A A A K K K
для людей із порушенням зору
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Виконавчий комітет Семенівської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

Дата: 12.08.2019 13:28
Кількість переглядів: 444

                                 О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

Виконавчий комітет Семенівської сільської ради

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи

місцевого самоврядування:

  • Спеціаліст з питань захисту прав дітей
Вимоги до кандидатів: громадянство України, базова   вища   освіта  відповідного професійного  спрямування (педагогічна, соціальний психолог, соціолог, юрист)   за   освітньо-кваліфікаційним   рівнем бакалавра. Вільне володіння державною мовою, персональним комп’ютером, Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи спеціаліста : Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”;  Сімейний кодекс України; Закон України „Про охорону дитинства”; Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”; Закон України „Про доступ до публічної інформації”; законодавство у сфері соціального захисту дітей.

__________________________________________________________________

  

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

  • заяву про участь в конкурсі ;
  • заповнену особову картку /форма П-2ДС/ з відповідними додатками;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • копію документа, який посвідчує особу;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних).

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

 

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці за вакантною посадою «Спеціаліст з питань захисту прав дітей» надається відділом організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства Семенівської сільської ради за телефоном: (04143)           4-03-07. Для подачі документів для участі у конкурсі на заміщення даної вакантної посади звертатися за адресою: м. Бербичів, пл. Соборна, 23, каб.54.

 

З метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на зайняття вакантних посад конкурсною комісією сільської ради проводиться іспит.

 

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції ”,“Про місцеве самоврядування в Україні” та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осіб розміщено на офіційному веб-сайті Семенівської сільської ради (semenivsca.gromada.gov.ua в розділі «ОГОЛОШЕННЯ»).         

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 Останній день прийому документів для участі в конкурсі 11 вересня 2019 року до 18.00.        

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
13.
Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
14. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
(стаття 15).
5. Повноваження виконавчих органів сільський, селищних рад  щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян  ( ст
аття 38).
6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
9
.    Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування. (стаття 73).
10.
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

11. Виконавчий комітет сільських, селищних рад (стаття 51).
12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
15.
Поняття «територіальна громада», «місцевий референдум», «загальні збори громадян» ( статті 6,7,8).

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3.
Спеціальна перевірка (стаття 56).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5
. Участь громадськості в  заходах щодо запобігання корупції. (стаття 21).
6.
Обмеження щодо одержання подарунків (стаття 23).
7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (статт
я 22).
8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

V. Питання для перевірки знань чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу для кандидатів на заміщення вакантної посади:

1.Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (ст. 2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

2.Профілактика правопорушень серед дітей (ст. 3 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

3.Функції служби у справах дітей (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»).

4.Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (ст. 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

5.Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 6 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

6.Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

7.Органи опіки та піклування (ст. 11 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

8.Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (ст. 33 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

9.Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст. 19 Сімейний Кодекс України).

10.Підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 Сімейний Кодекс України).

11.Правові наслідки позбавлення батьківських прав (ст. 166 Сімейний Кодекс України).

12.Управління майном дитини (ст. 177 Сімейний Кодекс України).

13.Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 Сімейний Кодекс України).

14.Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (ст. 243 Сімейний Кодекс України).

15.Прийомна сім'я (ст. 256-1 Сімейний Кодекс України).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь