A A A K K K
для людей із порушенням зору
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про бюджетний регламент Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади

Україна

      СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

      БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                             ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

       Р І Ш Е Н Н Я

 

Двадцять перша сесія                                                                            VΙΙ скликання

 

від 20  грудня 2018 року                                                           № 501

 

Про бюджетний регламент

Семенівської сільської об’єднаної

територіальної громади

 

З метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, що здійснюються Семенівською сільською об’єднаною  територіальною громадою протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, відповідно до Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Бюджетний регламент Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади, додається.

 

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті громади.

3.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                     Н.В. Семенюк

 

 

 

 

                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 21 сесії

Семенівської сільської ради

    від 20 грудня 2018 року № 501

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

Стаття 1. «Бюджетний регламент Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади» (надалі – Бюджетний регламент) визначає порядок подання депутатами сільської ради пропозицій, а також організаційно-процедурні питання з підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо бюджету Семенівської сільської обєднаної територіальної громади.

 

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Семенівською сільською радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

 

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок підготовчих робіт з підготовки проекту рішення ради про бюджет;

4.2. порядок складання проекту бюджету (підготовка проекту рішення про бюджет та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту бюджету;

4.4. порядок затвердження бюджету та особливості його виконання у разі несвоєчасного прийняття;

4.5. порядок виконання бюджету;

4.6. порядок контролю за виконанням бюджету;

4.7. порядок внесення змін до бюджету;

4.8. порядок подання звітності про виконання бюджету.

 

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту бюджету:

5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про бюджет (типова форма рішення);

5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту бюджету;

5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

5.6. матеріали, надані відділами виконавчого органу  ради;

5.7. бюджетні запити керівників закладів та управлінь за галузями;

5.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади та інших цільових програм;

5.9. результати зустрічей депутатів з представниками громад сіл, ініціативних груп, органів самоорганізації населення,  тощо;

5.10. результати опитування громадської думки (через усні опитування, електронні петиції), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так і іншими особами;

5.11. звернення дорадчих груп громадян та громадських організацій;

5.12. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

5.13. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до бюджету і соціально-економічного розвитку Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади;

5.14. попередній прогноз доходів і витрат бюджету на наступний рік та порівняльна таблиця прогнозних показників з аналогічними показниками за попередній рік.

 

Стаття 6. Проектом рішення про бюджет визначаються:

6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):

- доходів (податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ),

- видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетом),

- фінансування бюджету;

6.2. граничні обсяги:

- річного дефіциту (профіциту) бюджету в наступному бюджетному періоді (бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду шляхом внесення змін до рішень про бюджет за результатами річного звіту про виконання бюджету за попередній бюджетний період виключно на суми вільного залишку бюджетних коштів),

- боргу на кінець наступного бюджетного періоду,

- надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій;

6.3. доходи бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.4. фінансування бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і оплату енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

6.7. розмір оборотного залишку коштів бюджету;

6.8. додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету;

6.9. перелік захищених видатків бюджету, визначених на підставі статті 55 Бюджетного кодексу України;

6.10. повноваження виконавчих органів ради щодо виконання бюджету протягом бюджетного періоду.

 

Стаття 7. Разом з проектом рішення про бюджет подаються:

7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України;

7.2. прогноз бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

7.3. проект показників зведеного бюджету, який включає показники бюджету;

7.4. показники витрат бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

7.5. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

7.6. інформація про хід виконання бюджету у поточному бюджетному періоді та протягом останніх 3 років в табличній порівняльній формі;

7.7. пояснення головних розпорядників, розпорядників, одержувачів бюджетних коштів до проекту бюджету ;

7.8. інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціально-економічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих Семенівською сільською радою;

7.9. подання виконавчого органу Семенівської сільської  ради про винесення на розгляд сесії Семенівської сільської  ради питання про затвердження бюджету на відповідний рік;

7.10. таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного врахування їх в бюджеті;

7.11. таблиця порівняння показників відповідно до матеріалів, перелік яких наведено в статті 5 цього Бюджетного регламенту та фактичного врахування їх в бюджеті;

7.12. інші матеріали, обсяг і форму яких визначені розпорядженнями сільського голови.

 

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

8.1. інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту бюджету;

8.2. оцінку доходів бюджету з урахуванням втрат доходів бюджету внаслідок наданих Семенівською сільською радою податкових пільг;

8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету);

8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

 

Стаття 9. При затвердженні бюджету враховуються:

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ та органів місцевого самоврядування відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та бюджетом (обсяги таких коштів зменшенню не підлягають).

 

Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені в Додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту.

 

 

Сільський  голова                                             Н.В.Семенюк

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь