A A A K K K
для людей із порушенням зору
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора Іванковецької загальносвітньої школи І-ІІІ ступенів Семенівської сільської ради 

Дата: 09.10.2019 16:36
Кількість переглядів: 462

ОГОЛОШЕННЯ 

про конкурс на заміщення вакантної посади директора Іванковецької загальносвітньої школи І-ІІІ ступенів Семенівської сільської ради 

            Семенівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Іванковецької загальносвітньої школи І-ІІІ ступенів Семенівської сільської ради, яка знаходиться за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, село Іванківці, вулиця Шкільна, будинок 44.

            Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

бути громадянином України;

мати повну вищу освіту ступеня не нижче магістра;

мати стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

вільно володіти державною мовою.

           Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

2) автобіографію або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копія паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

4) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

6) довідку про відсутність судимості;

7) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

            Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та моральні якості.

             Документи приймаються протягом 20 днів з дня оприлюднення оголошення за адресою: 13300, Житомирська область,  місто Бердичів, площа Соборна, будинок 23, кабінет 42.

             Після закінчення строку подачі документів кандидатів буде повідомлено про місце і час проведення конкурсного відбору.

             Уповноважена особа з надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі – Тетяна Василівна Сидорова.

             Довідки за телефоном : 0682200920.

 

 

Перелік тестових письмових питань   для перевірки кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання

І. Перелік тестових письмових питань, критерії оцінювання

1. Що таке освіта? (Закон України «Про освіту»)

2. Види освіти (ст.8 Закону України «Про освіту»)

3. Яка освіта є формальною ? (ст.8 Закону України «Про освіту»)

4. Яка освіта є неформальною? (ст.8 Закону України «Про освіту»)

5. Яка освіта є інформальною? (ст.8 Закону України «Про освіту»)

6. Форми здобуття освіти (ст.9 Закону України «Про освіту»)

7. Що таке екстернат? (ст.9 Закону України «Про освіту»)

8. Хто несе відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти при сімейній формі здобуття освіти? (ст.9 Закону України «Про освіту»)

9. Що таке педагогічний патронаж? (ст.9 Закону України «Про освіту»)

10. Що таке мережева форма здобуття освіти? (ст.9 Закону України «Про освіту»)

11. Що таке дуальна форма здобуття освіти? (ст.9

12. Що таке опорний заклад? (ст.13

13. Яку кількість учнів має мати опорний заклад? (постанова Кабінету Міністрів України №532 від 19.06.2019 року)

14. Що таке освітній округ? (постанова Кабінету Міністрів України №532 від 19.06.2019 року)

15. Яка мета корекційно-розвиткових послуг? (ст.20 Закону України «Про освіту»)

16. Ким визначається порядок надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг для осіб з особливими освітніми потребами? (ст.20 Закону України «Про освіту»)

17. Що є основним видом діяльності закладу освіти? (ст.22 Закону України «Про освіту»)

18. В якому статусі може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання? (ст.22 Закону України «Про освіту»)

19. Хто визначає статус закладу та його організаційно-правову форму? (ст.22 Закону України «Про освіту»)

20. Хто затверджує установчі документи закладу освіти? (ст.22 Закону України «Про освіту»)

21. Види автономії закладу освіти (ст.23 Закону України «Про освіту»)

22. Чим визначається обсяг автономії закладу освіти? (ст.23 Закону України «Про освіту»)

23. Хто здійснює управління закладом освіти? (ст.24 Закону України «Про освіту»)

24. Права і обов’язки засновника закладу освіти (ст.23 Закону України «Про освіту»)

25. Хто має право втручатись в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законодавством та установчими документами ? (ст.25 Закону України «Про освіту»)

26. Обов’язки засновника закладу освіти (ст.25 Закону України «Про освіту»)

27. Вимоги до керівника закладу освіти (ст.26 Закону України «Про освіту»)

28. Сфера повноважень керівника закладу освіти (ст.26 Закону України «Про освіту»)

29. Основний колегіальний орган управління закладом освіти (ст.28 Закону України «Про освіту»)

30. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти ? (ст.28 Закону України «Про освіту»)

31. Ким утворяюється наглядальна (піклувальна) рада закладу освіти (ст.29 Закону України «Про освіту»)

32. Права піклувальної ради закладу освіти? (ст.29 Закону України «Про освіту»)

33. Яка інформація про діяльність закладу освіти повинна бути оприлюднена на веб-сайтах? (ст.30 Закону України «Про освіту»)

34. Що таке освітня кваліфікація? (ст.34 Закону України «Про освіту»)

35. Що таке професійна кваліфікація? (ст.34 Закону України «Про освіту»)

36. Що включає в себе внутрішня система забезпечення якості освіти (ст.41 Закону України «Про освіту»)

37. Що таке академічна доброчесність? (ст.42 Закону України «Про освіту»)

38. Що таке інституаційний аудит? (ст.45 Закону України «Про освіту»)

39. Категорії учнів, які забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням (ст.56 Закону України «Про освіту»)

40. Типи закладів освіти,  що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту»)

41. Коли починається навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної освіти:

- для базової середньої освіти;

- для профільної середньої освіти? (Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту»)

42. Хто затверджує  положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти? (Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту»)

43. Хто затверджує штатні розписи комунального закладу загальної середної освіти? (Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту»)

44. Чи мають право заклади загальної середньої освіти надавати платні послуги? (Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту»)

45. Трудовий договір (ст.21 Кодексу законів про працю України)

46. Строки трудового договору (ст.23 Кодексу законів про працю України)

47. Укладення трудового договору (ст.24 Кодексу законів про працю України)

48. Підстави припинення трудового договору (ст.36 Кодексу законів про працю України)

49. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст.38 Кодексу законів про працю України)

50. Розірвання трудового договору з ініціативи власника уповноваженого ним органу (ст.40 Кодексу законів про працю України)

51. Порядок вивільнення працівників (ст.49-2 Кодексу законів про працю України)

52. Види відпусток (ст.4 Закону України «Про відпустки»)

53. Порядок надання щорічних відпусток (ст.10 Закону України «Про відпустки»)

54. Щорічна основна відпустка та її тривалість (ст.6 Закону України «Про відпустки»)

55. Установлення надбавок працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України №557 від 26.09.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)

56. Установлення доплат працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України №557 від 26.09.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)

57. Форми здобуття індивідуальної освіти (наказ МОН від 02.10.2019 року №532)

58. Хто вважається екстерном? (наказ МОН від 02.10.2019 року №532)

59. Для яких категорій осіб може бути організовано патронат? (наказ МОН від 02.10.2019 року №532)

60. Організація освітнього простору у Новій українській школі (наказ МОН від 23.03.2018 року №283)

          Кожне питання  передбачає три варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно розв’язаним. На виконання тестових завдань відводиться 30 хвилин.

           Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %).

           Кандидати, які за результатами тестування не набрали пороговий рівень балів (50 %) вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу – вирішення ситуаційних завдань.                                                                               

ІІ. Ситуаційне завдання (зразок) та критерії оцінювання

Вчитель фізичного виховання не вийшов на роботу, не попередивши дирекцію закладу. Мобільний телефон знаходиться поза зоною досяжності. З’ясувати причини відсутності вчителя дирекції закладу впродовж робочого дня не вдалося. На другий день вчитель з’явився на роботу. Які дії має вчинити директор згідно вимог законодавства  по відношенню до вчителя? 

          Ситуаційні  завдання розв’язуються письмово. Усі кандидати розв’язують однакові ситуаційні завдання. На виконання ситуаційного завдання відводиться 30 хвилин.

            Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання  використовується 10-бальна система. 10 балів отримують кандидати, які в повній мірі вирішили ситуаційне завдання, виявивши   глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

           Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо:

- проведено детальний аналіз описаної ситуації;

- виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення;

- визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми;

- виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; 

- на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; 

- розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; 

- рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

           Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали менше 5 балів  вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

     ІІІ. Презентація та критерії оцінювання перспективного плану  розвитку   закладу загальної середньої освіти

           Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 15 хвилин.

           Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується 10-бальна система.   10  балів  виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти.

           Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали менше 5 балів вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

            Переможцем конкурсу вважається особа, яка набрала в сумі найбільшу кількість балів.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь