Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про передачу коштів з  сільського бюджету на  2020  рік

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять четверта  сесія                                                             VΙI скликання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

від   17 грудня 2019 року                                                                  № 777

 

Про передачу коштів з  сільського

бюджету на  2020  рік

Заслухавши інформацію сільського голови Семенюк Н.В., керуючись ст.. 93, 103-4 Бюджетного кодексу України,  статтями 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Спрямувати  частину видатків Бердичівському районному бюджету за рахунок медичної субвенції в сумі 515600,00 (п’ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот) гривень, для надання медичних послуг жителям об’єднаної територіальної громади на вторинному рівні Комунальним некомерційним підприємством «Центральна районна лікарня Бердичівського району» Бердичівської районної ради, з них:
 • в першочергову порядку на стовідсоткове забезпечення пільговими медикаментами жителів громади, відповідно до встановлених пільг законами України та на забезпечення медичними препаратами населення громади внаслідок різного роду захворювань  в сумі 80000,00 гривень та забезпечення препаратами інсуліну на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі  20000,00 гривень;
 • оплату праці з нарахуваннями в сумі 395600,00 гривень,
 • на придбання предметів та матеріалів та оплату послуг  в сумі 20000,00 гривень.
 1.  Спрямувати  частину видатків Бердичівському районному бюджету за рахунок медичної субвенції для надання стоматологічних послуг жителям об’єднаної територіальної громади на вторинному рівні Комунальним некомерційним підприємством «Бердичівська районна стоматологічна поліклініка» Бердичівської районної ради в сумі 50000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень.
 2. Спрямувати  частину видатків бюджету міста Бердичева за рахунок медичної субвенції в сумі 300000,00  (триста тисяч) гривень, для надання медичних послуг жителям об’єднаної територіальної громади на вторинному рівні.
 3. Укласти  договори  про передачу коштів з сільського бюджету Бердичівському районному бюджету та бюджету міста Бердичева.
 4. Уповноважити сільського голову Семенюк Н.В. підписати  договори визначені у п.4 цього рішення.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                Н.В. Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                      до рішення сесії сільської ради

від  17.12.2019 р. №777

ДОГОВІР

про передачу міжбюджетного трансферту у вигляді медичної субвенції з бюджету Семенівської сільської ради Бердичівському районному бюджету

 

м. Бердичів                                                            «___»_____________20__ року

 

Семенівська сільська рада, в особі сільського голови Семенюк Н.В., яка діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", що у подальшому іменується "Надавач субвенції" з однієї сторони та Бердичівська районна державна адміністрація, в особі голови районної державної адміністрації Димидюк Л.В., яка діє на підставі Закону України „Про місцеві державні адміністрації", та Бердичівська районна рада, в особі голови районної ради Самчик М.Ю., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні »,  що іменується у подальшому "Отримувач субвенції" з іншої сторони, далі іменовані – «Сторони», відповідно до статті 93 та 103-4 Бюджетного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1. Предметом Договору є відносини сторін, щодо передачі, у відповідності до рішення сесії Семеніської сільської ради №777 від 17 грудня 2019 року міжбюджетних трансфертів із бюджету Семенівської сільської ради до Бердичівського районного бюджету, у вигляді медичної субвенції отриманої з державного бюджету, для надання стоматологічних послуг жителям об’єднаної територіальної громади на вторинному рівні Комунальним некомерційним підприємством «Бердичівська районна стоматологічна поліклініка» Бердичівської районної ради в сумі 50000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень та для  надання медичних послуг жителям об’єднаної територіальної громади на вторинному рівні Комунальним некомерційним підприємством «Центральна районна лікарня Бердичівського району» Бердичівської районної ради  в сумі 515600,00 (п’ятсот п'ятнадцять тисяч шісот) гривень, з них:

 • в першочергову порядку на стовідсоткове забезпечення пільговими медикаментами жителів громади, відповідно до встановлених пільг законами України та на забезпечення медичними препаратами населення громади внаслідок різного роду захворювань  в сумі 80000,00 гривень та забезпечення препаратами інсуліну на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі  20000,00 гривень;
 • оплату праці з нарахуваннями в сумі 395600,00 гривень,
 • на придбання предметів та матеріалів та оплату послуг  в сумі 20000,00 гривень.

2. Права і обов'язки Сторін

  1. Надавач субвенції зобов’язаний:
 • Перерахувати Отримувачу кошти субвенції відповідно до договору та помісячного розпису видатків сільського бюджету на 2020 рік.

        

 2.2. Надавач субвенції має право:

- Здійснювати контроль за цільовим використанням наданих коштів.

          2.3.Отримувач субвенції зобов'язаний:

 • Спрямувати отримані від Надавача субвенції кошти на видатки, передбачені рішенням сільської ради.
 • Забезпечити цільове, своєчасне та ефективне використання коштів.
 •  Подавати Надавачу субвенції на його запит інформацію про використання коштів.

                                              3.Порядок розрахунку

          3.1 Перерахування трансфертів здійснюється у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» зі змінами, з врахуванням пропорційного помісячного розподілу видатків визначеного п.1.1. цього договору до загального обсягу медичної субвенції врахованого у розписі державного бюджету на 2020 рік для Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади.

4.Відповідальність сторін

          4.1 За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

4.2 «Отримувач субвенції» та «Надавач субвенції» не несуть відповідальності за дії чи бездіяльність третіх сторін, пов’язаних з виконанням умов цього Договору.

4.3 Нецільове використання коштів, передбачених цим Договором, передбачає обов’язкове повернення коштів до сільського бюджету.

5. Термін дії Договору

           5.1. Договір вступає в силу з дня підписання та діє до 31 березня 2020 року.

           5.2. В ситуації  надання неякісних медичних послуг закладами надання вторинної медичної допомоги або відмова в наданні вказаних послуг, вказаних в даному договорі, Надавач субвенції має право розірвати договір в односторонньому порядку, попередивши про це іншу сторону за 30 календарних днів. Решта змін та доповненнь до цього Договору можливі за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової двосторонньої угоди, що є невід’ємною частиною Договору. 

           5.3. Цей Договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

6. Звітність.

6.1. «Отримувач субвенції» звітує перед «Надавачем субвенції» щодо використання коштів медичної субвенції визначеного п.1.  до 15 квітня 2019 року.

 

7. Найменування та юридичні адреси Сторін

 

Бердичівська районна державна адміністрація

13300, Житомирська область, м. Бердичів, пл. Соборна, 23

Код ____________

р/р _____________

МФО ___________

Димидюк Л.В.

М.П.

Семенівська сільська рада

13371, Житомирська область, Бердичівський район, с. Іванківці, вул. Стадіонна,1

Код 04345463

р/р ________________

МФО ___________

Семенюк Н.В.

М.П.

Бердичівська районна рада

13300, Житомирська область, м. Бердичів, пл. Соборна, 23

Код ____________

р/р _________________

МФО ___________

Самчик М.Ю.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                               до рішення сесії сільської ради

від  17.12.2019 р. №777

ДОГОВІР

 

про передачу міжбюджетного трансферту у вигляді медичної субвенції з бюджету Семенівської сільської ради  бюджету міста Бердичева

 

м. Бердичів                                                            «___»_____________2019 року

 

Семенівська сільська рада, в особі сільського голови Семенюк Н.В., яка діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", що у подальшому іменується "Надавач субвенції" з однієї сторони та Бердичівська міська рада, в особі міського голови  Мазур В.К., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  що іменується у подальшому "Отримувач субвенції" з іншої сторони, далі іменовані – «Сторони», відповідно до статті 93 та 103-4 Бюджетного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Предметом Договору є відносини сторін, щодо передачі, у відповідності до рішення сесії Семеніської сільської ради № 777 від 17 грудня 2019 року міжбюджетних трансфертів із бюджету Семенівської сільської ради до бюджету міста Бердичева, у вигляді медичної субвенції отриманої з державного бюджету, для надання вторинної медичної допомоги жителям сільської ради (об’єднаної територіальної громади)  Комунальним некомерційним підприємством «Центральна міська лікарня» Бердичівської міської ради   в сумі 300 000,00 грн (триста тисяч гривень).

2. Права і обов'язки Сторін

  1. Надавач субвенції зобов’язаний:
 • Перерахувати Отримувачу кошти медичної субвенції відповідно до договору та помісячного розпису видатків сільського бюджету на 2020 рік.

          2.2. Надавач субвенції має право:

- Здійснювати контроль за цільовим використанням наданих коштів.

          2.3.Отримувач субвенції зобов'язаний:

 • Спрямувати отримані від Надавача субвенції кошти на видатки, передбачені рішенням сільської ради.
 • Забезпечити цільове, своєчасне та ефективне використання коштів.
 •  Подавати Надавачу субвенції на його запит інформацію про використання коштів.

3.Порядок розрахунку

 

          3.1 Перерахування трансфертів здійснюється у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» зі змінами.

4.Відповідальність сторін:

          4.1 За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

4.2 «Одержувач трансферту» та «Надавач трансферту» не несуть відповідальності за дії чи бездіяльність третіх сторін, пов’язаних з виконанням умов цього Договору.

4.3 Нецільове використання коштів, передбачених цим Договором, передбачає обов’язкове повернення коштів до сільського бюджету.

5. Термін дії Договору

           5.1. Договір вступає в силу з дня підписання та діє до 31 березня  2020 року.

           5.2. Зміни та доповнення до цього Договору можливі за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової двосторонньої угоди, що є невід’ємною частиною Договору.

           5.3. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

6. Найменування та юридичні адреси Сторін

 

Семенівська сільська рада

13371, Житомирська область, Бердичівський район, с. Іванківці, вул. Стадіонна,1

Код 04345463

р/р _____________ _________

МФО_____________________

Семенюк Н.В.

М.П.

Бердичівська  міська рада

13300, Житомирська область, м. Бердичів, пл. Центральна

 

Код ___________

р/р ______________________

МФО ________________

Мазур В.К.

М.П.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь