Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про внесення змін до рішення сільської ради від 03.05.2018 року № 339 «Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради на 2018 рік»

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я          

 

Сімнадцята сесія                                                                          VΙΙ скликання

 

 

від 28 серпня 2018 року                                                                           № __

                           

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 03.05.2018 року

№ 339 «Про затвердження Програми підтримки

та розвитку комунального некомерційного

підприємства «Центр первинної медико-санітарної

допомоги»  Семенівської сільської ради на 2018 рік»

 

            З метою забезпечення ефективного функціонування комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради», підвищення економічної доступності лікарських засобів, в першу чергу для соціально незахищених хворих, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р.   № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради та відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:                                                                                               

           1. Внести зміни до рішення сільської ради від 03.05.2018 р. № 339 «Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Семенівської сільської ради на 2018 рік», а саме:

 

         1.1. Розділ ІІ «Загальна частина» доповнити абзацами наступного змісту:

         В 2017 році в Україні було запроваджено Державну програму «Доступні ліки». Державна програма «Доступні ліки» передбачає механізм повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів за рахунок коштів державного бюджету під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, а також лікарських засобів, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди, суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

            Повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється в межах затвердженого Міністерством охорони здоров’я розміру відшкодування вартості лікарських засобів, що включені до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров’я. Реєстр ведеться Міністерством охорони здоров’я України.

         Крім того, Програма спрямована на оптимальне забезпечення доступності окремих груп населення та певних категорій хворих у разі амбулаторного лікування до якісної медичної допомоги і вдоволеністю їх такою допомогою.

 

         1.2. Розділ IІІ «Мета Програми» доповнити абзацом наступного змісту:

Також, метою Програми є забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань за рахунок коштів бюджету Семенівської сільської ради.

        

         1.3. Розділ IV «Основні завдання Програми» доповнити реченнями наступного змісту:

         - дотримання та виконання державної програми «Доступні ліки».

 

         1.4. Розділ  V «Зміст програми» викласти в новій редакції:

         Для досягнення мети програми Семенівська сільська рада:

1) надає інформаційну, консультативну, правову допомогу у здійсненні діяльності Комунального некомерційного підприємства «Центр ПМСД» Семенівської сільської ради (далі по тексту - КНП «ЦПМСД») на території сільської ради;

2) приймає участь у розвитку матеріально-технічної бази КНП «ЦПМСД», в тому числі надає кошти в межах бюджетних асигнувань, відповідно до чинного законодавства, на придбання медичного обладнання, інструментарію, м’якого і твердого інвентарю, комп’ютерного обладнання;

3) забезпечує КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради предметами та матеріалами, канцелярським приладдям, господарськими товарами, паливно-мастильними матеріалами та іншим приладдям;

4) забезпечує населення Семенівської сільської ради лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

5) в разі необхідності надає додаткове фінансування для виплати заробітної плати працівникам КНП «ЦПМСД»;

6) забезпечує КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради оплату енергоносіїв та комунальних послуг;

7) надає у користування на пільгових умовах приміщення комунальної власності КНП «ЦПМСД»;

8) звертається з клопотаннями про надання приміщень, фінансової, матеріальної та іншої допомоги КНП «ЦПМСД» до установ, підприємств, організацій, фізичних осіб-підприємців, які працюють на території сільської ради;

9) сприяє діяльності на території ради аптечних закладів, які зможуть своєчасно забезпечувати КНП «ЦПМСД» необхідними товарами медичного призначення, а громадян - ліками;

10) надає кошти для придбання туберкуліну; в межах повноважень проводить роботу,  направлену на попередження поширення туберкульозу та інших соціально-небезпечних захворювань;

      11) сприяє вдосконаленню та супроводу спеціалізованого програмного забезпечення КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради;

      12) спрямовує кошти для проведення поточних ремонтів та оплати послуг по здійсненню капітальних та поточних ремонтів приміщень КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради;

       13) сприяє забезпеченню кваліфікованими медичними та іншими кадрами КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради (навчання, курси, атестація);

       14) у співпраці з КНП «Центр ПМСД» розробляє плани заходів та сприяє  їх виконання у боротьбі з епідемічними хворобами, туберкульозом, сказом тощо;

       15) постійно проводить пропаганду здорового способу життя серед членів Семенівської територіальної громади;

        16) проводить заходи, направлені на захист і очищення навколишнього природнього середовища;

        17) для виконання державної програми «Доступні ліки» дотримуватися вимог чинного законодавства. Відпуск лікарських засобів здійснювати на підставі рецептів, виписаних лікарями КНП «ЦПМСД». Строк дії рецепта становить 30 календарних днів з моменту його виписки. Рецепт зберігається у суб’єкта господарювання протягом трьох років з моменту відпуску. Кожний лікарський засіб виписується на окремому рецепті;

       18) здійснення заходів, спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування. Безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування провадиться групам населення та за категоріями захворювань згідно з Додатками № 1 та № 2 до Програми.

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями КНП «ЦПМСД».

Особи, які обслуговуються у КНП «ЦПМСД» і мають право на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів, отримують їх у аптеках, з якими КНП «ЦПМСД» заключено договір.

Витрати, пов'язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, що передбачаються місцевим бюджетом.

Визначення права на отримання окремими групами населення пільг щодо забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування за рецептами лікарів, які відпускаються залежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

         2.Затвердити зміни до Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Семенівської сільської ради на 2018 рік.

 

         3. Всі інші розділи залишити без змін.

 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                               Н. В. Семенюк   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Додаток № 1

                                                                                            до Програми підтримки та розвитку          

                                                                                            комунального некомерційного

                                                                                            підприємства «Центр первинної                  

                                                                                            медико-санітарної допомоги»                

                                                                                            Семенівської сільської ради на 2018

                                                                                            рік»

 

 

ПЕРЕЛІК 
груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно

або на пільгових умовах

 

1. Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:

1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї:

         діти віком до трьох років;

         учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

   особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

   неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

   дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції - гормональні препарати);

   пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії;

   особи з інвалідністю, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

     особи з інвалідністю та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

   діти з інвалідністю відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

    ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”.

2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу:

     діти з багатодітних сімей відповідно до Закону України “Про охорону дитинства”;

    особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

    учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

    жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

    дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

   особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;

  неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

   особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.

 2. Групи населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:

  діти віком від трьох до шести років;

  особи з інвалідністю I і II груп відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

  депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю, відповідно до Закону України “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”;

   реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;

    почесні донори України відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів” і громадяни України, нагороджені нагрудним знаком “Почесний донор СРСР”, відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. № 240/95-ВР “Про введення в дію Закону України “Про донорство крові та її компонентів”.

 

 

 

Секретар сільської ради                                          О. М. Гортовлюк

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

                                                                                          Додаток № 2

                                                                                            до Програми підтримки та розвитку          

                                                                                            комунального некомерційного

                                                                                            підприємства «Центр первинної                  

                                                                                            медико-санітарної допомоги»                

                                                                                            Семенівської сільської ради на 2018

                                                                                            рік»

 

 

ПЕРЕЛІК 
категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно

         Онкологічні захворювання

         Гематологічні захворювання

         Діабет (цукровий і нецукровий)

         Ревматизм

         Ревматоїдний артрит

         Пухирчатка

         Системний гострий вовчак

         Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри

         Сифіліс

         Лепра

         Туберкульоз

         Аддісонова хвороба

         Гепатоцеребральна дистрофія

         Фенілкетонурія

         Шизофренія та епілепсія

         Психічні захворювання (особам з інвалідністю I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів)

         Стан після операції протезування клапанів серця

         Гостра переміжна порфірія

         Муковісцидоз

         Тяжкі форми бруцельозу

         Дизентерія

         Гіпофізарний нанізм

         Стан після пересадки органів і тканин

         Бронхіальна астма

         Хвороба Бехтерєва

         Міостенія

         Міопатія

         Мозочкова атаксія Марі

         Хвороба Паркінсона

         Інфаркт міокарду (перші шість місяців)

         Дитячий церебральний параліч

         СНІД, ВІЧ-інфекція

         Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози

         Гіпопаратиреоз

         Вроджена дисфункція кори наднирників.

 

         Безоплатний відпуск лікарських засобів за переліченими категоріями захворювань провадиться лише у разі амбулаторного лікування основного захворювання, за яким хворим надано пільги. Хворі на СНІД та ВІЧ-інфіковані незалежно від основного захворювання мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                          О. М. Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь