Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Семенівської сільської ради на 2019-2020 роки

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   Р І Ш Е Н Н Я

 

Двадцять перша сесія                                                            VΙΙ скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

від 20 грудня  2018 року                                                         №  478

                           

 

Про затвердження Програми підтримки

та розвитку комунального некомерційного

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Семенівської сільської ради на 2019-2020 роки

         

            З метою забезпечення ефективного функціонування комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради відповідно до  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

                                                                                 

1.Затвердити Програму підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської  ради на 2019-2020 роки, що додається.

2.Уповноважити голову сільської ради підписати договір з керівником комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» про медичне обслуговування населення.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                               Н.В.Семенюк

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток

                                                                                            до рішення сільської ради

      від 20.12.2018 року №  478

 

ПРОГРАМА

підтримки  та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр ПМСД»  Семенівської сільської ради  на 2019-2020 роки

 

  1. Паспорт програми

 

Ініціатор розроблення Програми

Семенівська сільська рада

Підстава для виконання Програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України

Розробник Програми

Семенівська сільська рада

Співрозробники Програми

КнП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Семенівської сільської ради

Головний розпорядник коштів

Семенівська сільська рада

Учасники Програми

Семенівська сільська рада, КнП «Центр ПМСД»

Строки реалізації Програми

2019-2020  роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Семенівська сільська рада

Загальний орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми

В межах фінансових можливостей

 

ІІ. Загальна частина

       Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

Державна програма «Доступні ліки» передбачає механізм повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів за рахунок коштів державного бюджету під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, а також лікарських засобів, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди, суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

         Повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється в межах затвердженого Міністерством охорони здоров’я розміру відшкодування вартості лікарських засобів, що включені до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров’я. Реєстр ведеться Міністерством охорони здоров’я України.

        Дана програма розроблена на підставі Конституції України, основ законодавства про охорону здоров’я та інших нормативно – правових актів, з метою забезпечення конституційного права на охорону здоров’я, адже є низка невирішених питань, які ставлять під загрозу діяльність закладів охорони здоров’я та стан фінансування галузі охорони здоров’я в рамках проведення Медичної реформи.

Крім того, Програма спрямована на оптимальне забезпечення доступності окремих груп населення та певних категорій хворих у разі амбулаторного лікування до якісної медичної допомоги і вдоволеністю їх такою допомогою.

ІІІ. Мета Програма

Метою програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної медичної допомоги, зокрема:

- забезпечення права членів Семенівської територіально громади на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо;

— забезпечення права членів Семенівської територіальної громади на лікувально – профілактичну допомогу;

— санітарно – епідемічне благополуччя території громади;

— попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;

— запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров’я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;

-забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення туберкулінодіагностики;

— заохочення материнства;

— контроль за охороною здоров’я дітей;

— осіб, які не мають можливості отримати медичну допомогу за межами населених пунктів ради, підтримка здорового способу життя.

Також, метою Програми є забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань за рахунок коштів бюджету Семенівської сільської ради.

IV.Основні завдання Програми

Мета програми може бути досягнута шляхом вирішення таких завдань:

— поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття і тривалості життя;

- проведення активної демографічної політики, охорони материнства і дитинства

— забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;

— розроблення і реалізація міжгалузевих стратегій, спрямованих на пропаганду, формування заохочення і здорового способу життя;

— оздоровлення довкілля, забезпечення ефективного попередження і здійснення контролю за шкідливими для здоров’я чинниками в об’єктах довкілля;

— запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я;

— оптимізація організації медико – санітарної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, пріоритетний розвиток первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

— поліпшення медичної допомоги жителям села;

— забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

-  виділення коштів на закупівлю туберкуліну;

- - дотримання та виконання державної програми «Доступні ліки»;

— підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів.

V.Зміст програми

Для досягнення мети програми сільська рада:

1) надає інформаційну, консультативну, правову допомогу у здійсненні діяльності Комунального некомерційного підприємства «Центр ПМСД» Семенівської сільської ради (далі по тексту - КНП «ЦПМСД») на території сільської ради;

2) приймає участь у розвитку матеріально-технічної бази КНП «ЦПМСД», в тому числі надає кошти в межах бюджетних асигнувань, відповідно до чинного законодавства, на придбання медичного обладнання, інструментарію, м’якого і твердого інвентарю, комп’ютерного обладнання;

3) забезпечує КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради предметами та матеріалами, канцелярським приладдям, господарськими товарами, паливно-мастильними матеріалами та іншим приладдям;

4) забезпечує населення Семенівської сільської ради лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

5) в разі необхідності надає додаткове фінансування для виплати заробітної плати працівникам КНП «ЦПМСД»;

6) забезпечує КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради оплату енергоносіїв та комунальних послуг;

7) надає у користування на пільгових умовах приміщення комунальної власності КНП «ЦПМСД»;

8) звертається з клопотаннями про надання приміщень, фінансової, матеріальної та іншої допомоги КНП «ЦПМСД» до установ, підприємств, організацій, фізичних осіб-підприємців, які працюють на території сільської ради;

9) сприяє діяльності на території ради аптечних закладів, які зможуть своєчасно забезпечувати КНП «ЦПМСД» необхідними товарами медичного призначення, а громадян - ліками;

10) надає кошти для придбання туберкуліну; в межах повноважень проводить роботу,  направлену на попередження поширення туберкульозу та інших соціально-небезпечних захворювань;

      11) сприяє вдосконаленню та супроводу спеціалізованого програмного забезпечення КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради;

      12) спрямовує кошти для проведення поточних ремонтів та оплати послуг по здійсненню капітальних та поточних ремонтів приміщень КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради;

       13) сприяє забезпеченню кваліфікованими медичними та іншими кадрами КНП «ЦПМСД» Семенівської сільської ради (навчання, курси, атестація);

       14) у співпраці з КНП «Центр ПМСД» розробляє плани заходів та сприяє  їх виконання у боротьбі з епідемічними хворобами, туберкульозом, сказом тощо;

       15) постійно проводить пропаганду здорового способу життя серед членів Семенівської територіальної громади;

        16) проводить заходи, направлені на захист і очищення навколишнього природнього середовища;

        17) для виконання державної програми «Доступні ліки» дотримуватися вимог чинного законодавства. Відпуск лікарських засобів здійснювати на підставі рецептів, виписаних лікарями КНП «ЦПМСД». Строк дії рецепта становить 30 календарних днів з моменту його виписки. Рецепт зберігається у суб’єкта господарювання протягом трьох років з моменту відпуску. Кожний лікарський засіб виписується на окремому рецепті;

       18) здійснення заходів, спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування. Безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування провадиться групам населення та за категоріями захворювань згідно з Додатками № 1 та № 2 до Програми.

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями КНП «ЦПМСД».

Особи, які обслуговуються у КНП «ЦПМСД» і мають право на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів, отримують їх у аптеках, з якими КНП «ЦПМСД» заключено договір.

Витрати, пов'язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, що передбачаються місцевим бюджетом.

Визначення права на отримання окремими групами населення пільг щодо забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування за рецептами лікарів, які відпускаються залежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

VI.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів сільського бюджету.

Фінансування також можливе за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Необхідний обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі складання проекту та виконання місцевого бюджету на відповідний рік.

 

 

VII.Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

  • підвищити ефективність роботи КнП «Центр ПМСД», сприяти подолання  несприятливих демографічних тенденцій на території громади;

       -    забезпечити членів Семенівської територіальної громади медичною допомогою за місцем проживання;

         - гарантувати надання першої необхідної допомоги;

         -  охопити туберкулінодіагностикою громадян ОТГ з метою своєчасного виявлення у них захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що  забезпечить значне підвищення ефективності та якості надання їм медичної допомоги на початковій стадії, попередить виникнення туберкульозу з деструкцією та дасть змогу покращити якість життя пацієнтів;

 - подовжити термін життя громадян, збільшити народжуваність;

         - забезпечити необхідними ліками членів Семенівської громади, які хворіють на гіпертонію, цукровий діабет, серцеву хворобу за програмою «Доступні ліки».

 

VIII. Організація та контроль за виконанням Програми

         Виконком Семенівської сільської ради здійснює контроль за виконанням Програми підтримки і розвитку КнП «Центр ПМСД» та при необхідності вносить пропозиції щодо її коригування.

 

 

 Секретар сільської ради                                           О. М. Гортовлюк

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь