200,00 грн.; що в структурі бюджету займає 99%,
 • спеціальним фондом – 700500,00гривень. , та в структурі бюджету займає 1%.

       Відповідно до проекту Закону України  "Про  Державний бюджет  України  на  2022 рік" передбачено міжбюджетні трансферти для бюджету Семенівської сільської  територіальної громади:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 16629900,00 грн.;

З обласного бюджету:

- інша субвенція, з неї на:

     -пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 1300 грн.

   

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів здійснюється відповідно до вимог статей 98 – 100 та пункту 242 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України. З урахуванням зазначених параметрів, середній рівень надходжень на 1 жителя, який використано під час розрахунку, становив 3391,91 грн,

Базову дотацію отримують бюджети, у яких індекс податкоспроможності < 0,9, або надходження на 1 жителя менше 3052,72 грн,

Реверсна дотація передбачена для бюджетів, у яких індекс податкоспроможності > 1,1, або надходження на 1 жителя більше 3731,10 грн. 

 Для нашого бюджету індекс податкоспроможності становить 1,2 (3963,13 грн).

Тому, з нашого бюджету до державного бюджету вилучаються кошти в сумі 593300,00 грн.

 

Обсяг доходів загального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік (без офіційних трансфертів) визначений у сумі 34500000,00 гpн., в т.ч. :

- податок та збір на доходи фізичних осіб     - 22900000,00 грн.;

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 20000,00 грн.;

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування– 80000,00 грн.;

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  в сумі -90000,00 грн.,

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів -120000,00 грн.; 

-  акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, в частині що зараховується до місцевих бюджетів в сумі 1250000,00 грн;

 - податок на нерухове  майно    - 573000,00 грн.;

- плата за землю – 5440000,00 грн;

 - єдиний податок   - 4000000,00 грн.;

- адміністративні штрафи та інші санкції – 11500,00 грн,

 -   плата за надання інших адміністративних послуг – 1000,00 грн.;

 - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 12000,00 грн.;

- державне  мито   - 500 грн.;

- орендна плата за водні об’єкти   -2000,00 грн.

 

11010000 „Податок та збір на доходи фізичних осіб”

     Основним видом  надходжень є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 66,4 % від прогнозного показника доходів загального фонду бюджету територіальної громади  на 2022 рік.

     Прогнозні надходження  податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік визначені відповідно до ІV розділу Податкового кодексу України (Податок на доходи фізичних осіб) із змінами і доповненнями, проекту Закону  України  "Про  Державний  бюжет України  на  2022  рік" та Бюджетного кодексу України (із змінами і доповненями), з урахуванням змін в оподаткуванні цього податку.

 

При здійсненні розрахунку податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік враховано вплив наступних чинників:

1. Скорочення середньооблікової кількості штатних працівників підприємств, установ та організацій.

Ринок праці громади зазнав негативного впливу у зв’язку із запровадженням у березні 2020 року в Україні карантину через пандемію COVID-19. Даний вплив на ринок праці проявлявся через пряму тимчасову заборону або ж обмеження певних видів економічної діяльності в Україні, зміну (переважно зменшення) попиту на різні товари й послуги вітчизняних підприємств в Україні та закордоном, що відповідним чином змінювало (переважно зменшувало) потребу в живій праці (послугах робочої сили). Крім того, в громаді, з метою створення оптимальної освітньої мережі, необхідних умов для надання учням якісної освіти, забезпечення ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських  ресурсів, раціонального використання бюджетних коштів, рішенням сесії від 13.07.2021 року №309 «Про реорганізацію закладів загальної середньої освіти Семенівської сільської ради» було оптимізовано, шляхом реорганізації, та створено 2 ліцея та 1 гімназію з філіями.

2. Демографічна ситуація.

Згідно даних по господарських книг старостинських округів протягом останніх років демографічна ситуація в громаді характеризується поступовим скорочення чисельності населення, що відбувається через зменшення народжуваності та збільшення смертності і міграційного руху.

3. Уповільнення темпів зростання середньомісячної заробітної плати та фонду оплати праці штатних працівників по громаді. (Більшість сільгосппідприємств оформляють трудові відносини з фізичними особами на зимній період на мінімальну заробітну плату або звільняють взагалі.).

4. Уповільнення темпів зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб.

Різкий спалах захворюваності у всьому світі на COVID – 19, спричинений коронавірусом SARS-CoV-2, обумовив запровадження карантинних заходів як у світі, так і в Україні, що призвело до обмеження ділової активності, тимчасового припинення роботи і звільнення частини бізнесу від оподаткування, погіршило споживчі настрої і ділові очікування, а також кон’юнктуру на світових товарних і фінансових ринках.      

   Через карантинні обмеження, починаючи з березня 2020 року, частина сільгосппідприємств, установ зупиняла (обмежила) свою діяльність, відповідно зменшилася зайнятість, розміри заробітних плат, що в свою чергу негативно відобразилося на обсягах фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб.

5. Застосування норм Розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України, які впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб, а саме:

5.1. Застосування єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб.

5.2. Зростання основних державних соціальних стандартів та гарантій, зокрема:

- Мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

 


Показники

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Розмір мінімальної заробітної плати:

 

 

 

з 1 січня року (гривні)
з 1 жовтня року

6500
         6700

7176

7665

ріст до попереднього року (відсоток)

3,1

7,1

6,8

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

 

 

 

з 1 січня року (гривні)
з 1 жовтня року

2893
         2982

3193

3411

ріст до попереднього року (відсоток)

3,1

7,1

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Прожиткового мінімуму:

Показник

2022 рік

2023 рік

2024 рік

з  січня

з  липня

з  грудня

з  січня

з  липня

з  грудня

з  січня

з  липня

з  грудня

Прожитковий  мінімум, грн:  на одну особу

2 393

2 508

2 589

2 589

2 713

2 778

2 778

2 911

2 972

для дітей віком  до 6 років

2 100

2 201

2 272

2 272

2 381

2 438

2 438

2 555

2 609

для дітей віком  від 6 до 18 років

2 618

2 744

2 833

2 833

2 969

3 040

3 040

3 186

3 253

для  працездатних  осіб

2 481

2 600

2 684

2 684

2 813

2 880

2 880

3 018

3 082

для осіб, які  втратили  працездатність

1 934

2 027

2 093

2 093

2 193

2 246

2 246

2 354

2 403

 

5.3. Скорочення кількості осіб, які мають право на податкову соціальну пільгу (далі по тексту - ПСП).

Податкова соціальна пільга (ПСП) - це сума, на яку платник ПДФО має право зменшити суму свого загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати. ПСП зменшує базу оподаткування, що зменшує суму ПДФО і працівник отримує суму заробітної плати більшу, аніж якби до його зарплати не застосовувалась ПСП.

Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга у 2022 році становить 3 474 гривень (цей розмір обчислюється як добуток місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень відповідно до підпунктy 169.4.1 Податкового кодексу України).

5.4. Обсяг втрат податку на доходи фізичних осіб у результаті застосування права на податкову знижку (сума коштів, сплачених платником податку на користь вищих  та професійно – технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти тощо).

6. Зайнятість населення.

Станом на 1 липня 2021  року кількість зареєстрованих безробітних склала                    1773 особа, або 32% від загальної кількості населення.

          У розрахунках обсягу податку з доходів фізичних осіб враховано підвищення мінімальної заробітної плати, оподаткування  за єдиною ставкою (18%), кількість працюючих на території громади та середня заробітна плата на 2022 рік.

Згідно бюджетного законодавства нормативи розмежування податку на доходи фізичних осіб у 2022 році,  становлять:

 • до державного бюджету – (25%) – 9540000,00 грн;
 • до обласного бюджету (15%) – 5724000,00 грн;
 • до бюджету сільської  територіальної громади –                         (60%) -   22900000,00 грн.

 

     Враховуючи вищевикладене, податок та збір на доходи фізичних осіб заплановано в сумі 22900000,00 грн. Розрахунок надходжень податку та  збору   на доходи фізичних осіб здійснено з урахуванням:

- податку  та збору на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 20500000,00 грн. виходячи із фонду оплати праці (60% від надходжень контингенту в сумі 34166700,00 грн.)

  -  податок та збір  на доходи фізичних осіб, що сплачується  податковими агентами, із  доходів платника  податку інших ніж заробітна  плата – 2200 000 грн. При розрахунку враховано площу орендованої землі, грошову оцінку, та розмір сплати орендної плати на території, що відноситься до громади ( 60% від надходжень  контингенту в сумі 3666666,00 грн.).

  -  податок та збір  на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами  річного декларування в сумі – 200 000 грн., ( 60% від надходжень  контингенту  в сумі 333334,00 грн.).  

Найбільший платник вказаного податку це ТОВ «Оператор ГТС України» питома вага надходжень від якого становить майже 47%, від бюджетних установ Семенівської громади майже 21%, а 19% складають надходження від сільгоспвиробників, а 13%-  інші платники громади.   

13010100 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування»

Починаючи з 01.01.2019 року, відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів зараховується у наступних пропорціях:

 • 37% - до загального фонду державного бюджету;
 • 26% - до спеціального фонду державного бюджету;
 • 37% - до доходів місцевих бюджетів.

Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів є деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування.

Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлено за 1 щільний куб. метр деревини в гривнях (відповідно до пункту 256.3 статті 256 Податкового кодексу України) і враховують вид лісової породи та пояс лісів.

Надходження рентної плати    за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування планується в сумі 80000,00 гривень.

 

13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)»

 

    Об’єктом оподаткування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) є:

 1. використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо - виховних цілей, тощо;
 2. деревина, заготовлена під час проведення заходів: щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки) та заходів з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю.

Платниками рентної плати є лісокористувачі, які здійснюють  використання лісових ресурсів на підставі спеціальних дозволів (лісорубних або лісових квитків) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

Ставка оподаткування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів складає 100 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому проводиться сплата збору, за 1 га лісових площ на рік.

  Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів визначено в сумі 20000,00 грн., основний платник податку ДП «Бердичівське лісове господарство».

 

13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення»

Починаючи з 2019 року, рентна плата за видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України зараховується у наступних пропорціях:

 • 70% - до доходів державного бюджету;
 • 25 % - до доходів обласного бюджету;
 • 5% - до доходів місцевих бюджетів.

 

          Надходження рентної плати за користування  надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення планується в сумі 90000,00 гривень. Платник податку - ТОВ «Українська каолінова компанія».

 

     14040000 „Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів”

 

Бюджетним кодексом України встановлено, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів з 01.01.2015 року відноситься акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Згідно норм Податкового кодексу України (зі змінами):

 • платниками податку є особи - суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів;
 • об’єктами оподаткування є операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
 • базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів;
 • ставка податку:

для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих суб'єктами господарської діяльності роздрібної торгівлі підакцизними товарами, ставка податку залишається без змін і становить 5 відсотків;

- до підакцизних товарів належать:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

 

Обсяг надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2021 враховано вплив наступних чинників:

1. Ставку податку для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих суб'єктами господарської діяльності роздрібної торгівлі підакцизними товарами -                       5 відсотків.

2. Динаміку надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів                                          у 2019 - 2020 роках та очікуваних надходжень 2021 року.

3. Зменшення попиту на підакцизні товари та обсягів реалізації                         у зв’язку із збільшенням роздрібної відпускної ціни підакцизних товарів                                 (враховуючи індекс споживчих цін).

   Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а саме пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну на 2022 рік визначені виходячи із очікуваних надходжень  2021 року та з урахуванням індексу інфляції споживчих цін, тобто в сумі 120 000 грн.

       

КЕКД 14021900 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції ) (пальне)» та

КЕКД 14031900  «Акцизний податок з ввезеного на митну територію України підакцизних товарів (продукції ) (пальне)»      очікуються надходження в сумі 1250000,00 гривень.  

                                                      Місцеві податки

 

До місцевих податків належать:

 • податок на майно;
 • єдиний податок.

Відповідно до статті 64 п.1 п.п.19 Бюджетного кодексу України одним із джерел доходів загального фонду місцевого бюджету є податок на майно, що зараховується до місцевого бюджету.

Відповідно до статті 265 розділу XII Податкового кодексу України з            01 січня 2015 року до складу податку на майно включаються:

 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • плата за землю;
 • транспортний податок.

 

       Розрахунок  прогнозної  суми  надходжень до загального фонду місцевих  податків і  зборів  здійснено  на  підставі  розділу ХІІ  та ХІV Податкового кодексу України. Відповідно до Податкового кодексу України з урахуванням  внесених змін до місцевих податків та зборів належать два податки (податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю та єдиного податку)

 

18010000 „Податок на майно”

    

   Прогнозні розрахунки надходжень податку на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю, здійсненні у відповідності ХІІ  розділу Податкового кодексу України та ст. 64 Бюджетного кодексу України, у відповідності до якої, податок на майно зараховується до бюджетів місцевого самоврядування і  плануються  на 2022 рік в  сумі  6013000,00 грн.

 

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи.

Об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Для фізичних осіб у 2022 році базовим роком для проведення розрахунків податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки як для житлової так і для нежитлової нерухомості є 2021 рік.

Для розрахунку розміру податку для об'єктів житлової нерухомості у 2022 році застосовується ставка податку встановлена у розмірі 0,5 % мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування .

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» мінімальна заробітна плата з 1 січня 2021 року встановлена в розмірі 6000,0 гривні.

Ставка: 6000,0 грн * 0,5 % = 30,00 грн за 1 квадратний метр.

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири / квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості - на   120 кв. метрів ;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податків квартири / квартир та житлового будинку / будинків, в тому числі їх частин),- на 180 кв. метрів (5950,80грн).

Також, фізичні особи – власники житлової нерухомості, загальна площа якої  для квартир перевищує 300 квадратних метрів та/або для будинків 500 квадратних метрів сплачують податок на нерухомість в розмірі 25 000 грн. в рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частки).

Фізичні особи, власники житлової та нежитлової нерухомості сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, яке надсилається (вручається) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Для розрахунку розміру податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості у 2022 році застосовується ставка податку встановлена  у розмірі 0,5 % мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Ставка: 6000,0 грн * 0,5 % = 30,00 грн за 1 квадратний метр.

Ставка податку для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних осіб становить відповідно  0,5% мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня 2022 року, за 1 кв. м бази оподаткування, що відповідно складає  32,50 гривень.

Юридичні особи розраховують податок самостійно і сплачують його щокварталу, авансовими внесками до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» мінімальна заробітна плата з 1 січня 2022 року передбачена в розмірі 6 500,0 гривні.

   Прогнозні надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  на 2022 рік обраховані виходячи з очікуваних надходжень за 2021 рік та коефіцієнту росту мінімальної заробітної плати, який враховується при визначенні ставки цього податку, а також із врахуванням ставок податку, затверджених рішенням  сесії Семенівської сільської ради від 13.07.2021 року №256 «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків  на території Семенівської сільської ради» і складають  573000,00 грн. 

   

Згідно з Бюджетним кодексом України, починаючи з 2011 року надходження плати за землю в повному обсязі (100%) зараховуються до доходів бюджетів місцевого самоврядування.

Плата за землю формується із земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

  Прогнозні  розрахунки надходжень  плати  за  землю  здійснені  з  урахуванням  положень статей 269-289 Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Бюджетного Кодексу України щодо 100% зарахування цього платежу до місцевих бюджетів, ставок податку затверджених  Семенівською сільською  радою на 2022 рік, кількості платників та плануються  в  сумі  5440000,00 грн. 

 

18050000 „Єдиний податок”

 

На розвиток економіки громади істотний вплив має малий, середній бізнес і підприємництво. Слід відмітити, що щорічно відмічається збільшення фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

Розділом ХІV "Спеціальні податкові режими" Податкового кодексу України  встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

Статтею 293.2 Податкового кодексу України, з урахуванням змін, внесених Законом України від 20.12.2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до                        10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до                        20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Ставки єдиного податку на території громади встановлені рішенням  Семенівської сільської ради від 13.07.2021 року №256 «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків  на території Семенівської сільської ради»

- для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в главі 1 розділу ХIV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями;

-    для другої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в главі 1 розділу ХIV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

Враховуючи зазначене, рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму з 01.01.2022 року, ставки єдиного податку на                2022 рік на території громади становитимуть:

 • для першої групи платників – 239,30грн ,
 • для другої групи платників податків – 650,00 грн.

 

     Єдиний податок в плановому році, як і попередньому, зараховується до загального фонду.  Прогнозна сума надходжень визначена  в обсязі 4000000,00 грн., в тому числі  єдиного податку:

-  для юридичних осіб в сумі 350000,00 грн.:

-  для фізичних осіб в сумі 1450000,00 грн

  для сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 2 200 000,00 грн.

       При цьому враховані очікувані надходження у 2021 році, а також коефіцієнт росту мінімальної заробітної плати, який враховується при визначенні ставки цього податку для першої та другої групи платників єдиного податку, площа орендованих земель  для сільгоспвиробників.

 

21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» передбачаються в сумі 1500,00 гривень.

Крім того, враховуючи щорічні надходження від податку 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» плануються надходження на 2022 рік в сумі 10000,00 гривень.

 

22012500 „Плата за надання інших адміністративних послуг”

У 2020-2021 роках спостерігається зменшення надходження плати за надання адміністративних послуг в результаті надзвичайної ситуації, зумовленою введенням обмежувальних заходів (карантину), пов’язаних з пандемією, спричиненою коронавірусом COVID-19 та зменшення попиту на отримання паспортів України для виїзду за кордон та ліквідацією Центру надання адміністративних послуг Бердичівської райдержадміністрації.

     Плата за надання інших адміністративних послуг  на 2022 рік визначена в сумі 1000 грн. із врахуванням очікуваних надходжень у 2021 році.

 

22080400 „Надходження плати  за  оренду  цілісних  майнових  комплексів  та  іншого  комунального  майна ”

   Передача в оренду майна комунальної власності територіальної громади регулюється наступними нормативними документами:

- Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 року;

- Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  03.06.2020 року № 483;

- методикою розрахунку орендної плати за майно комунальної власності територіальної громади, затвердженою рішенням Семенівської сільської ради.

    Надходження плати  за  оренду  цілісних  майнових  комплексів  та  іншого  комунального  майна  розраховані  на  підставі  договорів  оренди,  наявних  площ  та  ставок орендної  плати  за  1  кв.м.  орендованої  площі  у  відповідності  до  Методики  розрахунку  та  порядку   використання  плати  за  оренду  майна  спільної  власності  територіальної  громади   та складатиме  у 2022 році 12000,00 грн.

 

22090000 „Державне мито”

 

       Плановий показник надходжень державного мита на 2022 рік розраховано з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, та очікуваних надходжень  у 2021 році та визначений   сумі  500 грн.

 

22130000 «Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами» передбачаються надходження в сумі 2000,00 грн.

    

Спеціальний фонд

     Спеціальний фонд бюджету становить 700500,00 грн., який сформували такі види надходжень:

- екологічний податок – 180000 грн.;

- цільовий фонд – 80000 грн;

-  власні надходження бюджетних установ – 440500 грн.

 

19010000 „Екологічний податок”

 

У 2022 році джерелами формування сільського фонду охорони навколишнього природного середовища є:

-  екологічний податок - (згідно Закону України від 28.12.2014 року        №79-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України  щодо реформи міжбюджетних відносин») у 2022 році до бюджету зараховується 25%, який формується за рахунок надходжень: від скидів забруднюючих речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.

     Екологічний податок у 2022 році зараховується до спеціального фонду. Надходження визначені на підставі очікуваних надходжень за 2021 рік, та з урахуванням відсотку зарахування до бюджету  територіальної громади , тобто в сумі 180000 грн.

 

КЕКД 25000000 „Власні  надходження  бюджетних  установ”

       Обсяг  власних  надходжень  бюджетних  установ  прогнозується за даними бюджетних установ в  сумі  440500,00 грн., в тому числі:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 440500,00 грн. Джерелами надходжень даного виду доходу є батьківська плата та платні послуги, встановлені Центром надання соціальних послуг.

КЕКВ 50110000 «Цільові фонди»

Відповідно до п.6 ст.13, п.п.8 п. 1 ст. 691 Бюджетного кодексу України, складовою частиною спеціального фонду бюджету є цільовий фонд.

Створення цільового фонду передбачено Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України.

Джерелом формування фонду є кошти фізичних та юридичних осіб, залучені на  добровільних засадах.

Кошти цільового фонду плануються в сумі 80000,00 грн., від укладання соціальних договорів з суб’єктами підприємницької діяльності.

        Інформація щодо наданих Семенівською сільською радою податкових пільг на 2022 рік

Станом на 01.11.2021р. Семенівською сільською радою рішення про надання пільг по податках та зборах на 2022 рік не приймались.

                                                 

 ВИДАТКИ

Проект бюджету Семенівської сільської територіальної громади на 2022 рік та розрахунки його показників здійснено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів, Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", яка враховує основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, розрахункових показників Міністерства фінансів України, ряду інших параметрів (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, прогнозний індекс зростання споживчих цін, коефіцієнт підвищення вартості енергоносіїв тощо), рішення виконавчого комітету від 20,08,2021 року №105 «Про схвалення прогнозу бюджету Семенівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки», а також окремих положень проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

Видаткова частина загального фонду бюджету сформована виходячи із фінансових можливостей дохідної частини бюджету територіальної громади та враховує:

 • забезпечення в повному обсязі видатків на оплату праці з нарахуваннями, відповідно до встановлених умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6 500 гривень, з 1 жовтня–                      6 700 гривень на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року у розмірі 2 893 гривень та з 1 жовтня 2021 року - 2 982 гривні;
 • забезпечення потреби в коштах на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладають договори за кожним видом відповідних послуг (з урахуванням цін і тарифів станом на 01.11.2021 року);
 • розміри прожиткового мінімуму:

- працездатних осіб: з 1 січня - 2481 гривень, з 1 липня - 2600 гривень, з 1 грудня - 2684 гривні.

 

       Крім того, враховано видатки на реалізацію ряду нормативних актів, якими регулюються умови оплати праці в бюджетній сфері. Загалом зростання заробітної плати у 2022 році, відповідно до підвищення рівня мінімальної заробітної плати та зміни умов оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки, а також інших змін тягне за собою збільшення фонду заробітної плати по основних її складових у закладах соціально - культурної сфери бюджету  територіальної громади в середньому на  10-20% в залежності від закладу та категорії працівників.                   

       Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діяли на кінець 2021 року з урахуванням економії обсягів споживання у натуральних показниках та прогнозних коефіцієнтів їх підвищення у 2022 році та з врахуванням укладених договорів на оплату послуг по газопостачанню.

        При цьому слід зазначити, що головним розпорядникам коштів у наступному році, як і в попередніх роках, необхідно вжити заходів щодо економного та раціонального споживання енергоносіїв, дотримання режиму наджорсткої економії споживання усіх видів енергоресурсів, запровадження заходів з енергозбереження.

     Всі інші незахищені та непершочергові видатки передбачені у мінімально необхідному обсязі. Потребу у цих видатках на 2022 рік розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії, об’єктивного вибору пріоритетів, ефективного та раціонального використання коштів.

 

У цілому видаткова частина сільського бюджету на 2021 рік обрахована в сумі  51831700,00 гривень, в тому числі за:

 • загальним фондом – 51131200,00  грн.; що в структурі бюджету займає 99%,
 • спеціальним фондом – 700500,00 гривень. , та в структурі бюджету займає 1%.

В структурі загального фонду найбільшу питому вагу у видатках сільського бюджету складають видатки на фінансування галузі «Освіта» це  63%., або 32210,5 тис.грн.

В структурі видаткової частини сільського бюджету найбільшу питому вагу займають захищені статті видатків це 93,7%, з них  видатки на оплату праці з нарахуваннями це 85%. 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

      Видатки по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на 2022 рік передбачено в сумі 10011200,00  грн., що складає 20% від загального обсягу видатків бюджету  територіальної громади.

  Видатки на заробітну плату передбачено в сумі 7500000,00 грн та нарахування в сумі 1650000,00 грн.. або 91,5% від загального обсягу видатків по галузі, видатки на енергоносії 536200,00 грн. і забезпечують потребу в повному обсязі. У розрахунках видатків на оплату праці враховано виплати за посадовими окладами, надбавки та доплати обов’язкового та стимулюючого характеру, премії та матеріальна допомога на оздоровлення, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Видатки по КПКВК 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2022 рік передбачено в сумі 504000,00  грн., з них видатки на заробітну плату передбачено в сумі 400000,00 грн та нарахування в сумі 88000,00 грн.., видатки на енергоносії 9000,00 грн. і забезпечують потребу в повному обсязі.

 

Видатки по КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2022 рік передбачено в сумі 1646300,00  грн., з них видатки на заробітну плату передбачено в сумі 1265000,00 грн та нарахування в сумі 278300,00 грн.., видатки на енергоносії 15100,00 грн. і забезпечують потребу в повному обсязі.

 

 

ОСВІТА

        Видатки на утримання закладів освіти та проведення заходів передбачено в сумі 32210500,00 грн, або 63% від загального обсягу видатків бюджету територіальної громади на 2022 рік.

       Видатки на утримання апарату відділу освіти, молоді та спорту по КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2022 рік передбачено в сумі 1208700,00  грн., з них видатки на заробітну плату передбачено в сумі 958000,00 грн та нарахування в сумі 210000,00 грн.. видатки на енергоносії 7700,00 грн. і забезпечують потребу в повному обсязі.

За КПКВК 0611010"Надання дошкільної освіти" передбачено видатки в сумі 5401700,00 грн., в т.ч. видатки загального фонду – 5181200,00 грн., видатки спеціального фонду – 220500,00 грн. за рахунок власних надходжень від батьківської плати.

       Видатки будуть здійснюватись на утримання 5-ти дошкільних навчальних закладів, у яких виховується у 6 групах 121 дитина.

       Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 4025800,00 грн., або 78% загального обсягу видатків, видатки на харчування – 473400,00 грн., або 9%, видатки на оплату спожитих енергоносіїв – 581000,00 грн., або 11%.

       Вартість одного діто-дня харчування у дошкільних навчальних закладах у сільській місцевості становить 42 грн. (різновікові групи),  50% вартості оплачується коштом сільського бюджету,  50% - батьківська плата. Для пільгової категорії дітей харчування безкоштовне.    Враховано надходження батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах в сумі 220500,00 грн.

     

       За КПКВК 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" передбачено видатки загального фонду в сумі 7843300,00 грн., з них видатки на заробітну плату для обслуговуючого персоналу шкіл  передбачено в сумі 3804300,00 грн та нарахування в сумі 837000,00 грн.. видатки на енергоносії 2347000,00 грн., інші поточні видатки обраховані в сумі 415000,00 грн.

          Крім того, у складі видатків на заклади загальної середньої освіти враховано видатки на харчування передбачено в сумі 440000,00грн., , в т.ч. харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, дітей з інвалідністю, дітей з багатодітних сімей та учнів 1-4 класів - здійснюється безоплатно. Вартість харчування планується в сумі 20,95 грн.

 

       За КПКВК 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" передбачено видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 16629900,00 грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічному персоналу,

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 200000,00 грн.,  за рахунок власних надходжень бюджетних установ від батьківської плати.

      Видатки будуть здійснюватись на утримання 2 ліцеї та 1 гімназію з філіями,  в яких станом на 01.09.2021 року навчаються 431 учень у 45 класах.

     

    

За КПКВК 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" передбачено видатки на утримання централізованої бухгалтерії в сумі 1347400,00 грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 1286000,00 грн., або 96,4% від загального обсягу видатків, видатки на оплату спожитих енергоносіїв – 18800,00 грн., або 1,4%.

 

    Видатки на оплату праці та  енергоносіїв в галузі "Освіта" при формуванні бюджету  територіальної громади  забезпечено в повному обсязі.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

       За КПКВК 0112111 "Первинна медична допомога населенню, що

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" передбачено видатки у вигляді фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» в сумі 420000,00 грн. на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв.

      

         Видатки передбачено на виконання Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Семенівської сільської ради на 2021-2025 роки.

За КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» передбачаються видатки в сумі 50000,00 гривень на виконання заходів  Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської громади.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

       За КПКВК 0113104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" передбачено видатки в сумі 1868600,00 грн., на утримання Центру надання соціальних послуг. На обслуговуванні в Центрі перебуває в середньому 96 одиноких громадян.

       Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 1781600,00 грн., або 96% від загального обсягу видатків і забезпечують потребу в повному обсязі.

      Видатки на оплату енергоносіїв передбачено в сумі 5000,00 грн. або 0,3% від загального обсягу видатків на утримання установи.

По спеціальному фонду заплановані видатки в сумі 20000,00 грн., від надходжень за надання платних послуг.

     

          Видатки за КПКВК 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" передбачено в сумі 100 000 грн., на надання одноразової грошової допомоги на лікування жителям громади,  на виконання Програми «Турбота».

Видатки за КПКВК 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» передбачаються в сумі 114000,00 .грн.

Видатки за КПКВК 0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету передбачені кошти в сумі 1300,00 грн.

 

       

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

        Видатки бюджету територіальної громади на утримання закладів культури та культурно-масові заходи в проекті бюджету передбачено в  сумі 2605600,00 грн., або 5,1% від загального обсягу видатків бюджету  територіальної громади на 2022 рік.

    За КПКВК 0114030 "Бібліотеки" заплановано видатки в сумі 769000,00 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 732000,00 грн., або 95,2% від загального обсягу видатків,  видатки на оплату спожитих енергоносіїв в сумі 10000,00 грн., або 1,3%.

За КПКВК 0114040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" передбачено видатки в сумі 67600,00 грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями в сумі 59600,00 грн., що складає 88% від загального обсягу видатків, видатки на оплату спожитих енергоносіїв передбачено в сумі 5000,00 грн., або 8%.

    За КПКВК 0114060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" передбачено в сумі 1769000,00 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 1708000,00 грн., або 97% загального обсягу видатків, видатки на оплату спожитих енергоносіїв – 30000,00 грн., або 17%.

               Видатки на заробітну плату з нарахуваннями та оплату спожитих енергоносіїв в галузі "Культура і мистецтво" при формуванні бюджету територіальної громади  забезпечено в повному обсязі.

                          

       За КПКВК 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" передбачено видатки в сумі 800 000 грн., або 1,2% від загального обсягу видатків бюджету  територіальної громади на 2022 рік.

 

 

     За КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток транспортної інфраструктури» передбачено видатки в сумі 30 000 грн., що складає 0,1% від загального обсягу видатків, які планується спрямувати на оплату послуг по розчистці та посипці доріг від снігу, грейдерування доріг.

 

 

       За КПКВК 0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природнього середовища» передбачено видатки в сумі 180000,00 грн. за рахунок надходжень екологічного податку, які будуть спрямовані на природоохоронні заходи, визначені законодавством.

 

 

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в сільському бюджеті планується резервний фонд для проведення заходів з ліквідації наслідків та запобігання надзвичайних ситуацій та інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при формуванні бюджету.      

За КПКВК 3718700 «Резервний фонд» передбачено обсяг резервного фонду бюджету територіальної громади в сумі 100 000 грн.

Оборотний залишок бюджетних коштів  на 2022 рік запланований в сумі 50000 гривень.

Міжбюджетні трансферти

До державного бюджету передбачається реверсна дотація в сумі 593300,00 гривень.

До обласного бюджету по КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» передбачаються кошти в сумі 23220,00 гривень  на підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення.

Кредитування та повернення кредитів з місцевих бюджетів не планувалися у зв’язку з їх відсутністю.

 

 

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                            Олена Баценюк

«Про хід виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року»

За 9 місяців  2021 року  до  бюджету сільської територіальної громади   зараховано всього надходжень в сумі 43195,9 тис. гривень., що більше на 12343,8 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого  року.

Власних надходжень до бюджету громади надійшло в сумі 26988,0 тис.грн., або більше проти аналогічного періоду минулого року на 6934,3 тис.грн., або з ростом 34,5%. до спеціального фонду надходження склали  903,9  тис.грн., або на 663,7 тис.грн більше за аналогічний період минулого року. Трансфертів з державного бюджету до загального фонду надійшло в сумі 15293,9 тис.грн., що більше за аналогічний період минулого року на 4735,7 тис.грн.

В структурі дохідної частини сільського бюджету найбільшу частку займають власні надходження загального фонду 62,5% та міжбюджетні трансферти- 35,4%.

Виконання доходної частини сільського бюджету по загальному фонду за 9 місяців 2021 року (без урахування міжбюджетних трансфертів) становить 125,1%, понад план надійшло 5431,1 тис.грн.

Найбільшу  питому  вагу  в  структурі надходжень загального фонду  бюджету (без урахування трансфертів) займає  податок та збір  на  доходи  фізичних  осіб  (63,8%) та місцеві податки (31,4%).

Аналізуючи виконання плану в розрізі джерел надходжень маємо слідуючі показники:

 • податку та збору на доходи фізичних осіб при плані на відповідний період в сумі 13375,4 тис. грн., фактично надійшло 17229,8 тис. грн., що становить 128,8% виконання. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року надходження вищевказаного податку збільшилось на 5129,3 тис.грн., або з ростом на 42,4%.  

Надходження  до сільського бюджету рентної плати складає в сумі 146,5 тис.грн., при плані 131,5 тис.грн., та в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 125,4 тис.грн.

 

До складу місцевих податків  враховані надходження від податку на майно та єдинного податку. В цілому місцеві податки виконані на 117,7% (при планових показниках в сумі 7190,1 тис.грн., фактично надійшло 8467,2 тис.грн). Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 2040,8 тис.грн., або з ростом на 31,8%.

 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов до бюджету в сумі 89,2 тис.грн., при плані 75,0 тис.грн., або 118,9%.

Крім того, до сільського бюджету надійшло акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) в сумі 228,9 тис.грн., при плані 140,0 тис.грн.,  та акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) надійшло в сумі 777,4 тис.грн., при плані 600,0 тис.грн. Порівнюючи в цілому надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) та акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) з відповідним періодом минулого року спостерігається зменшення на 377,2 тис.грн.

 

Надходження до спеціального фонду сільського бюджету складають 903,9 тис. грн.

Виконання спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади характеризується наступними показниками:

 • екологічного податку надійшло 115,2 тис.грн., порівнюючи з минулим роком надходження вказаного податку збільшились на 77,2 тис.грн.
 • надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (це батьківська плата за харчування дітей у садочках,школах) склала 133,6 тис.грн., та інших джерел власних надходжень надійшло в сумі 294,8 тис.грн.(це оприбуткування благодійної допомоги),
 • до цільового фонду сільського бюджету надійшло 46,6 тис.грн., при плані 15,5 тис.грн.

До спеціального фонду надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 371,0 тис.грн., з них іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 76,2 тис.грн., та грантів в сумі 294,8 тис.грн.

До загального фонду сільського бюджету міжбюджетних трансфертів надійшло в сумі 11008,2 тис.грн., з них освітньої субвенції в сумі 13332,1 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету 228,0 тис.грн.,  додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 547,2  тис.грн., субвенції  на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в сумі 79,6 тис.грн., субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов в сумі 726,5 тис.грн., субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 390,6 тис.грн.

Всього з бюджету сільської територіальної громади  за 9 місяців  2021 року  на утримання бюджетних установ, проведення заходів,  фінансування сільських програм використано коштів на суму 40618,0 тис.грн.

 Видаткова частина загального фонду сільського бюджету за вказаний період виконана в сумі 37214,9 тис. грн.,  та коштів спеціального фонду використано в сумі 3403,1 тис.грн.

Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій  розпорядників коштів сільського бюджету.  

Найбільшу питому вагу в структурі загального фонду сільського бюджету це 62,5% складають видатки  на утримання закладів освіти.

Так, на  установи освіти спрямовано кошти в сумі 23265,5 тис. грн.,

на галузь культури в цілому спрямовано 1586,9 тис.грн.

на утримання центру надання соціальних послуг в сумі 1058,7 тис.грн.

На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано кошти в сумі 7227,5 тис.грн.

На утримання КНП Центру ПМСД  використано коштів  у сумі 1487,6 тис.грн. та на відшкодування лікарських засобів жителям громади спрямовано кошти в сумі 21,4 тис.грн.

З бюджету громади профінансовані компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом в сумі 231,6 тис.грн., залізничним транспортом в сумі 0,7 тис.грн., на надання пільг громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 0,2 тис.грн.

Крім того, з сільського бюджету спрямовано матеріальної допомоги на лікування та для підтримки жителів громади, які попали в екстремальні ситуації, відповідно до сільської програми «Турбота» в сумі 276,8 тис.грн.

Витрати з благоустрою сіл склали 968,2 тис. грн.., на утримання  доріг використано коштів в сумі 646,5 тис.грн,

За рахунок власних коштів бюджету Райгородоцької громади для фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня» Гришковецької селищної, Райгородоцької, Семенівської та Швайківської сільських рад» спрямовано 40,0 тис.грн.,

Для КНП «Стоматологічна поліклініка» для придбання пломбуючи матеріалів та інструментарію в сумі 5,0 тис.грн., для бюджету Гришковецької громади для  КП «Трудовий архів» на виплату заробітної плати з нарахуваннями   в сумі  40,0 тис.грн., для міського бюджету на відшкодування безоплатно і на пільгових умовах відпущених лікарських засобів жителям Семенівської  територіальної громади в сумі 15,3 тис.грн.

 

Для КНП «Центр ПМСД» спрямовано кошти в сумі 1509,0 тис.грн., з них на оплату енергоносіїв в сумі 117,3 тис.грн., 1012,9 тис.грн. на оплату праці., 307,2 тис.грн. на інші поточні видатки та кошти в сумі 21,4 тис.грн на відшкодування вартості лікарських засобів.

 

У ході виконання бюджету першочергова увага приділялась фінансуванню захищених статей бюджету. В цілому по сільському бюджету спрямовано коштів на першочергові видатки в сумі 34307,2 тис.грн, питома вага в структурі загального фонду видатків становить 81,1 %.

У звітному періоді  забезпечена в повному обсязі виплата заробітної плати з нарахуваннями. Так, заробітна плата з нарахуваннями  становить 69,9%  від загальної суми видатків (або 29563,8 тис.грн.), видатки на харчування становлять 0,7 %, або 295,4 тис.грн., видатки на енергоносії склали 1527,9 тис.грн., або 3,6%.

По спеціальному фонду видатки склали 3403,1 тис.грн.

Кошти резервного фонду  протягом 9 місяців 2021 року не використовувались.

Всі матеріали щодо виконання бюджету сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року розміщені на офіційному сайті та в газеті «Земля Бердичівська».

      Додаток 1.1  
      до рішення Семенівської сільської ради
06529000000     від   23 грудня 2021 року №
(код бюджету)      
                 Інші субвенції з місцевих бюджетів до бюджету  Семенівської сільської територіальної громади на 2022 рік
        грн.
Місцевий бюджет з якого надається субвенція Призначення субвенції Всього загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
Обласний бюджет Житомирської області на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 300,00 1 300,00  
Всього: 1 300,00 1 300,00 0,00
      Додаток 1      
      до рішення сесії     
      "Про бюджет Семенівської сільської  територіальної громади  на 2022 рік"  
      від 23 грудня 2021р. №    
Доходи  бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік  
06529000000            
(код бюджету)         (грн.)  
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
усього у тому числі бюджет розвитку  
 
1 2 3 4 5 6  
10000000 Податкові надходження   34 653 000,00 34 473 000,00 180 000,00 0,00  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   22 900 000,00 22 900 000,00 0,00 0,00  
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 22 900 000,00 22 900 000,00 0,00 0,00  
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 20 500 000,00 20 500 000,00 0,00 0,00  
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00  
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00  
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00  
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 80 000,00 80 000,00  0,00 0,00  
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 20 000,00 20 000,00  0,00 0,00  
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 90 000,00 90 000,00  0,00  0,00   
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  90 000,00 90 000,00  0,00 0,00  
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 0,00  
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00  
14021900 Пальне 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00  
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00  
14031900 Пальне 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00  
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00  
18000000 Місцеві податки  та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 10 013 000,00 10 013 000,00 0,00 0,00  
18010000 Податок на майно 6 013 000,00 6 013 000,00 0,00 0,00  
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 10 000,00 10 000,00  0,00 0,00  
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 28 000,00 28 000,00  0,00 0,00  
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 385 000,00 385 000,00  0,00 0,00  
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 150 000,00 150 000,00  0,00 0,00  
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   1 000 000,00 1 000 000,00  0,00 0,00  
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   2 600 000,00 2 600 000,00  0,00 0,00  
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   500 000,00 500 000,00  0,00 0,00  
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   1 340 000,00 1 340 000,00 0,00 0,00  
18050000 Єдиний податок   4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00  
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  350 000,00 350 000,00  0,00 0,00  
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1 450 000,00 1 450 000,00  0,00 0,00  
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2 200 000,00 2 200 000,00  0,00 0,00  
19000000 Інші податки та збори  180 000,00 0,00 180 000,00 0,00  
19010000 Екологічний податок  180 000,00 0,00 180 000,00 0,00  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  180 000,00 0,00 180 000,00 0,00  
20000000 Неподаткові надходження   467 500,00 27 000,00 440 500,00 0,00  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   11 500,00 11 500,00 0,00 0,00  
21080000 Інші надходження   11 500,00 11 500,00 0,00 0,00  
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  1 500,00 1 500,00 0,00 0,00  
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  15 500,00 15 500,00 0,00 0,00  
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00  
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   12 000,00 12 000,00 0,00 0,00  
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  12 000,00 12 000,00 0,00 0,00  
22090000 Державне мито   500,00 500,00 0,00 0,00  
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   500,00 500,00 0,00 0,00  
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00  
25000000 Власні надходження бюджетних установ   440 500,00 0,00 440 500,00 0,00  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  440 500,00 0,00 440 500,00 0,00  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  440 500,00 0,00 440 500,00 0,00  
50000000 Цільові фонди   80 000,00 0,00 80 000,00 0,00  
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00  
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 35 200 500,00 34 500 000,00 700 500,00 0,00  
40000000 Офіційні трансферти   16 631 200,00 16 631 200,00 0,00 0,00  
41000000 Від органів державного управління   16 631 200,00 16 631 200,00 0,00 0,00  
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 16 629 900,00 16 629 900,00 0,00 0,00  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 16 629 900,00 16 629 900,00 0,00 0,00  
41040000 Дотації  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00  
41040200 Дотація з місцевого бюджету  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 364,80
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00  
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 300,00 1 300,00      
РАЗОМ ДОХОДІВ   51 831 700,00 51 131 200,00 700 500,00 0,00  
                        Додаток №2
                        до рішення  сесії
                        від  23 грудня 2021 р. №
РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік
06529000000                              
(код бюджету)                           (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Семенівська сільська рада 16 557 880,00 16 557 880,00 11 402 680,00 604 500,00 0,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 16 837 880,00
0110000     Семенівська сільська рада 16 557 880,00 16 557 880,00 11 402 680,00 604 500,00 0,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 16 837 880,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 10 048 300,00 10 048 300,00 7 500 000,00 536 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 048 300,00
0110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  територіальних громадах 504 000,00 504 000,00 400 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 000,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1 868 600,00 1 868 600,00 1 460 300,00 9 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 888 600,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні полуги громадянам похилого віку, оссобам з інвалідністю, хвворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонної допомоги 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 769 000,00 769 000,00 600 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769 000,00
0114040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 67 680,00 67 680,00 42 380,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 680,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 769 000,00 1 769 000,00 1 400 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
0117691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
0118313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00
0600000     Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської сільської ради 32 210 500,00 32 210 500,00 22 777 600,00 2 954 500,00 0,00 420 500,00 0,00 420 500,00 0,00 0,00 0,00 32 631 000,00
0610000     Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської сільської ради 32 210 500,00 32 210 500,00 22 777 600,00 2 954 500,00 0,00 420 500,00 0,00 420 500,00 0,00 0,00 0,00 32 631 000,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  територіальних громадах 1 208 700,00 1 208 700,00 958 000,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208 700,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5 181 200,00 5 181 200,00 3 300 000,00 581 000,00 0,00 220 500,00 0,00 220 500,00 0,00 0,00 0,00 5 401 700,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти 7 843 300,00 7 843 300,00 3 804 300,00 2 347 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 8 043 300,00
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти 16 629 900,00 16 629 900,00 13 625 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 629 900,00
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 347 400,00 1 347 400,00 1 090 300,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347 400,00
3700000     Відділ фінансів Семенівської сільської ради 2 362 820,00 2 362 820,00 1 265 000,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 362 820,00
3710000     Відділ фінансів Семенівської сільської ради 2 362 820,00 2 362 820,00 1 265 000,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 362 820,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  територіальних громадах 1 646 300,00 1 646 300,00 1 265 000,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 646 300,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 23 220,00 23 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 220,00
3719110 9110 0180 Реверсна дотація 593 300,00 593 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 300,00
      ВСЬОГО 51 131 200,00 51 131 200,00 35 445 280,00 3 574 100,00 0,00 700 500,00 0,00 700 500,00 0,00 0,00 0,00 51 831 700,00
  Розподіл витрат  бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних  програм у 2022 році
                  грн.
06529000000                  
(код бюджету)                  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування  бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця найменування, бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої /регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд 
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Семенівська сільська рада     6 295 580,00 6 035 580,00 260 000,00 0,00
0110000     Семенівська сільська рада     6 295 580,00 6 035 580,00 260 000,00 0,00
0110150 0150 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Програма інформатизації Семенівської сільської ради на 2020-2022роки,    Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки зі змінами рішення від 25.02.2020 року №802 зі змінами,    рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Семенівської сільської ради на 2021-2025 роки  рішення від 24.12.2020 року №81 зі змінами 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської сільської  територіальної громади на 2022 рік рішення від  50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Програма "Турбота" по поліпшенню соціального захисту громадян Семенівської сільської ради на 2021-2025 роки    рішення від 24.12.2020 року №80 зі змінами 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки зі змінами рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами 1 868 600,00 1 868 600,00 0,00 0,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма "Турбота" по поліпшенню соціального захисту громадян Семенівської сільської ради на 2021-2025 роки    рішення від 24.12.2020 року №80 зі змінами 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма "Турбота" по поліпшенню соціального захисту громадян Семенівської сільської ради на 2021-2025 роки    рішення від 24.12.2020 року №80 зі змінами 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами 769 000,00 769 000,00 0,00 0,00
0114040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами 67 680,00 67 680,00 0,00 0,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами 1 769 000,00 1 769 000,00 0,00 0,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку та фінансової підтримки
Комунального підприємства «Семенівське-2021»
Семенівської сільської ради
на 2021 рік та прогнози на 2022-2025 роки
рішення від 26.05.2021 року №231 зі змінами 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки зі змінами Програма розвитку та фінансової підтримки
Комунального підприємства «Семенівське-2021»
Семенівської сільської ради
на 2021 рік та прогнози на 2022-2025 роки
рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами, рішення від 26.05.2021 року №231 зі змінами 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
0117691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки зі змінами рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00
0118313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки по Семенівській сільській раді на 2021-2025 роки, Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки зі змінами, Програма розвитку та фінансової підтримки
Комунального підприємства «Семенівське-2021»
Семенівської сільської ради
на 2021 рік та прогнози на 2022-2025 роки
рішення сесії від 08.04.2021 року №173 зі змінами, рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами, рішення від 26.05.2021 року №231 зі змінами 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00
0600000     Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської сільської ради     14 373 900,00 14 373 900,00 0,00 0,00
0610000     Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської сільської ради     14 373 900,00 14 373 900,00 0,00 0,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  територіальних громадах Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки, Програма інформатизації Семенівської сільської ради на 2020-2022роки рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами, рішення від 25.02.2020 року №802 зі змінами 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки, Програму щодо забезпечення  безпечного та якісного харчування дітей та підлітків організованих колективів  Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки  рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами, рішення від 25.02.2020 року №798 5 181 200,00 5 181 200,00 0,00 0,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки, Програма щодо забезпечення  безпечного та якісного харчування дітей та підлітків організованих колективів  Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки , Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Семенівської сільської ради на 2021-2025 роки рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами, рішення від 25.02.2020 року №798 зі змінами, рішення сесії від 08.04.2021 року №176 7 843 300,00 7 843 300,00 0,00 0,00
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами 1 347 400,00 1 347 400,00 0,00 0,00
3700000     Відділ фінансів Семенівської сільської ради     50 120,00 50 120,00 0,00 0,00
3710000     Відділ фінансів Семенівської сільської ради     50 120,00 50 120,00 0,00 0,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  територіальних громадах Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки, Програма інформатизації Семенівської сільської ради на 2020-2022роки рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами, рішення від 25.02.2020 року №802 зі змінами 26 900,00 26 900,00 0,00 0,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма економічного і соціального розвитку Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки зі змінами рішення від 17.12.2019 року №774 зі змінами 23 220,00 23 220,00 0,00 0,00
        ВСЬОГО   20 719 600,00 20 459 600,00 260 000,00 0,00
  Додаток 3.1  
    до рішення Семенівської сільської ради  
    від 23 грудня  2021 року №  
                 Інші субвенції з  бюджету Семенівської сільської територіальної громади місцевим бюджетам на 2022 рік  
06529000000          
(код бюджету)       грн  
Місцевий бюджет якому надається субвенція Призначення субвенції Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
1 2 3 4 5  
Обласний бюджет Житомирської області на підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення 23 220,00 23 220,00    
  РАЗОМ 23 220,00 23 220,00 0,00  

Секретар ради

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам                                                                                                                                      гривень
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /
Код бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту
Усього
І. Трасферти із загального фонду бюджету
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 23 220
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 23 220
3719110 9110 Реверсна дотація 593 300
99000000000 Державний бюджет 593 300
ІІ. Трасферти із спеціального фонду бюджету
Х УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі: 616 520
Х загальний фонд 616 520
Х спеціальний фонд 0
    Олена ГОРТОВЛЮК  

 

Усього (без врахування трансфертів)Усього

  Аналіз виконання доходної частини бюджету Семенівської сільської територіальної громади за 2019-2020 роки та 9 місяців 2021 року  
    2019 рік 2020 рік 9 місяців 2021 року
Код бюджетної класифікації Найменування Уточнений річний план Уточнений план на період Фактичне надійшло % виконання від плану на період Уточнений річний план Уточнений план на період Фактичне надійшло % виконання від плану на період % за аналогічний період минулого року Уточнений річний план Уточнений план на період Фактичне надійшло % виконання від плану на період % за аналогічний період минулого року
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 10077981,00 10077981,00 13013271,68 129.13 12608900,00 12608900,00 17154909,21 136.05 131.83 15198400,00 12798400,00 16066094,54 125.53 93.65
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1850000,00 1850000,00 2350530,53 127.06 1600000,00 1600000,00 2043844,39 127.74 86.95 2500000,00 1770000,00 997412,30 56.35 48.80
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 200000,00 200000,00 147172,34 73.59 160000,00 160000,00 124454,67 77.78 84.56 165000,00 155000,00 166342,28 107.32 133.66
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 0,00 0,00 38104,45 0.00 0,00 0,00 14342,39 0.00 37.64 65000,00 64500,00 66534,82 103.15 463.90
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 83000,00 83000,00 56211,00 67.72 40000,00 40000,00 19025,26 47.56 33.85 35000,00 35000,00 15139,53 43.26 79.58
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 700,00 700,00 1033,06 147.58 0,00 0,00 1245,63 0.00 120.58 44500,00 36500,00 64849,00 177.67 5206.12
14021900 Пальне 360000,00 360000,00 413325,72 114.81 350000,00 350000,00 430094,38 122.88 104.06 200000,00 160000,00 228916,56 143.07 53.22
14031900 Пальне 1710000,00 1710000,00 1692016,43 98.95 1000000,00 1000000,00 1502388,36 150.24 88.79 800000,00 680000,00 777444,07 114.33 51.75
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 100000,00 100000,00 93855,44 93.86 100000,00 100000,00 99435,33 99.44 105.95 110000,00 85000,00 89207,86 104.95 89.71
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 2000,00 2000,00 2474,67 123.73 2000,00 2000,00 4827,59 241.38 195.08 9500,00 7500,00 -11703,52 -156.05 -242.43
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16000,00 16000,00 25890,97 161.82 22000,00 22000,00 22733,13 103.33 87.80 27000,00 23000,00 20822,94 90.53 91.60